Pont Saint Maxence

Lossingsplaats
Pont Saint Maxence
Plaatscode
3413
Latitude
+491814.0
Longitude
+023442.0
Waar bevindt zich de lossingsplaats?
Hoe te rijden naar de lossingsplaats vanaf de snelweg?
Straat in omgeving van losplaats i.v.m. navigatie
Hoeveel wagens kunnen er staan?
Zijn er hinderlijke obstakels?
Is er water aanwezig?
Is er sanitair aanwezig?
Eventuele opmerkingen
Correspondent
Rene Dubois 19, Hameau de Nestin 45450 Fay aux Loges tel: +3367279714
Datum
May-22

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden