Lessines

Lossingsplaats
Lessines
Plaatscode
2302
Latitude
+504007.4
Longitude
+035158.2
Waar bevindt zich de lossingsplaats?
Hoe te rijden naar de lossingsplaats vanaf de snelweg?
Straat in omgeving van losplaats i.v.m. navigatie
Hoeveel wagens kunnen er staan?
Zijn er hinderlijke obstakels?
Is er water aanwezig?
Is er sanitair aanwezig?
Eventuele opmerkingen
Correspondent
n.v.t.
Datum
Aug-10

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden