Le Mans

Lossingsplaats
Le Mans
Plaatscode
3309
Latitude
+480101.0
Longitude
+001146.0
Waar bevindt zich de lossingsplaats?
Parkeerplaats Stade l?Bollee in Avenue François
Hoe te rijden naar de lossingsplaats vanaf de snelweg?
Vanaf Parijs E50 ? A11 richting Le Mans. Afslag 7 eraf richting centrum en zone Industrielle Nord. Na kruising met N 138 Boulevard Marechal de Lattre (hier rechtdoor), het derde verkeerslicht linksaf, Rue de Etamines. Einde links, Rue de Beaulieu, na een 50 meter scherpe bocht naar rechts, Avenue François Chancel, na een honderd meter is de parkeerplaats aan de linkerkant.
Straat in omgeving van losplaats i.v.m. navigatie
Avenue François Chancel
Hoeveel wagens kunnen er staan?
22
Zijn er hinderlijke obstakels?
Onbekend
Is er water aanwezig?
Onbekend
Is er sanitair aanwezig?
Toilet en wasgelegenheid kan voor gezorgd worden bijhet stadion.
Eventuele opmerkingen
Voor het openen van de poort moet er vooraf contact opgenomen worden met de correspondent.
Correspondent
B. Toutain 10 bis Rue Montheard F-72000 Le Mans Tel.nr.: 0033 243845143 R.Planche Le Moulin a Vent F-72700 Etival les le Mans Tel.nr.: 0033 243472607
Datum
Feb-20

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden