Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws

Nieuws

WOWD-lid Albert Winkel gepromoveerd tot doctor aan Wageningen Universiteit

Op vrijdag 21 oktober waren Harrie Meijners en Evert Diepeveen namens Bestuur NPO aanwezig bij de openbare verdediging door Albert Winkel van zijn proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan Wageningen Universiteit.

Albert doet daar intensief onderzoek naar o.a. de uitstoot van fijnstofdeeltjes via de ventilatielucht van stallen in relatie tot volksgezondheid. In zijn proefschrift, een bundeling van 7 wetenschappelijke artikelen, onderzocht Albert hoe je fijnstof in stallucht kunt meten, hoeveel fijnstof er nu precies uit stallen komt en hoe je de uitstoot met technieken kunt verminderen. Dat dit een erg actueel onderwerp is bleek wel uit de media-aandacht voor zijn promotie, bijvoorbeeld en artikel in de Volkskranten andere dagbladen, een item in het Radio-1 journaal en een nieuwsbericht op de NOS Teletekstpagina 105. In een 45-minuten durende openbare ceremonie ging Albert in discussie met 4 hoogleraren uit Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Zowel voor zijn proefschrift als voor de verdediging was veel lof te horen en na een kort beraad van de hooggeleerde heren werd dan ook de graad van doctor aan Albert verleend. Naast zijn liefde voor het wetenschapsvak is Albert een groot bewonderaar van het fenomeen duif en haar mysterieuze navigatievermogen. Die twee passies combineert hij al ruim 15 jaar als lid van de NPO-werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD) die de NPO adviseert over welzijnszaken bij postduiven. Hij houdt regelmatig lezingen over de postduif, trok ooit het zogenaamde WIS en WAS onderzoek naar de effecten van het weer op vluchten met duiven en deed later onderzoek in Afdeling Oost-Nederland naar de ventilatie van hun duivenwagens. Niet gek dus dat er naast de familie, vrienden en collega’s van Albert ook veel mensen uit de duivensport aanwezig waren.

Het bestuur prijst zich dan ook gelukkig dat er zoveel wetenschappelijke kennis in onze organisatie aanwezig is, die in het verleden en de zeker in de toekomst een positieve bijdrage levert aan het welzijn van onze duiven.

Op de groepsfoto van de aanwezigen uit Bestuur NPO en WOWD. Van links naar rechts: Harrie Meijners, Jaap van Doormaal, Leo van der Waart, Koos Gaiser, John Hilbers, Albert Winkel (in formeel rokkostuum), Roland den Blanken, Evert Diepeveen en Rudo Reiling. Niet op de foto: WOWD-ers Hans van der Sluis en Wiebren van Stralen.

Bij deze feliciteren wij Albert met zijn promotie en het behalen van de bul. Wij als NPO wensen jou veel succes in je verdere loopbaan.

Nieuw van Giantel, Fumisan Smoke Rooktabletten

Fumisan smoke: Verjaagt parasieten zoals muggen, motjes, luizen etc. Heeft een verzachtende invloed op de luchtwegen waardoor aandoeningen zoals sinusitis, bronchitis,snot, verkoudheid, dikke koppen en natte ogen minder kans krijgen.

Duiven kunnen deze rookkuur gemakkelijk en veilig doorstaan, en zullen na deze kuur een positief effect op de algemene gezondheid ervaren.

Door de unieke samenstelling van Fumisan Smoke kun je een rookwolk realiseren voor een oppervlakte van maximaal 25m².

Fumisan Smoke bevat uitsluitend natuurlijke grondstoffen zoals kruiden en etherische oliën.

Veiligheidsinstructie:

 1. Leg de Fumisan Smoke tablet op een stenen ondergrond, tegel of aardewerkschaal. Dit om branden of schroeien van brandbare stoffen te vermijden.
 2. Houd de vlam voor langere tijd in contact met de tablet totdat de verbranding zichzelf onderhoudt.
 3. Vermijd contact met de asresten na het doven voor tenminste 15 minuten om letsel te voorkomen en een veilige afvoer te garanderen.

Inhoud: 3 rooktabletten, goed voor in totaal 75m² te behandelen oppervlakte.

Voor informatie: www.giantel.nl, voor bestellingen: info@giantel.nl.

Nu introductieprijs van €10,- i.p.v €11.50!

Herfstvakantie

Afgelopen week heb ik genoten met mijn gezin, drie dames, van onze herfstvakantie in Zuid Spanje. Het was heerlijk en op het moment dat je dochters van 9 en 11 aan je vragen, "Papa, gaat het goed?" en ik de wedervraag stel "Hoezo?" het antwoord komt “je hebt je telefoon al een paar dagen niet in de hand, is er wat mee?" dan wordt je geconfronteerd met het feit dat de aandacht de afgelopen periode wel eens wat schever is komen te liggen dan je zou willen.

Dat vind ik het mooie van een vakantie, even afschakelen, opladen en ook reviewen. Terugblikken met als doel vooruit kijken.

Onze hobby, de duiven(sport), loopt als een rode draad door ons gezin en zal ook zo blijven. De herfstvakantie, kerstvakantie en voorjaarsvakantie de family quality time vakanties, de mei-  en zomervakantie staan in het teken van duivensport. Niet alleen bij ons, ik weet dat dit een thema is dat momenteel meer speelt dan voorheen onder de werkende duivenliefhebbers.

Terugblik
Wij hebben in de nieuwe bestuurssamenstelling een boeiende, dynamische en intensieve zeven maanden achter de rug. Vanuit alle belangengroeperingen in onze sport hebben wij niet alleen input verkregen maar zijn ook met velen in gesprek geweest. Het gesprek mét levert tenslotte een veel beter, eenduidiger en direct beeld op dan het gesprek over. Dat laatste is een stuk eenvoudiger en minder intensief, maar ook veel minder leuk! Wat heb ik ondertussen heel veel positieve, ook kritische, duivenliefhebbers ontmoet die de passie die ik heb voor de duiven met mij delen. Dat zijn er de afgelopen zeven maanden toch wel een kleine duizend geweest. Duivenvrienden, prachtig!

Wat ook mij echter kan irriteren, maar ook niet meer dan dat, is de negativiteit in onze sport. En toch heb ik de illusie dat met de juiste visie en uitvoering dit als een randverschijnsel te kunnen benoemen en niet leidend te laten zijn in ons doen en laten.  Ik wil gaan voor de POSITIVITEIT. Hoop doet leven, na de regen komt zonneschijn en het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht. Een aantal cliches noemen, én mijn kijk op het leven. Het is zo kort, laten wij dan genieten, en dat kan alleen nog maar meer zijn wanneer je duivenliefhebber bent!

Uit de diverse gesprekken hebben wij als NPO-bestuur de actiepunten opgepakt en hebben wij onlangs in het land en middels Op de Hoogte, waarbij wij ondertussen de 10.000 abonnees ruim zijn gepasseerd , veel meningen opgehaald. Echt Top! Onze visie gedeeld en onder andere ons discussiestuk concept vliegprogramma 2017, vluchtlijnen en het IWB 2.0 in de vorm van Wedvlucht Coördinatie Organisatie (WCO) gelanceerd. Dat heeft wat teweeg gebracht in ons duivenland, een land vergelijkbaar met een dorp met 18.500 inwoners. Discussie te over, soms op het scherpst van de snede! Ons dorp is in rep en roer, en dat brengt onrust. Die onrust kan tijdelijk tot mooie creaties leiden, maar kan natuurlijk niet te lang voortduren. Een mens en zeker een duivenliefhebber floreert niet in een onrustige omgeving. Dat de emoties leiden tot meer scherpte en soms tot ongewenste uitingen hoe goed bedoeld dan ook is een understatement. Zo ook afgelopen week waarbij een beeld zou zijn kunnen ontstaan dat er sprake is van een dorp waarbij een brede rivier het in twee helften splitst en de rivier aan het overstromen is. Dat is echter niet mijn kijk op de zaak. Ik zie een dorp met een brug met 6 rijbanen en aan de tweede brug wordt heel hard gewerkt. In onze sport, die nu eenmaal individualistisch is van aard is samenwerking de uitdaging. Die samenwerking is te realiseren en gaat lukken wanneer wij onderwerpen niet (te) persoonlijk maken en vooral niet vereenzelvigen met een persoon. In deze valkuil zijn wij in het verleden gestapt en was ook afgelopen week het geval. Jammer en ook zeer helaas!

Natuurlijk is het de uitdaging, visie en drive van dit bestuur, en geloof ook voorgaande, dat de liefhebber centraal staat. Dat betekent dat de duivensporter zijn spel kan spelen en als t even kan tegen geringe kosten. Laat dit geluid nu in heel ons duivendorp als positief worden ervaren en uiteindelijk ook het streven zijn van ieder die onze sport lief is. Gelukkig is dat de grootste groep in de sport. Natuurlijk is er kritiek en zijn er veel vragen maar laat die maar komen dan kunnen wij die beantwoorden en werken aan oplossingen

Op organisatorisch gebied hebben wij de uitdaging om de route naar een krachtige bond te gaan doorlopen en daar hebben wij een aantal mooie stappen gemaakt.

Onze statuten zijn ingericht op deze tijd en aansluiting het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) wordt mogelijk gemaakt. Een volgende stap is die statuten en interne regelgeving ook aan te passen aan deze tijd en de basis te laten zijn voor een toekomstgerichte én toekomstbestendige sport. Een landelijke enquête is uitgevoerd onder onze 18.500 leden met een response van 5.000 leden, dus ook daar is grote betrokkenheid zichtbaar. Wat wij hebben onderschat is de verwerking van de handmatige enquêtes en de resultaten.  We streven er echter naar om de stuurgroep en alle duivenliefhebbers de komende weken uiteindelijk volledig te informeren over de uitkomsten. Ook de verkenning van wat nodig is om de bond krachtig te maken verloopt voorspoedig. Welk belang heeft wie en hoe krijgen wij dat belang van onze geliefde duivensport ook in onze samenleving goed vertegenwoordigt. Een zeer belangrijk thema met de juiste aandacht! Een groot winstpunt sinds het aantreden in maart is dat de individuele afdelingen ondertussen één groep van 11 afdelingen is die praat over het streven naar uniformiteit, het creëren van samenwerking en de vraag hoe de noodzakelijke veranderingen tot verbetering te realiseren. Dat dit verdraaid lastig is en ook niet altijd is zoals het NPO bestuur, of uw voorzitter de route ziet, is iedereen ondertussen duidelijk.

Nu kunnen wij blijven hangen in het verleden en daar vooral naar teruggrijpen en met die bril op weer kijken naar waar wij staan of….. we kijken naar wat wel is gerealiseerd in een korte tijd, respecteren elkaars 'uitglijders' en gaan ervan uit dat de intenties een stuk positiever zijn dan ze ooit zijn geweest. Dat doe ik wel namelijk!

Vooruit blikken
Ons discussiestuk heeft veel discussie opgeleverd en alle liefhebbers en bestuurders  input gegeven die op zijn minst gezegd niet alledaags was. Blijft toch wennen dit bestuur... ook de manier waarop en het tempo wijken af van wat men in duivenland gewend is. Daar heb ik de afgelopen maanden met ons bestuur veel van geleerd.

Dat wij in de toelichting en het proces nog te leren hebben erken ik want er was en is nog veel onduidelijkheid over de intenties en vervolgstappen.

Onze doelstelling was niet traditioneel te blijven hangen in wat er was en met kleine stapjes dit trachten te veranderen. Nee de insteek was om iets anders neer te zetten dat zou leiden tot discussie en tot een volgend concept dat ingevoerd kan worden in 2017. We wilden een dialoog waarvan de resultaten vanaf 2017 zouden kunnen worden ingebed. Dat dit in de bestaande agenda’s dwars door de reguliere vergaderschema's is gebonjourd is niet door iedereen met applaus ontvangen en ook niet met enthousiasme genuanceerd. Wat wel duidelijk is dat duivensport Nederland ondanks traditie en conservatisme in de sport klaar is voor verandering. Alleen het tempo en de weg waarlangs is nog niet duidelijk. Daar heb ik een kijk op en ik zou die weg graag willen inslaan en de eindbestemming bereiken. Duivensport 2.0 in Nederland als voorbeeld voor de duivensport in de hele wereld.

Nog deze week was onvoldoende duidelijk dat conceptprogramma versie 5, uit de editie van afgelopen vrijdag van Op de Hoogte, het stuk was dat door de afdelingen zaterdag de 15e oktober is besproken. En dus iedere duivenliefhebber in Nederland ook zou moeten kennen. De afdelingen hebben in overeenstemming een aantal essentiële zaken kunnen bespreken en kunnen afstemmen wat de noodzakelijke uniformiteit in de sport stap voor stap zal vergroten. Met een kwalitatief en kwantitatief goed ingericht WCO kan ook daar een slag worden gemaakt en worden de beoogde stappen door vele liefhebbers als noodzakelijk geacht voor het bieden van spelmogelijkheid en competitie. Duivensport Nederland is in 2016 nog niet zover om het bieden van vluchten te zien naast het inrichten van kampioenschappen, vanwege het feit dat deze al jaar en dag aan elkaar zijn gekoppeld. Ik zie echter initiatieven en mogelijkheden van samenwerkende afdelingen en transportorganisaties die ook met het oog op de jonge duivenproblematiek vlucht- of opleer mogelijkheden gaan bieden, los van het kampioenschap, zoals bedoeld en weliswaar niet genoemd in de conceptvoorstellen.

De komende maanden staan in het teken van de vaststelling van de vluchtprogramma's en kampioenschappen. Met als doel de postduivensport weer positief zichtbaar te maken. En dat is waar het in onze sport toch om zou moeten draaien: hoe kunnen deze basiselementen weer leiden tot meer glans en positiviteit in de sport en daarmee onze sport positief zichtbaar in de Nederlandse samenleving.

Nu zijn wij onzichtbaar of slechts zichtbaar bij een enkele positieve gebeurtenis die speelt. Of nog erger, wanneer er iets negatiefs speelt. Duivensport 2.0 is er voor jong en oud van deze tijd en in deze tijd. Dat ga ik met mijn bestuur, onze afgevaardigden en last bot not least de iets minder dan 18.500 liefhebbers beleven. Niet eenvoudig maar wel heel intensief en leuk om te doen.

Ik ga ervoor! U ook?

Tot onze ontmoeting tijdens de Nationale Dagen op 19 en 20 november in Houten

Uw voorzitter,
Maurice van der Kruk

Toelichting versie 5 Vliegprogramma 2017

Vorige week vrijdag hebben wij als NPO bestuur versie 5 van ons discussiestuk over het vliegprogramma van de toekomst gepubliceerd. Wij wilden u deze informatie niet onthouden omdat dit ook het stuk was dat op tafel lag bij het overleg van de 11 afdelingen. Dit overleg vond op zaterdag 15 oktober plaats. Ook het verslag van die bijeenkomst heeft u vorige week kunnen lezen.

Op dit discussiestuk zijn weer honderden reacties binnengekomen. Wij vinden dit zeer positief want het toont aan dat onze nieuwsbrief ‘ Op de Hoogte’ goed wordt gelezen. Ook blijkt dat het onderwerp leeft in duivensport minnend Nederland.

Naast positieve reacties kwamen er ook kritische reacties binnen, sommige genuanceerd en andere als primaire reactie “Door welke prutsers is dit zo in elkaar gestoken en wie zijn zij allemaal vergeten te vragen om een stuk gezonde input??” Een reactie – positief of opbouwend kritisch - waarderen wij, juist daarom hebben wij dit concept gedeeld. Naar aanleiding van de soms zeer negatief geformuleerde  uitingen hebben wij de behoefte uit te leggen hoe en waarom dit stuk tot stand is gekomen.

Uw NPO bestuur, stuk voor stuk liefhebbers, liefhebbers van de Vitesse, Midfond, Dagfond, Marathon, Jonge Duiven en Natoer vluchten. Mannen die 1e prijzen pakken en ook tegen duizenden duiven, Teletekst winnaars en 1e NPO winnaars. Daarnaast is ook nog eens geluisterd naar duizenden liefhebbers is het land.

Het belangrijkste doel dat wij als, nog steeds vrij nieuw, bestuur hadden is uniformiteit in  inkorfprogramma, vluchtprogramma plus kampioenschappen voor iedere liefhebber in duivenland Nederland na te streven. Anno 2017.

Het deed veel stof opwaaien, stof dat ook weer zal neerdalen maar als het aan uw bestuur ligt niet de komende tijd. 2017 komt voor ingrijpende veranderingen wat te vroeg maar de eerste stappen zijn wel gezet door met de afdelingen tot overeenstemming te komen over vlieglijnen, het aantal vluchten dat telt voor de nationale kampioenschappen, etc.

Uitkomsten die het NPO bestuur toejuicht. Ze vormen de rode draad van de 11 afdelingen en dat is in het recente verleden wel eens anders geweest. In de door de afdelingen gepubliceerde concept vliegprogramma’s treft u de uitkomsten van het overleg van 15 oktober aan. Dit is het eerste succes van het collectief.

De volgende stap is om de besluiten van de afdelingsvergaderingen naast elkaar te leggen en daarmee de uitgangspunten van uniformiteit, meer glans voor een aantal vluchten, een goed functionerend Wedvlucht Coördinatie Organisatie(WCO) en de discussie voor het programma 2018 voort te zetten. Wij zijn namelijk na de besluitvorming over 2017 nog lang niet klaar. Het is echt noodzakelijk te blijven werken aan het concept voor 2018.

Een concept dat onze sport echt op de schop neemt waardoor onze sport er wel eens totaal anders uit zou kunnen komen te zien. Haalbaar en uitdagend.

 • Nieuwe toekomstige programma’s zouden meer mogelijkheden moeten bieden voor alle geledingen in onze o zo mooie sport :
  • hobbyist
  • specialist
  • amateur
  • professional
  • voor de rappe vitessers
  • mannen met de lange adem
  • met de kleine keef(mand)
  • grote inkorvers
  • gepensioneerde duivenmelkers
  • de werkenden onder ons.
 • Onderkenning voor de roofvogelproblematiek
 • Aandacht voor vliegen onder hogere temperaturen
 • Mogelijkheden vluchten op afstand te organiseren behorend bij de discipline en vervoer- en vluchtomstandigheden.

Komende maanden gaan wij de WCO uitwerken en de inrichting met elkaar vaststellen.

Ook zal de WOWD-onderzoeksopdracht uitgewerkt worden en starten. Het onderzoek richt zich op:

 • transport anno 2017
 • gevolgen van transport
 • voorkomen van verliezen van (jonge) duiven

Een ander belangrijk punt is het creëren van een zuivere sport, dat wil zeggen dopingvrij! Hier hechten wij als bestuur zeer aan. Wij willen dus een goed werkende, op moderne leest geschoeide Dopingautoriteit.

Deze activiteiten en onderzoeken zijn van belang om de duivensport ook in de toekomst te laten floreren. Het hogere budget dat nodig is – waarvan de effecten op termijn zichtbaar zullen zijn – vinden wij verantwoord. Het complete plaatje leggen we te zijner tijd voor aan de Ledenraad, het onderzoek en inrichting kan alleen met hun instemming plaatsvinden.

Met deze hierboven genoemde beleidsmaatregelen verwachten wij niet direct nieuwe leden te werven, ons doel is vooralsnog de bestaande leden tevreden te houden en ze hierdoor te behouden voor ons prachtige hobby. Daarnaast willen wij de sport de komende jaren eenvoudiger maken en weer een gezicht in de samenleving geven. Een gezicht dat bij ons en ons tijdbeeld past. Een gezicht dat aantrekkelijk gestemd is. Iets waarover wij als bestuur op dit moment meer dan onze twijfels hebben.

Volgende stap

Het informele overleg tussen afdelingen en het NPO bestuur stellen wij zeer op prijs en krijgt een periodiek karakter. Wij zien dit als de mogelijkheid om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. De komende maanden zal het NPO-bestuur haar visie vervolmaken en daarmee nog vaker naar buiten kunnen treden. En uiteraard is inbreng van jullie daarbij van harte welkom. Ook tijdens de Nationale Dagen, op 19 en 20 november, is er volop gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven. Ons belang is het om te zorgen dat onze leden zich herkennen in de plannen én in de uitvoering die reeds van start is gegaan. Het is goed te weten dat bij alle initiatieven het collectieve belang altijd het uitgangspunt is. De NPO zijn en vormen wij namelijk met zijn allen!

Uw voorzitter,

Maurice van der Kruk

GPS tracker ringen

Bestuur NPO heeft een set GPS-tracker ringen aangeschaft bestaande uit 5 ringen met software, 5 lege dummiringen, batterijlader en een uitleesapparaat.

Het gewicht van de ringen met software is 4,6 gram per stuk.
In nauwe samenwerking met de nationale rekenaar zullen er een aantal tests mee uitgevoerd gaan worden.

Info over dit project: secretaris@npoveenendaal.nl

Vaste voetringen 2018-2019 en 2020

Bestuur NPO heeft een nieuw 3-jarig contract afgesloten met de huidige leverancier van de vaste voetringen.

 Ondanks een geringe prijsverhoging t.o.v. het contract uit 2014 blijft de verkoopprijs voor de leden, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, gelijk aan de prijs van 2016.

Beknopt verslag bijeenkomst met Centraal Hok Beheerders

Op 26 september jl. heeft er in Wijchen een gezamenlijke bijeenkomst met bestuur, bureau medewerkers, Leo de Waart namens WOWD en een tiental hokbeheerders plaatsgevonden met als belangrijk agendapunt de overbevolking van duiven in de Centrale hokken.

Gelukkig bleek de veronderstelling van een groot probleem niet helemaal te kloppen.     De beheerders van de centrale hokken blijken met eventuele onderlinge hulp in staat om er voor te zorgen dat op tijd de duiven op verantwoorde wijze kunnen worden afgevoerd.

Het initiatief om de verloren gegane duif op te halen uit een centraal hok schommelt   tussen de 20% en 25%.

Om ervoor te zorgen dat de beheerders direct kunnen zien wie de eigenaar is van een duif, is er een automatiseringssysteem wat er voor moet zorgen dat de eigenaar van de duif op de snelst mogelijke manier bericht ontvangt. Hiermee denken we dat het percentage opgehaalde duiven flink zal gaan stijgen. 

Al met al een constructieve bijeenkomst welke volgend seizoen zal worden herhaald.

Olympiade Brussel

Het mag gezegd worden dat de nieuwsbrief ‘Op (de) Hoogte’ voor vele geïnteresseerde duivenliefhebbers een belangrijke bron van informatie blijkt te zijn. Nauwelijks was de mail van de NPO met als bijlage genoemde nieuwsbrief van vorige week binnen of de eerste reacties en vragen kwamen telefonisch/per mail binnen over zowel de standaard- als sportduiven.

Voorselectie standaardaardduiven

Dit vindt plaats op zaterdag 19 november a.s  tijdens de NPO-dagen te Houten. De duiven worden op deze dag meteen na plaatsing in de tentoonstellingskooien door leden van de Groep van Keurmeesters van Postduiven gekeurd. Na afloop van  wordt de groep geselecteerde duiven voor de eindselectie bekend gemaakt. Na de voorselectie kunnen alle duiven meteen weer meegenomen worden naar de hokken. De eindselectie van de standaardduiven te Elst vindt plaats daags voor de Olympiade. Nadere mededelingen hierover volgen later schriftelijk. De te maken reiskosten worden dan vergoed.

Aan het inschrijven van de duiven zijn geen kosten verbonden. Ook de toegang tot de beurs is voor alle bezoekers en deelnemers vrij.

Op 1 nov. jl. waren ruim dertig duiven aangemeld. Willen we kunnen scoren in Brussel, dan zal er een ruime keuze moeten zijn. In potentie kunnen we zeker met de besten mee. De Nederlandse postduif staat niet enkel bekend om zijn vermogen tot uitzonderlijke prestaties op wedvluchten, maar is ook vooral gewild om zijn uiterlijke kenmerken. Ze voldoet in vele gevallen nagenoeg aan de internationale standaard. Voor de totale liefhebberij ligt er een schone taak om onze roem in deze weer eens flink op te poetsen.

De voorwaarden voor deelname zijn in de nieuwsbrief van vorige week uitgebreid aan de orde gesteld.

Uw bezoek aan de NPO-dag op 19 november a.s. kan in principe eenvoudig en zonder weinig moeite gepaard gaan met enkele van uw mooiste duiven in het mandje bij u. Indachtig het gezegde ‘niet geschoten is altijd mis’ is dit een aanrader voor ieder. De enige moeite die u zich moet getroosten is deze duiven voor uiterlijk 14 november per mail aanmelden bij ons commissielid Wout de Vries. Zijn e-mailadres is woutenhanny@gmail.com Telefoon 030-6021434. Iedere inzender dient een maximum aan te houden van drie oude doffers, drie oude duivinnen en van de jonge doffers en duivinnen elk twee met een maximum van tien duiven per liefhebber.

Onder de deelnemers aan de voorselectie Olympiade zullen twee Olympiade arrangementen worden verloot (één doffers en één duivinnen). Dit arrangement bestaat uit: reiskosten maximaal € 50,- één nacht hotel (twee personen) van zaterdag op zondag en € 100,—zakgeld. Verder zal aan alle liefhebbers die een duif afvaardigen naar Brussel in zowel Standaard- als Sportklasse  in 'Op (de) Hoogte' en in Het Spoor der Kampioenen aandacht geschonken worden.   

De sportklasse

Om geselecteerd te worden voor de sportklasse is zeker al heel wat noeste arbeid van de liefhebber nodig geweest. Bovendien hebben we het hier over de beste sportduiven, die door hun prestaties in 2015 en/of 2016  de roem van de eigen club en rayon ver overstegen zijn. Het zijn de duiven waar elke liefhebber over droomt. Maar helaas wordt slechts voor enkelen die droom werkelijkheid.

Uit het aantal vragen, reacties en reclames blijkt dat de sportklasse erg gewild is. Een juiste selectie van deze duiven zal heel wat voeten in aarde hebben. De oorzaak hiervan schuilt hem in het feit dat er landelijk nogal wat spelverbanden zijn, die enkel regionaal bekend zijn. De uitslagen hiervan komen ook niet verder dan de betreffende regio. Als deze uitslagen aan de gestelde voorwaarden voldoen, dan mogen ze gebruikt worden voor tellende prestaties.  Op de rekenaars van deze uitslagen zal door de betreffende liefhebbers zelf een beroep worden gedaan om hun (Uitslag)-bestanden beschikbaar te stellen aan de nationale rekenaar Compuclub.

Interpretatie

Door een foutieve interpretatie van de spelregels heeft de rubriek D: Allround al een behoorlijke verschuiving van namen opgelopen. In de selectie waren de elf benodigde prijzen niet direct gekoppeld aan de benodigde 3500 prijskilometers. De voorwaarde om in aanmerking te komen is dat de duiven in 2015 en 2016 minimaal 3500 prijskilometers hebben gemaakt op hun beste elf vluchten. 

De nieuwe stand in deze rubriek D: Allround is nu:

 

naam

ringnr

coëfficiënt

km

1

J.H.M. Boenders

12-1204759

30.522

4494.065

2

Comb. Lin

14-1094404

36.213

4428.440

3

D. A. Voogd

13-3356272

40.386

3512.663

4

J. Schutte & Zn

13-1075015

41.528

4640.538

5

G & S Verkerk

14-1059627

49.865

4901.982

Reclame op deze stand en op de vorige week gepubliceerde voorlopige standen kunnen tot en met maandag 21 november a.s. per mail of schriftelijk worden gezonden naar info@compuclub.nl  Duidelijk aangeven om welke rubriek het gaat en een berekening toevoegen, waaruit blijkt dat de betreffende op grond daarvan mogelijk voor uitzending in aanmerking komt. Per rubriek worden drie duiven afgevaardigd.

Let op

Na 21 november kunnen enkel liefhebbers die voor 21 november gereclameerd hebben op de voorlopige standen nog reclame indienen. Alle reclames van liefhebbers, die dan nog voor het eerst reclameren worden niet ontvankelijk verklaard. 

Namens De Olympiadecommissie,
Theo Hutten, voorzitter
e-mail: t.hutten@hotmail.com

telefoon 0546-631502

Bestuur NPO in gesprek met professionals en leden welke reageerden op Facebook oproep

De afgelopen periode heeft het bestuur NPO regelmatig gesprekken gevoerd met commissies. Ook zijn er gesprekken geweest met 2 groepen van duivenliefhebbers. Het eerste gesprek was met een groep professionals waar het bestuur graag meer van wilde weten hoe deze groep de toekomst van de duivensport ziet. Enige tijd later is er een gesprek geweest met mensen die reageerden op een Facebook oproep welke Bob Berendsen deed, de strekking van beide gesprekken was exact hetzelfde. Hierbij een weergave van de besproken punten.

De gesprekken hebben beiden plaatsgevonden op het bureau NPO en vonden plaats op 8 augustus en 14 september.

Het bestuur was bijzonder benieuwd naar hoe de liefhebbers over de toekomst van de duivensport denken en wat ze er tegenwoordig van vinden, door de dialoog aan te gaan met verschillende groepen en commissies blijft bestuur nauw betrokken bij de beleefwereld van de duivenmelker en kunnen ze mogelijk komen toch gerichte veranderingen die zo breed mogelijk gedragen worden.

Een kernpunt dat bij deze twee avonden naar voren kwam was de vraag om meer vanuit de centrale organisatie de beleidsbepaling te doen, lees NPO Bestuur, en regionaal, lees afdelingen, de uitvoering te laten plaatsvinden. Door beide groepen werd de hoop uitgesproken dat de stuurgroep die bezig is met de ‘route naar een krachtige bond’ de komende maanden stappen voorwaarts maakt dat heeft de sport namelijk hard nodig om het tij te kunnen keren.

Zaken welke verder aan bod zijn gekomen waren onder andere; spelplezier, eerlijkheid van kampioenschappen, herkenbaarheid van jaarlijks terugkerende vluchten, samenwerking tussen afdelingen, jonge duivenverliezen, vluchtprogramma’s, innovaties, communicatie/marketing, organisatiestructuur van bestuur NPO, specialistische inkorfcentra, unieke werkgebieden al dan niet, respect, toegankelijkheid en fraude.

Tijdens de bespreking van 8 augustus met de liefhebbers Nick Aaldering, Hans Eijerkamp, Jan Hooymans, Peter Janssen, Gerard Koopman, Pieter Veenstra, Piet Verbree en Bas Verkerk werd duidelijk dat de landelijke discussies over kampioenschappen, aantallen in te korven duiven en duiven op de uitslag een plaats op de agenda dient te hebben en niet alleen in de media gevoerd dient te worden. Wanneer daarover met elkaar het gesprek gevoerd wordt en met name de informatievoorziening sterk wordt verbeterd, de uniformiteit wordt nagestreefd en zelfs wordt gerealiseerd hier de oplossing ligt. Vergroting van efficiency door afstemming van vervoer en gezamenlijk organiseren van wedvluchten is goed om het kostenniveau niet verder te laten toenemen. De aantrekkingskracht van mooie vluchten en mooie kampioenschappen zijn goed voor de sport, zowel voor de hobbyist als professsional. De controle in en op de organisatie van wedvluchten blijft een punt van aandacht. De vraag of transport, het vluchtprogramma, of andere factoren een rol hebben bij de toenemende verliezen onder jonge duiven kan door aanvullend onderzoek hopelijk tot duidelijkheid leiden. Een goed opleidingsprogramma voor jonge duiven wordt als zeer belangrijk ervaren. Kan hier rekening mee worden gehouden in de opleer- en trainingsprogramma’s van de afdelingen en liefst hier ook voor iedereen dezelfde mogelijkheden.

De PR en Public Affairs zouden een prominentere rol moeten hebben in de organisatie om daarmee aansluiting te houden met de samenleving en de sport nieuw leven in te blazen.

Over de invulling van bovenstaande punten kunnen wij in een volgend overleg meer de diepte ingaan.

