Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Kenniscentrum > Duiven voor consumptie

Duiven voor consumptie

Aanbieders van slachtduiven moeten zich aan regels houden. Wanneer je consumptiedieren houdt, zijn er bijvoorbeeld diergeneesmiddelen die een dier tijdens zijn leven niet toegediend mag hebben gekregen.

Ook voor alle slachtduiven moet daarom het formulier Voedsel Keten Informatie (VKI) worden ingevuld. 

Hierop geef je de volgende informatie:

  • De ringnummers van de duiven (wanneer de duiven ongeringd zijn moeten deze duiven per batch geslacht worden).
  • Alle diergeneesmiddelen en vaccins die de duiven gedurende hun hele leven toegediend hebben gekregen en wanneer.
  • De naam van de dierenarts die de diergeneesmiddelen verstrekt heeft.
  • De naam en handtekening van degene die verantwoordelijk is voor bovenstaande informatie.

 

In 2013 is door een medewerker van het toen nog bestaande Productschap Pluimvee en eieren een artikel geschreven dat bestemd is voor leveranciers van consumptieduiven. Hierin wordt uitgelegd wat de wettelijke regels zijn met betrekking tot het gebruik van diergeneesmiddelen voor consumptiedieren. Zeker de moeite waard om nog eens na te lezen.


Realisatie door Four Digits op basis van Plone.