Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Ingezonden: Toekomst duivensport (deel 1)

Ingezonden: Toekomst duivensport (deel 1)

We hebben een ingezonden stuk ontvangen. Via Op (de) Hoogte en onze website delen we – vanaf 24 april - dit stuk in drie delen met u.

Het is de tweede keer dat onze duivensport zwaar wordt getroffen door invloeden van buitenaf, waardoor nu de start van het seizoen 2020 behoorlijk verstoord is. Het coronavirus heeft ons land in de tang en vooral het zuiden en westen van Nederland worden zwaar getroffen. Ook onder de liefhebbers vallen er overledenen te betreuren. Het meest griezelige is dat we wereldwijd niet een medicijn hebben wat effectief deze virusinfectie kan bestrijden.

Onwerkelijke tijd
Deze onwerkelijke tijden vragen om zorgvuldigheid en nodigen uit tot bezinning. Een groot deel van de werkende wereld is tot stilstand gekomen en ons sociale leven ligt op zijn gat. Het is heel beangstigend als je de dagelijkse berichtgeving volgt, zeker als we ons realiseren dat we als liefhebbers voor een groot deel tot de risicogroep behoren vanwege onze leeftijd. Dat ook de economische impact voor ons allemaal enorme gevolgen gaat hebben, staat wel vast. De regering doet er alles aan om de economie te redden, maar dat de kans zeer reëel is dat veel bedrijven niet gaan overleven staat vast. Daardoor komen mogelijk vele duizenden mensen zonder werk en zonder inkomen anders dan WW of bijstand.

Lokalen zitten dicht, elke bijeenkomst is verboden en direct contact moeten we absoluut vermijden. Wat onze liefhebberij betreft hebben we dagelijks nog steeds de mogelijkheid om hiervan te genieten. Dit in tegenstelling tot vrijwel elke andere sport, want we zijn niet de enigen die met dit fenomeen te kampen hebben. Geen voetbal, geen wielerkoersen, geen enkele sport die je met meer dan één persoon beoefent, kan uit de voeten. Zelfs bij dammen zit je nog te dicht op elkaar.
 
Wat te denken van een Olympiade? Geen voorbereiding of een verstoorde voorbereiding: per land grote verschillen en maar niet tot het besluit kunnen komen om er een streep door te zetten. Al was het alleen al om de oneerlijkheid in de voorbereidingen voor iedereen gelijk te houden. Nood breekt wet in het geval van de coronapandemie, een wereldwijde infectieziekte zoals de Mexicaanse griep of het Ebolavirus.

We waren heel dicht bij een duivelse afweging, want wat dacht u van het tekort op de intensive care; zowel aan bedden als aan personeel. Als dat zich zou hebben voorgedaan dan hadden er keuzes gemaakt moeten worden tussen patiënten op basis van selectiecriteria zoals leeftijd en levensverwachting. Het ziet er gelukkig op dit moment naar uit dat het ons allen bespaard blijft.

Genieten ondanks beperkingen
Terug naar onze duivensport en de isolatie waarin we allemaal zijn terecht gekomen. Wij hebben als liefhebbers een groot “voordeel”. Wij kunnen elke dag van onze hobby genieten tijdens het schoonmaken, het loslaten, het kweekproces, het omgaan met de jonge garde, het uitwennen van de piepers enz. Daar kunnen we allemaal fijn uren mee vullen!

Afgelopen week bleek tijdens de persconferentie dat de maatregelen grotendeels verlengd worden tot minimaal 20 mei. Een aantal kleine stappen kunnen nu gezet worden, met name voor kinderen. De dagelijkse cijfers van opnames in de ziekenhuizen, IC opnames en overledenen vertonen gelukkig een dalende trend en hopelijk komt er medio mei verdere versoepeling van de maatregelen. Als we een blik vooruit proberen te werpen en we kijken naar bijv. China waar het er naar uitziet dat daar na drie maanden een kentering is bereikt. Stel dat we in Nederland dan rond 1 juli weer aan een normaal leven kunnen beginnen wat betekent dat dan voor onze sport?
 
1,5 meter maatschappij
We hebben het kabinet overduidelijk kunnen horen zeggen dat er per branchegroep of secties protocollen moeten worden opgesteld om ons, naar wij hopen zeer tijdelijk, in een 1,5 meter maatschappij te kunnen bewegen. Dat geldt dus ook voor de duivensport. Des te meer verrast kunnen we zijn dat juist deze week al vanuit het NPO een concept naar alle afdelingen is gestuurd voor op- en aanmerkingen. Laten we hopen dat het concept vanuit de afdelingen wordt doorgestuurd naar alle verenigingen. Uiteindelijk zullen de leden daar met elkaar de richtlijnen moeten opvolgen, laat ze daar dan ook over meedenken. 

Mocht er 1 juli iets mogelijk worden, dan kunnen we nog minstens drie maanden met al onze duiven spelen en de jonge duiven prima africhten/spelen. Daar moeten we nu al over nadenken, want wachten en niet nadenken is geen optie. Hier rust een zware taak op onze onderlinge communicatie. Communicatie tussen bestuursleden van verenigingen – afdelingen – vervoersleiders en uitvoerende krachten. Het NPO bestuur zal gevoed moeten worden met een planning, die door hen gefaciliteerd wordt met internationale afspraken en lossingsvergunningen. Het zou wenselijk zijn als bijvoorbeeld het Platform Transport zich, zodra het weer toegestaan is om te vergaderen, zou buigen over een doordacht schema om de duivensport weer op gang te krijgen voor iedereen!

Deel 1 is gepubliceerd in ODH 24 april 2020 | week 17.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.