Op 14 september waren het de heren Bob Berendsen, Michael Bergacker, Bart Bomers, Gerard van de Bovenkamp, Johan van Dijk, Arjan van ’t Ende, Hers Geerlings, Vincent Hoogerwerf, Gert Krab, Rieks Lonsain, Ger van Riek, Peter van Utrecht, Cor Vrolijk en enige dame in het midden Esther Bultman die in gesprek gingen met het NPO bestuur. Het was een diepgaande en intensieve bespreking met veel enthousiasme, betrokkenheid en energie en ook verschillen van mening. De rode draad van de vraagstukken die spelen waren als volgt:

Op het gebied van spel: organiseer goede losplaatsen en voorkom de ongewenste vermengingen. Tijd tussen lossen moet groter, zodat bovenstaande minder vaak voorkomt of niet meer voor kan komen. Bieden grotere lossingen mogelijkheden, en is tevens beperking van het aantal wedvluchten een optie? Vluchtprogramma voor de marathonvluchten een goede afstemming tussen NPO en ZLU als het gaat om het aantal vluchten en afstanden. Ook hier kwam de jonge duiven problematiek aan de orde.

Hoe stellen wij de liefhebber centraal en hoe kunnen wij de hobbyist betrokken en enthousiast houden voor onze sport. Hoe rekening te houden met de werkenden in de sport? Een zomer vakantieperiode inlassen? Wat gaan wij doen aan het inversiespook?

Gesproken werd over het imago. Draag de sport met iedereen uit en zorg voor een positieve herkenning in de wijk en daarbuiten. De toegankelijkheid vergroten en de modernisering stimuleren om daarmee de negatieve sfeer en beeldvorming over de duivensport te verminderen. Het respect in de sport moet weer op een hoger niveau komen dan het tegenwoordig is. Dat begint bij de liefhebbers, maar de bestuurders, en dit NPO bestuur, kunnen daar een belangrijke rol vervullen.

De inrichting van de NPO organisatie kent veel beperkingen maar de zoektocht en oplossingen zouden moeten zitten in de mogelijkheden. Het visiedocument van het NPO bestuur wordt hopelijk snel afgerond en met het land gedeeld dat kan het vertrouwen in de toekomst van de sport en het beoogd spelplezier vergroten.

De roofvogelproblematiek speelt een steeds grotere rol en mag zeker niet onderschat worden.

Zowel Bob Berendsen, Vincent Hoogerwerf als Rieks Lonsain deelden hun visiedocumenten in de groep die in een volgende bespreking zeker aan de orde komen.

De conclusie over beide avonden was dat de liefhebbers bestuur NPO in grote lijnen steunen en zich kunnen vinden inde aangehaalde punten en toelichting. Tegelijkertijd zijn alle aanwezigen zich ook bewust wat de schade op sommige momenten kan zijn van Social Media en de verdraagzaamheid naar elkaar toe die daar weinig tot niet aanwezig lijkt te zijn.

In de Facebook-groep waren alle speldisciplines aanwezig van de echte vitesse man tot de grote marathonspeler, deze groep gaf aan dat ze hopen dat er nog eens echt goed naar de vliegprogramma’s per discipline wordt gekeken en daarna met een breed gedragen programma te komen. De voorzitter gaf aan dat er na de eerste versie van het discussiestuk vliegprogramma 2017 ook gehoopt werd op reuring in het land.

 ‘Door alle punten die wij kunnen verzamelen van feedback hopen we tot een goed vliegprogramma te komen, het is daarom van belang dat iedereen ons mee gaat helpen om hier voor te zorgen. ‘

Voorzitter Maurice van der Kruk heeft aan het eind van beide avond beloofd om op termijn weer een gesprek aan te gaan met de groepen, het is volgens hem  zeer belangrijk om de dialoog te blijven voeren en na te denken over hoe de duivensport een sport kan zijn welke over 20 jaar nog actief en levendig en liefst florerend is.

Vogelgriep

In verband met de bestrijding van Aviaire Influenza (vogelgriep) zijn er maatregelen afgekondigd door de staatssecretaris. Deze zijn ook van toepassing op onze duiven.

Op dit moment geldt:

 • Er is per direct een ophokplicht van kracht. Dit betekent dat de duiven niet uit mogen vliegen.

Verder zijn er op dit moment geen beperkingen.

Wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden en zodra daar aanleiding voor is wordt u door ons verder geïnformeerd.

Bestuur NPO

Resultaten en constateringen uit de NPO leden enquête 2016

De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) heeft onder haar leden een enquête gehouden waarin de leden is gevraagd naar hun visie op de NPO, de afdelingen en verenigingen, over de competitie en de communicatie. Van de ruim 18.500 enquêtes die zijn verstuurd, zijn er ongeveer 5000 ingevuld geretourneerd, een score die grote betrokkenheid van de leden bij de NPO laat zien en ook een representatief beeld geeft van de meningen van de leden.

 

De stuurgroep die betrokken is bij de organisatieontwikkeling van de NPO heeft aangegeven dat bij de route naar een krachtige duivensportorganisatie altijd de duivenliefhebber centraal moet staan. De NPO wil met de antwoorden uit deze enquête de postduivenliefhebber een stem geven in de ontwikkeling van de sport, de organisatie en haar beleid.

In deze eerste analyse hebben wij ons beperkt tot het algemene beeld van de beoefenaren op de duivensport en de NPO. Wij zijn niet ingegaan op alle sport- en wedstrijdspecifieke elementen. De schat aan gegevens uit de enquête op dit onderwerp kunnen voor de wedstrijdorganisatoren van grote waarde zijn en worden op een later moment ter beschikking gesteld. 

Bekijk alle resultaten en constateringen!

Olympiade Brussel - Laatste kans inschrijving voorselectie standaardduiven

Zaterdag 19 november as. vindt in Houten de voorselectie van de standaardduiven voor de komende Olympiade in Brussel plaats. Tot 14 november uiterlijk kunnen de duiven hiervoor aangemeld worden bij de secretaris van de Olympiadecommissie Wout de Vries. Zijn e-mailadres is woutenhanny@gmail.com Voor nadere inlichtingen kan er ook telefonisch contact met hem worden opgenomen. Telefoon 030-6021434.

Bekijk de voorwaarden voor deelname aan de standaardklasse.

Nu de duiven de selectie op eigen hok hebben doorstaan zullen de meeste aanwezige duiven zeker aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Dit kan dus geen belemmering zijn om in te schrijven. De keurmeesters van dienst houden er vanzelfsprekend rekening mee, dat de duiven nog niet geheel klaar zijn met de rui.

Uiteraard is het voor elke liefhebber een eer om straks aan de Olympiade 2017 in Brussel te kunnen deelnemen. Vergeet daarom niet in te schrijven!   

Tussenstand Sportduiven (10 november 2016)

Reclames op onderstaande stand kunnen tot en met maandag 21 november a.s. per mail of schriftelijk worden gezonden naar info@compuclub.nl  Duidelijk aangeven om welke rubriek het gaat en een berekening toevoegen, waaruit blijkt dat de betreffende op grond daarvan mogelijk voor uitzending in aanmerking komt. Per rubriek worden drie duiven afgevaardigd.

Rubriek A: Snelheid 100-400 km

 1. J.C. van Donk                     Ringnummer: 41084063               13.590 p.
 2. Comb van de Vooren         Ringnummer: 41762192   18,736 p.
 3. Spenno v.d. Zande            Ringnummer: 41900964               21,052 p.
 4. J. den Hartog en Zn.          Ringnummer: 41739130               21,735 p.
 5. Anneke & Pierre Faes       Ringnummer: 41781314               22,809 p.

 

Rubriek B: Midfond: 300-600 km

 1. 1.    Comb. Verbree                    Ringnummer: 41651260  25.868 p
 2. 2.    St.v.Breemen-v.d.Bos        Ringnummer: 41775931   30,560 p.
 3. 3.    Van Delft&Driebergen       Ringnummer: 41877784    32,119 p.
 4. 4.    Combinatie Lin                   Ringnummer: 41094404    35,528 p.
 5. 5.    P.C. van Gelder                  Ringnummer: 41005163               52,616 p.

 

Rubriek C: Fond: 500 en meer km

 1. D. en P. Soepboer                          Ringnummer: 21053357   22.693 p
 2. H. Loonstra                                      Ringnummer: 21020120   23.974 p
 3. Chris Koring                                    Ringnummer: 41031264   27,142 p
 4. G. & S. Verkerk                               Ringnummer: 41059627   30,572 p.
 5. J. Schutte & Zn                               Ringnummer: 31075015   34,379 p.

