Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Service > Ringen > Ringnummers op je eigen naam registreren

Ringnummers op je eigen naam registreren

Het is belangrijk dat postduiven die in je bezit zijn, bij de NPO ook geregistreerd staan op jouw naam. Op die manier ben je als eigenaar snel terug te vinden. Dat is prettig voor jezelf, voor degene die de duif heeft gevonden, maar zeker ook voor de duif.

 

In het wedvluchtreglement is bovendien bepaald dat een oude duif vóór 1 april van het lopende jaar op naam van de liefhebber moet staan en op de hoklijst moet zijn vermeld. Voor het deelnemen aan tentoonstellingen geldt de datum van 1 oktober.

Gekochte of gekregen duiven


Overschrijven Nederlandse duiven

Je kunt je Nederlandse duiven thuis online overschrijven. Dit kan de vorige eigenaar doen of jijzelf met behulp van een computer en een NPO-account. Voor het overdragen zijn beide partijen nodig, de ene partij voert de overschrijving in en de ander geeft akkoord. 

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld leggen we uit hoe het online overschrijven van duiven in zijn werk gaat. Met behulp van Henk en Ingrid volgen we stap-voor-stap hoe online overschrijven verloopt. 

Klik hier voor de geschreven uitleg.

Klik hier voor een video-instructie (duiven overschrijven naar een andere liefhebber)

Klik hier voor een video-instructie (duiven van een andere liefhebber op uw naam)

Deze uitleg geldt voor overschrijvingen tussen individuele lidnummers, u kunt niet inloggen met uw combinatienummer. 

Als u duiven van uw persoonlijke lidnummer naar de combinatie wilt overschrijven gaat het als volgt:

  • Lid A van combinatie ABC logt in met zijn of haar persoonlijke lidnummer. 
  • Bij “mijn ringen” ziet hij welke duiven op zijn/haar persoonlijke lidnummer staan en welke op de combinatie. 
  • Achter de duiven op het persoonlijke lidnummer staat: overboeken naar de combinatie. 
  • Als hij hierop klikt, worden de duiven automatisch overgezet.

 

Van combinatie naar een individueel nummer:

  • Wil je duiven juist van de combinatie naar een van de leden zetten, dan kan bijv. lid A van de combinatie een overdracht starten.
  • Hij draagt dan duiven die op naam van de combinatie staan over naar lid B.
  • Lid B logt in met zijn/haar persoonlijke lidnummer en accepteert de ringen.


Online overschrijven is momenteel nog niet mogelijk voor:

  • overschrijven van of naar inactieve leden
  • overschrijven van buitenlandse eigendomsbewijzen

In deze gevallen kunt u alleen overschrijven door de eigendomsbewijzen op te sturen zoals hierboven is genoemd.

Lukt het u niet om in te loggen of de overschrijving te doen, kijkt u dan eerst even bij de meest voorkomende problemen op https://www.duivensportbond.nl/nieuws/eerste-hulp-bij-overschrijven. Komt er dan nog niet, dan kunt u bellen of een mail sturen naar  met een uitleg waar u vastloopt.

Deze methode is een extra optie: liefhebbers zonder internet of waarbij online overschrijven niet mogelijk is, kunnen de eigendomsbewijzen laten overschrijven binnen de vereniging. Elke vereniging heeft sinds maart 2021 een overschrijvingsfunctionaris waarmee men contact kan opnemen. Het is niet meer de bedoeling dat de Nederlandse eigendomsbewijzen worden opgestuurd naar Bureau NPO. Deze worden weer teruggestuurd zonder dat ze zijn overgeschreven.

Overschrijven buitenlandse duiven

Buitenlandse duiven kunnen niet binnen de vereniging worden overgeschreven. Deze dienen wel naar het Bureau NPO, Postbus 60102, 6800 JC te worden opgestuurd.

Naar een andere vereniging

Als je overgaat naar een andere vereniging, is het niet nodig om de eigendomsbewijzen over te laten schrijven. Alle ringen die op dat moment op je naam staan, blijven ook bij het veranderen van vereniging op jouw naam geregistreerd.

Nabestelde ringen

Nabestelde ringenseries kunnen in het jaar dat de series zijn uitgegeven online door de ringenadministrateur worden overgeschreven. Bijv. een ringenserie van 2021 kan dus alleen in het jaar 2021 online door de ringenadministrateur worden overgeschreven. Wanneer het betreffende jaar voorbij is, is dit op die wijze niet meer mogelijk. Met die eigendomsbewijzen dient u dan naar de overschrijvingsfunctionaris van uw vereniging te gaan om ze over te laten schrijven.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.