Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Kenniscentrum > Promohokje

Promohokje

Voorheen werden de zogenaamde promohokjes geplaatst door de PPN. Sinds 2014 is deze activiteit overgedragen aan de NPO. De promohokjes zijn bedoeld voor geïnteresseerde nieuwe (jeugd)leden, kinderboerderijen en scholen.

Het promohokje is speciaal ontworpen om nieuwe (jeugd)leden en geïnteresseerden op een voordelige manier in contact te laten komen en kennis te laten maken met de duivensport. Een dergelijk hokje is bedoeld voor personen die niet in aanraking zijn (geweest) met de duivensport, bijv. via een familielid. Het hok blijft 12 maanden (met een maximale uitloop naar 24 maanden) in bezit van het lid waardoor er een goede start gemaakt kan worden met het houden van duiven.

Hierin spelen drie partijen een rol. De NPO stelt, waar eerder de PPN dit deed, het promohokje in bruikleen ter beschikking. De Postduivenvereniging bemiddelt in het aanschaffen van duiven en stelt een mentor ter beschikking die het nieuwe lid kan coachen. De uiteindelijke bruiklener onderhoudt het promohokje en kan op deze manier kennismaken met de postduivensport. Dit kan ook een kinderboerderij of een basisschool zijn.

Geïnteresseerden in een promohokje kunnen contact opnemen met:

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
nfo@duivensportbond.nl

Postbus 60102
6800 JC  Arnhem
(026) 48 34 150

Hieronder zijn alle formulieren te downloaden:

Formulier 1 (pdf, 307 kb) : Bruikleenovereenkomst
Formulier 2 (pdf, 419 kb) : Schoolovereenkomst
Formulier 3 (pdf, 418 kb) : Overeenkomst voor kinderboerderij of een andere instantie

Hier vindt u formulieren voor de materialenlijst en het ontwerp van het promohokje:

Formulier 4 (pdf, 384 kb) : Ontwerp
Formulier 5 (pdf, 368 kb) : Materialenlijst
Formulier 6 (pdf, 151 kb) : Reglementen mentoren en deelnemers  

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.