 

Rubriek D: Allround.

In totaal 11 prijzen, waarvan 3-5 tussen 100-400 km, 2-6 tussen 300-600 km en 1-3 meer dan 500 km.

 1. J.H.M. Boenders     Ringnr.21204759    30.522 p        4494.065 km
 2. Comb. Lin                 Ringnr.41094404    36.213 p        4428.440 km
 3. D.A. Voogd               Ringnr.33356272    40.386 p        3512.663 km
 4. J. Schutte &Zn        Ringnr.31075015    41.528 p        4640.538 km
 5. G & S Verkerk          Ringnr.41059627    49.865 p        4901.982 km

 

Rubriek E: Marathon: 700 km en meer

 1. Comb. Mantel                                  Ringnummer: 41439618               26.975  p.
 2. J. van Gijzel                                     Ringnummer: 33317775               39,204 p.
 3. L. Grosveld                                      Ringnummer: 11997505  39,353 p.
 4. F.S. Kramer                                     Ringnummer: 11586875   43,763 p.
 5. J. Dekkers                                        Ringnummer: 31755498   46.707 p.

 

Rubriek F: Jong ring 2016: 100 km en meer km

 1. Comb. T.J. &A. Bosma                  Ringnummer: 61000973               2.034 p.
 2. G. Wielens                                    Ringnummer: 61138822    2,319 p.
 3. Comb. Van Wanrooy                     Ringnummer: 63640919  2.821 p.
 4. Hoffman/Regtop                           Ringnummer: 61418069   3,125 p.
 5. Derksen-v.d. Keuken                    Ringnummer: 61131162   3,575 p.

 

Rubriek G: Jaarlingen: 100 km en meer

 1. Theo&Mirjam Boelens                   Ringnummer: 51197207   5.130 p.
 2. Hok Huijsmans                               Ringnummer: 51777271   5.157 p .       
 3. Geert Munnik                                  Ringnummer: 54761353   5.361 p.  
 4. Comb.Romein-Klein                      Ringnummer: 51655831               6,514 p.
 5. Peter Janssen                                 Ringnummer: 51451931               6.603 p.

 

Rubriek H: oude duiven ring t/m 2014: 300 km en meer

 1. J. Schutte & Zn                               Ringnummer: 41803962  29.320 p.
 2. Van Delft&Driebergen                   Ringnummer: 41877910               40,199 p.
 3. Kampert &Westerlaken                 Ringnummer: 41599298               49,691 p
 4. John Ruttenberg                            Ringnummer: 31065313               52,564 p.
 5. Derksen-v.d. Keuken                     Ringnummer: 41524592               54,259 p.

Aantal per rubriek

Per rubriek worden de drie eerste duiven uitgezonden. De duiven kunnen enkel  worden uitgezonden op naam van de liefhebber, die er mee heeft gespeeld. Gaarne wil de commissie voor 21 november as. weten welke liefhebbers hun duif niet kunnen uitzenden, omdat zij er niet meer over beschikken.

Let op

Na 21 november kunnen enkel liefhebbers die voor 21 november gereclameerd hebben op de voorlopige standen nog reclame indienen. Alle reclames van liefhebbers, die dan nog voor het eerst reclameren worden niet ontvankelijk verklaard. 

Namens De Olympiadecommissie,
Theo Hutten, voorzitter
e-mail: t.hutten@hotmail.com
telefoon 0546-631502

Vogelgriep

Na overleg met het ministerie kan de Nationale Tentoonstelling dit weekend doorgaan!

Tot nader bericht geldt dit voor alle tentoonstellingen.

De ophokplicht is nog steeds van kracht en er mogen geen bezoekers op de hokken worden toegelaten.

Voorselectie Olympiadeduiven

De voorselectie van de Olympiadeduiven op zaterdag as. tijdens de Nationale Dagen in Houten gaat gewoon door. Dit in afwijking op eerdere berichtgeving.

Laat uw kans op deze topbonnen niet voorbij gaan!

Tot 21 november 20.00 uur kunt u bieden op de websites GPS-Auctions en Toppigeons.nl voor fantastische schenkingen ten behoeve van de Nationale dagen 2016.

Voor de allround duiven kijk op GPS en voor de marathon duiven kijk op Toppigeons.nl

Een aantal bonnen brengen we nog even onder de aandacht:

 • G. & S. Verkerk, Reeuwijk Schenken een bon voor jonge duif 2017
  Deze schenking komt van 1 van de nationale tophokken van Nederland. Wie heeft ze afgelopen seizoen weer geen onnavolgbare uitslagen zien maken? Voor meer informatie zie ook; http://www.verkerkpigeons.com/
 • C.J.J. van Wijk en Zn, Benschop, Jonge duif broed 2017 uit 1e nationaal Perpignan!
  De vader en zoon combinatie Cor en Erwin van Wijk schonken direct nadat de NPO liet weten een verkoop te houden een hele speciale schenking. In het voorjaar mag de koper een jong ophalen uit de 1e nationaal Perpignan, een zeer bijzondere schenking! Zie ook; http://vanwijkduiven.com/
 • Herry Peters, Panheel, Schenkt een jonge duif uit zijn: 12-1849138.
  De 12-1849138 vloog o.a. 9x prijs!

  In 2016 onder andere een 2e nat. Tarbes tegen 4760 duiven, 22e Nat. Dax tegen 4616 duiven en een 380e Nat. St. Vincent 6169 duiven!
 • Frank Zwiers, Terheijden, Zomerjong 2017 in overleg
  Inmiddels bekend bij een grote schare aan fondmannen, de man die 2x een 1e nationaal in 2016 won en verder bekend staat om zijn grandioze uitslagen op de marathon. Zie ook; http://www.frankzwiers.nl/
 • Rik Hermans, Pulle, jonge duif 2017
  In België 1 van de grootste mannen momenteel van de hedendaagse duivensport. Rik, de zoon van Jan heeft inmiddels een staat van dienst met enorm veel topnoteringen.
 • Mark van de Berg, IJsselmuiden, Schenkt een jonge duif in overleg 2017
  Van marathonspecialist naar dagfondtopper, Mark van de Berg lukt het. Uitstekende uitslagen de afgelopen seizoen en één van de betere dagfondmannen van Nederland!
 • J. Poelstra & Znn., Utrecht Schenkt een jonge duif uit ‘Brouwers 261’ x ‘De Blauwe 300’
  Joseph en zijn zonen hebben in 2016 weer laten zien dat ze bij de allerbesten van Nederland horen. Hun duif de Blauwe ‘300’ haalde o.a. de volgende titels binnen;
  1e Beste midfond duif van heel Nederland WHZB/TBOTB 2016.
  1e Nationaal duif kampioen midfond NPO van heel Nederland 2016.
  1e Beste midfond/fond duif van heel Nederland Pipa ranking 2016.
  1e Beste jaarling van heel Nederland Pipa ranking 2016.
  1e Duifkampioen midfond afdeling 7 midden Nederland 2016.
  Zie ook; http://www.poelstrapigeons.nl/
 • Ron Bergmans, Zeeland, Een zomer jong 2017 uit Zoon “Rudy” Gaby Vandenabeele X Zus Nieuwe Olympiade van Leo Heremans.
  Een topschenking van Ron voor deze veiling, hij schenkt namelijk een kleinkind van de wereldberoemde Rudy van Gaby Vandenabeele. In 2015 had hij direct al de 3e beste olympiadeduif Vitesse in Budapest. De duiven welke hier op de hokken zitten komen rechtstreeks van Dirk van Dijck, Leo Heremans, Maurits Haesendonckx, Gerard Koopman en Gaby Vandenabeele.
 • ·         Cees Nijdeken, Rijssen, 1 jonge duif in overleg 2017

Aan de basis van Cees zijn duivenbestand staan de duiven van Jac. Steketee, Jelle Jellema, Verweij de Haan en Arjan Beens. Door het hanteren van de simpele methode kweken, spelen en selecteren is het Cees gelukt een aantal geweldige kopduiven op zijn kooi te krijgen.

 • Mees Doornekamp, Hoevelaken. Zomerjong 2017 in overleg uit de bestaande kweekkoppels.
  Al jaren bij de kampioenen, voor de 3e keer op rij het wint hij de eerlijkste en mooiste competitie van Nederland het totaalklassement van de Eendaagse Fondspiegel. Verder in 2016; 7e Nationaal kampioen aangewezen Vitesse,
  19e Nationaal kampioen onaangewezen Vitesse, 20e Nationaal kampioen onaangewezen dagfond.
 • Comb. Steenbeek & Zn, de Bilt, Schenken een jonge duif 2016 uit: 1e Nat. Cahors 2013! 
   Koos en Boyd Steenbeek schenken voor de Nationale dagen een superbon, super prestaties de afgelopen jaren op de marathonvluchten. Voor meer informatie zie ook; http://www.first-prize-pigeons.nl/ .
 •  Team GPS, Elshout. Jonge duif 2017
  Dit team speelt de laatste jaren geweldig en sinds kort op 2 locaties. Lex en Ype investeren bij de allerbeste hokken en uit de allerbeste duiven worden er jongen aangeschaft.
 • Willem de Bruijn, Reeuwijk. Zomerjong in overleg uit de kwekers 2017

De vliegende tandarts zo noemen mensen hem ook wel. Willem de man van kettinguitslagen, de man die altijd op zoek is naar beter en bekend staat om zijn tomeloze energie om te bereiken wat hij wil halen. https://willemdebruijn.nl/

Uitslag Tentoonstelling Nationale Dagen 2016

Dit weekend is de Nationale Tentoonstelling gehouden. Hier de uitslag.
Overzicht prijzen 2016
1 Klasse 1 Oude doffers onbevlogen
Prijs Naam Woonplaats Punten kooi
1 Grinwis 92,50 148
2 Voogel 92,50 120
3 Koopen en Zn 92,50 137
4 Olsthoorn 92,50 128
5 v.d. Broek 92,50 127
6 Olsthoorn 92,50 124
7 Koeman 92,50 140
8 Verwegen 92,25 109
9 Olsthoorn 92,25 119
10 Lamers 92,25 134
11 Lamers 92,25 130
2 Klasse 2 Oude duivinnen onbevlogen
Prijs Naam Woonplaats Punten Kooi
1 Voogd 92,50 205
2 Verwegen 92,50 244
3 Verwegen 92,50 241
4 Schroen en Zn 92,50 242
5 Olsthoorn 92,50 238
6 Koopen en Zn 92,50 214
7 Koopen en Zn 92,50 234
8 Schroen en Zn 92,50 245
9 Voogel 92,25 201
10 v.d Broek 92,25 210
5 Klasse 3 Onbevlogen jonge doffers
Prijs Naam Punten kooi
1 Olsthoorn 92,50 350
2 Lamers 92,50 340
3 Koopen en Zn 92,50 327
4 Voogd 92,50 321
5 Olsthoorn 92,50 342
6 Verwegen 92,50 314
7 Koeman 92,50 334
8 Lamers 92,50 307
9 Voogd 92,50 311
10 Lamers 92,25 301
11 v.d. Broek 92,25 341
6 Klasse 4 Onbevlogen jonge duivinnen
Prijs Naam Punten kooi
1 v.d. Broek 92,50 417
2 Olsthoorn 92,50 434
3 Koopen en Zn 92,50 404
4 Verwegen 92,50 405
5 Koopen en Zn 92,25 413
6 Voogd 92,25 412
7 v.d. Broek 92,25 420
7 Klasse 5 Viertallen show
Prijs Naam Punten kooi
1 v.d. Broek 369,00 509
2 Schroen en Zn 369,00 515
3 Verwegen 368,75 505
4 Lamers 368,75 519
Mooiste van het geheel:
Voogd 92,50 205
Met dank aan de keurmeesters van de GvK en overige medewerkers:
W. de Vries, P.A.C. v.d. Horst, G. van Dijk, B. Prasing
H. Bransen, T.A. Streefkerk, N. de Jong

Nationale Tentoonstelling 2016 - Verslag

Ondanks alle perikelen met betrekking tot de vogelgriep kon de Nationale tentoonstelling tijdens de Nationale dagen op 19 en 20 november toch nog doorgang vinden.

 MG 9589

De tentoonstellingscommissie deed haar uiterste best om o.a. via medewerking van het Spoor der Kampioenen alsmede publicaties in Op (de) Hoogte, de Nederlandse liefhebbers te enthousiasmeren mee te doen en te proberen hoog te scoren, waarna van liefhebber en duif een mooie foto in voornoemde media geplaatst zou worden. Helaas was de inschrijving voor bevlogen duiven minimaal zodat in overleg van deze klasse werd afgezien.

Uiteindelijk  was het totaal aantal deelnemende liefhebbers met hun onbevlogen duiven ook niet overweldigend.  Echter de sfeer tijdens deze dagen was opperbest zodat beslist van een geslaagd evenement gesproken kan worden.

Nadat op vrijdag de keuring had plaatsgevonden, kon de commissie de volgende inzenders in het zonnetje zetten.

Op plaats 1 bij de oude doffers eindigde Kees Grinwis uit Ouddorp.

Kees Grinwis

Bij de duivinnen was de eerste plek voor de heer P. Voogd uit Ouddorp terwijl deze duif tevens werd uitgeroepen tot de mooiste duif van de gehele tentoonstelling. 

Ria Grinwis met de mooiste duivin van het geheel van P Voogd

Het deed de commissie deugd dat Gerard Olsthoorn uit Zevenhoven, de steun en toeverlaat van de commissie, de winnaar werd bij de jonge doffers.

Gerard Olsthoorn met de mooiste jonge doffer 

Niemand minder dan Henk van den Broek uit Gemert gaf in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Keizer van de Show het goede voorbeeld door bovenaan te eindigen bij de jonge duivinnen. Als klap op de vuurpijl werd Henk ook nog eerste bij de viertallen.

  MG 9578

Het voornemen is om volgend jaar tijdens de Nationale Dagen te Rosmalen wederom een tentoonstelling te organiseren. De commissie spreekt nu reeds de wens uit om dan beduidend meer inzenders te mogen begroeten!

NL16 1853809 jonge duivin viertal NL16 1694824 jonge doffer viertal NL14 1243428 schoonste geheel NL14 1012228 oude doffer viertal NL11 1947988 oude duivin viertal

Bekijk de volledige uitslag.

Nationale Dagen NPO 2016 geslaagd???

Een evenement is geslaagd als de gestelde doelstellingen behaald zijn. De eerste doelstelling, het bezoekers aantal verhogen door gratis toegang te verlenen kan als geslaagd gekwalificeerd worden, aangezien op de eerste dag er 2.975 en de tweede dag 2.300 bezoekers de Nationale Dagen bezochten. Het vorig jaar kwamen er 3.150 betalende bezoekers naar Houten.

giantel 600 Official Sponsor


Van de mogelijkheid om door middel van diverse informatiebijeenkomsten meer inzicht te verschaffen over de toekomst 

WOWD

van onze sport, werd door de bezoekers beperkt gebruik gemaakt. Alleen de lezing verliezen van jonge duiven door de WOWD trok een volle zaal, de informatiebijeenkomsten over het 'concept nieuwe neutralisatieregeling ochtendlossingen' en 'de nieuwste evoluties in de dopingproblematiek' werden matig bezocht.

De op het laatste moment in het leven geroepen bijeenkomst 'In gesprek met bestuur en stuurgroep over de ledenenquête', moest jammer genoeg bij gebrek aan belangstelling worden afgelast. 

Nationale Dagen 2016

 

De jeugddag mag, gezien zijn belangstelling en het enthousiasme waarmee de kinderen / jeugd de diverse opdrachten en spelen uitvoerden, als zeer succesvol worden bestempeld.
Voor de huldigingen van onze kampioenen en nationale vluchtwinnaars was een extra hal ingehuurd en sfeervol ingericht, echter de kerstmarkt, een groot podium met professionele belichting, geluid en twee grote videoschermen, kon de bezoekers niet inspireren de kampioenen een waardige huldiging te geven.

