Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nederlandse lossingen in België

Nederlandse lossingen in België

Helaas ontvingen wij van de voorzitter van de KBDB (de Belgische Duivenliefhebbersbond) het bericht dat er massaal duiven worden gelost in België.

Dat verbaast ons en niet op een positieve manier. Zoals bekend mogen de Belgische duivenliefhebbers hun duiven niet opleren omdat er geen verplaatsingen worden toegestaan die niet strikt noodzakelijk zijn. We hebben dit verbod ook gepubliceerd op onze site, op Facebook en in de nieuwsbrief https://www.duivensportbond.nl/nieuws/opleren-van-duiven-in-belgie-verboden.

Het is dan ook niet te begrijpen en niet goed te praten dat er Nederlandse liefhebbers zijn die in België met hun duiven gaan rijden en ze daar lossen.

Toch gebeurt het klaarblijkelijk. Behalve dat het niet solidair is, brengen ze hiermee de verhoudingen met de Belgische Bond in gevaar, wat gevolgen kan hebben voor het verstrekken van lossingsvergunningen later dit seizoen!
Daarnaast lopen we, door deze acties, allemaal het risico dat de maatregelen die nu gelden langer van kracht blijven en versoepeling van de regels langer uitblijft. 
Wat dus inhoudt dat dan voor iedereen, dus ook voor de liefhebbers die wel de voorschriften volgen, het vliegseizoen nog later start en nog korter duurt.

We doen nogmaals een dringende oproep om geen duiven op te leren en al helemaal niet in België. Het is onacceptabel onder deze omstandigheden.

Hieronder de tekst van de mail van de Belgische voorzitter. 

Van: Maggy De Clerck 
Verzonden: zondag, 12 april 2020 19:06
Aan: info@duivensportbond.nl;
Onderwerp: Nederlandse lossingen in België

Geachte,

Wij krijgen massaal meldingen dat er Nederlandse duiven worden gelost in ons land.

In België wordt, naast het organiseren van wedvluchten, ook het opleren van duiven, zowel individueel als gezamenlijk, VERBODEN aangezien UITSLUITEND ESSENTIELE verplaatsingen mogen plaatsvinden in het kader van de beperkingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid i.v.m. de coronacrisis.

Teneinde de goede verstandhouding tussen onze beide federaties niet te verstoren en het lossen van Nederlandse duiven in België voor de toekomst niet in het gedrang te brengen, vragen wij u om uw liefhebbers hierover te informeren en eventueel ook te sanctioneren indien een overtreding wordt vastgesteld.

Er moet nu echt kordaat worden opgetreden indien wij voor de toekomst versoepelingsmaatregelen willen bekomen.

Kunt u ons bovendien, ten informatieve titel, mededelen of de Nederlandse liefhebbers hun duiven individueel mogen opleren in Nederland? Hebt u enig zicht of er in Nederland binnenkort eventueel versoepelingsmaatregelen zullen worden uitgevaardigd?

Hartelijk dank voor de verstrekte informatie.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.