Meer

Lossingsplaats
Meer
Plaatscode
2332
Latitude
+512918.4
Longitude
+044423.0
Waar bevindt zich de lossingsplaats?
Grensovergang bij Hazeldonk
Hoe te rijden naar de lossingsplaats vanaf de snelweg?
Grensovergang met Belgie op A16 vanuit Nederland aan de linkerkant van de snelweg
Straat in omgeving van losplaats i.v.m. navigatie
A16/E19 grensovergang of De Gouwene
Hoeveel wagens kunnen er staan?
10 a 20
Zijn er hinderlijke obstakels?
Soms staan er veel vrachtauto's
Is er water aanwezig?
Nee
Is er sanitair aanwezig?
Ja bij Horeca
Eventuele opmerkingen
Geen
Correspondent
n.v.t.
Datum
Aug-10

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden