Bettembourg

Lossingsplaats
Bettembourg
Plaatscode
5301
Latitude
+493126.0
Longitude
+060600.0
Waar bevindt zich de lossingsplaats?
Bij de sporthal (Centre du sport)
Hoe te rijden naar de lossingsplaats vanaf de snelweg?
Onbekend
Straat in omgeving van losplaats i.v.m. navigatie
Rue James Hillard Polk
Hoeveel wagens kunnen er staan?
4 5 wagens
Zijn er hinderlijke obstakels?
Er staan boompjes
Is er water aanwezig?
Onbekend
Is er sanitair aanwezig?
Onbekend
Eventuele opmerkingen
De wagens moeten dwars over de weg geparkeerd worden. Daarom moet er toestemming gevraagd worden om hier te lossen.
Correspondent
n.v.t.
Datum
Mar-08

INFORMATIE VOOR LEDEN

Informatie voor leden