Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Duif gevonden > Laat anderen niet zitten met jouw duif!

Laat anderen niet zitten met jouw duif!

Regelmatig komen bij de NPO telefonisch en schriftelijk klachten binnen over de manier waarop gereageerd wordt wanneer iemand meldt dat hij/zij een duif opgevangen heeft. Vaak zijn dit mensen die zelf geen duiven houden die veel moeite hebben gedaan om de duif te verzorgen en om achter het telefoonnummer van de eigenaar te komen. Jammer genoeg komt het voor dat zo iemand onfatsoenlijk behandeld wordt door de eigenaar van de duif. Je kunt in zo’n geval niet tegen de vinder zeggen dat je de duif niet op komt halen, zonder een andere oplossing te bieden.

Duivenhouders onderling

Wanneer zowel de eigenaar als melder zelf postduiven houdt, zijn er meer oplossingen mogelijk. Je spreekt samen af of de eigenaar de duif ophaalt/laat ophalen, de melder het eigendomsbewijs ontvangt, een duplicaat aanvraagt, in geval van gewonde duiven deze afvoert of gewoon de duif na een aantal dagen verzorging weer loslaat zodat deze zijn weg kan vervolgen. Ook hier geldt overigens dat je altijd reageert en tot een oplossing komt!

Onbekend met postduiven

Bij mensen die geen duiven houden, ligt dit anders. Zij hebben vaak geen ruimte om de duif te verzorgen of vast te houden en willen het liefst dat de duif snel opgehaald wordt. Lukt dit echt niet, legt u dan duidelijk uit waarom dit niet kan en kom met een alternatief. Misschien woont er een duivenliefhebber in de buurt die de duif tijdelijk kan onderbrengen. Of je schakelt een koerier in.
Wil je dat ze de duif loslaten, vertel dan dat een oudere duif de weg wel weer terug kan vinden. Een jonge duif meestal ook, maar neem die duif mee en laat die op zijn minst 10 km van uw huis verwijderd los. De kans dat de duif verder vliegt naar het thuishok is dan groter dan dat ze naar u terug komt. Veel mensen buiten de duivensport zijn hiervan niet op de hoogte. Spreek eventueel af dat je laat weten wanneer de duif weer thuis is.

Let op wat je zegt!

Helaas komt het regelmatig voor dat duivenhouders aan de telefoon nogal ongenuanceerd meedelen dat ze hun duif niet terug willen. Houd er rekening mee dat de klachten niet alleen bij de NPO terecht komen, maar ook bij maatschappelijke organisaties zoals de dierenambulances en de Dierenbescherming. Bedenk dat, wanneer iemand jouw duif heeft opgevangen, deze mensen dit doen met de allerbeste bedoelingen. Ze willen duif en liefhebber helpen! Stel daarom altijd het belang van je duif voorop. Dat is goed voor de duiven en ook heel belangrijk, voor het imago van de sport.

Maatschappelijke zorgplicht

Als je huisdieren houdt, en daar vallen postduiven ook onder, ben je hiervoor verantwoordelijk. Je hebt een maatschappelijke zorgplicht! Ook in ons reglement (Eigendomsrecht en Hokcontrole NPO) staat in de artikelen 17 en 18 dat je voor een voor beide partijen bevredigende oplossing moet zorgen

Centraal Hok

Veel liefhebbers denken dat ze bij een melding van een Centraal Hok geen actie hoeven te ondernemen. Maar volgens de NPO-reglementen moet je ook in dit geval reactie geven. Doe dit zo snel mogelijk. De centraal hokbeheerder weet dan of je als eigenaar nog prijs stelt op de duif. Zeker in een drukke tijd bewijs je daar de centrale hokken een dienst mee.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.