De doelstelling:

‘Een organisatie die bestaat uit een groep liefhebbers, die gefascineerd zijn in het spel met de duiven en die respect hebben voor elkaars prestaties’

is voor het onderdeel huldigingen helaas niet gerealiseerd en zal als verbeterpunt op de agenda worden geplaatst.

Bij de Nationale tentoonstelling zette de trend van het teruglopend aantal duiven zich voort. De sfeer was echter goed! De commissie zorgde zelf voor een verslag.

De bonnenopbrengst die de gratis toegang moet compenseren krijgt het predicaat uiterst succesvol mee, aangezien de twee veilingen samen ruim  € 26.000,- opbrachten. Onder de rubriek bonnen Nationale Dagen wordt de top 10  hoogste verkoopopbrengsten van de snelheidsduiven en top 5 van de fondduiven weergegeven.

TopPigeons sponsorcheque

Tot zover een korte evaluatie, de komende weken zal elk onderdeel uitgebreider onder de loep worden genomen. De uitkomsten hiervan worden in Op (de) Hoogte gepubliceerd. Volgende week komen als eerste de huldigingen aan de orde.

Bekijk alle foto's!

Olympiade 2017 Sportklasse

Compuclub heeft inmiddels voor de verschillende duiven in de verschillende rubrieken het coëfficiënt uitgerekend. Wij hebben de termijn voor het reclameren verlengd tot en met zaterdag 10 december aanstaande. Via deze weg willen wij jullie dan ook inzage geven in de onderbouwing van het coëfficiënt.

De onderbouwingen kunt u raadplegen op onze site www.npoveenendaal.nl onder het kopje “vluchten” of via de link. Mocht u nu berekend hebben dat uw coëfficiënt niet juist is en beter zou moeten zijn, schroom dan niet om te reclameren. Reclames kunt u indienen bij de Compuclub via het emailadres info@compuclub.nl. Hierbij dient u duidelijk aan te geven om welke rubriek het gaat en dient u de berekeningen toe te voegen aan deze mail.

Op naam liefhebber

Van elke rubriek komen de eerste drie duiven voor uitzending naar de Olympiade in Brussel in aanmerking. Inmiddels is gebleken dat er al duiven van eigenaar zijn gewisseld. De duiven kunnen volgens de FCI-reglementen enkel worden uitgezonden naar de Olympiade op naam van de liefhebber die met de desbetreffende duif heeft gespeeld. Wij verzoeken alle liefhebbers, die tot de top 3 per rubriek horen, om uiterlijk 10 december aanstaande door te geven of aan deze voorwaarde voldaan kan worden. Dit kan door een email te sturen aan t.hutten@hotmail.com.

Hieronder de voorlopige uitslag van de beste 25 duiven per rubriek.

May the best pigeon win! 

De Olympiadecommissie

Olympiade 2017 te Brussel

Inmiddels zijn door Compuclub handmatig die uitslagen 2015 en 2016 ingebracht waarvan Compuclub geen U-bestand had. Dit betreft uitslagen van samenspelen, die niet door Compuclub worden berekend, maar wel voldoen aan de voorwaarden die de FCI stelt.

Onderstaand de voorlopige uitslag eerste vijfentwintig per rubriek.

Rubriek A: snelheid 
Naam                  Woonplaats           Ringnummer    Coëfficiënt
1 J.C. van Donk         Nieuwkoop             41084063 13,59
2 Comb van de Vooren    Utrecht               41762192 18,736
3 Spenno v.d. Zande     Kwintsheul            41900964 21,052
4 J. den Hartog en Zn.  Culemborg           41739130 21,735
5 Anneke & Pierre Faes  Baarn                 41781314 22,809
6 St.v.Breemen-v.d.Bos  Hilversum             41775931 22,847
7 M. Huijsmans Hoogerheide 41134110 23,036
8 Hendriks-Sanders      Nijmegen              31927724 23,874
9 Anneke & Pierre Faes  Baarn                 41781509 23,922
10 Comb. Verbree         Putten                41651260 24.256
11 J. Kuypers            Alkmaar               41829644 24,525
12 C. Zweere             Zevenhuizen           41060239 25,92
13 John Ruttenberg       Baarn                 41780348 26,367
14 Zwijnenberg, Henri    Olst                  31702616 26,765
15 Comb L. Stabel & Zn   Goirle                43433130 28,933
16 Comb. Jager & Zn      Kropswolde            44744049 29,703
17 Comb L. Stabel & Zn   Goirle                43433070 38,911
18 St.v.Breemen-v.d.Bos  Hilversum             41775931 39,958
19 P.C. van Gelder       Rotterdam             41005163 40,735
20 J. Kuypers            Alkmaar               41829650 41,302
21 E. Diepeveen          Keldonk               24410831 41,469
21 S. & D. Gierveld      Almelo                35305560 41,513
23 Gebr. Barth          's-Gravendeel         41048311 42,365
24 Hilgersom-Tijssen     Stompwijk             41904460 46,607
25 K. van Koppen         Steenbergen           33338035 47,491
   De berekening: Snelheid
Rubriek B: Midfond 
1 St.v.Breemen-v.d.Bos  Hilversum         41775931 15,348
2 Comb. Verbree         Putten               41651260 24,839
3 Van Delft&Driebergen  Rijnsburg             41877784 32,119
4 Combinatie Lin        Rijnsaterwoude        41094404 35,528
5 P.C. van Gelder       Rotterdam             41005163 52,616
6 Anneke & Pierre Faes  Baarn                 41781314 55,342
7 Nico & Ivo vd Veen    Dalen                 35309847 56,958
8 John Romein           Twello                41654985 58,316
9 Mees Doornekamp       Hoevelaken            31049736 65,7
10 L. Brons              Putten                41651536 70,667
11 Comb Tjitte & Lesley  Tietjerk              44261841 71,382
12 D. Meerman            Amsterdam             31076164 72,545
13 Anneke & Pierre Faes  Baarn                 41781333 72,95
14 H.J. v.d. Haar & Zn.  Nijkerk               21228258 82,156
15 J. Schutte & Zn       Amsterdam             41803971 86,03
16 Comb L. Stabel & Zn   Goirle 34154852 86,289
17 A. Geitenbeek         Heelsum               21334161 88,965
18 John Ruttenberg       Baarn                 31065313 89,1
19 Anneke & Pierre Faes  Baarn                 41781130 89,557
20 G. en H. Calis        Bussum                41787686 90,415
21 G. & S. Verkerk       Reeuwijk              41059638 90,899
22 B. Pouw               Utrecht               41765875 91,827
23 W. Tijkorte           Denekamp              41573262 92,056
24 G. en H. Calis        Bussum                41787666 92,223
25 H. Borger             Manderveen            41580459 93,138
De berekening: Midfond
Rubriek C:  fond
1 H. Loonstra           Zwagerbosch           21020120 22,044
2 D. en P. Soepboer     Burgum                21053357 22,693
3 Chris Koring          Rotterdam             41031264 27,142
4 G. & S. Verkerk       Reeuwijk              41059627 30,572
5 J. Schutte & Zn       Amsterdam             31075015 34,379
6 A.I.J.M. Snoek        Volendam              41809863 35,534
7 Stoop v. Huizen       Den Bommel            31201894 35,806
8 B. Ooms              Hoorn                 41847007 41,035
9 G. & S. Verkerk       Reeuwijk              41059602 49,54
10 D. van Zon            Amsterdam             41804377 50,364
11 Geerlings/v. Duin     Noordwijkerhout      41895077 50,407
12 Joh. van 't Westende  Kwadendamme     33302146 50,612
13 Hilbrands/Groenbroek  Finsterwolde          44746034 52,134
14 Henri&Wilma vd Linde  St. Jansklooster      24242623 52,9
15 Comb. Strijker        Hardinxveld G. 21632499 53,741
16 D. van Zon            Amsterdam             41804388 55,677
17 A.I.J.M. Snoek        Volendam              41809849 58,615
18 v 't Oever vd Laan    Lisse 41881583 60,481
19 G.J. van der Veen     Ommen                 41501782 62,697
20 D. van Zon            Amsterdam             35301642 65,112
21 J. Schutte & Zn       Amsterdam             41803962 65,831
22 R. Faber              Westzaan              31946519 70,314
23 B. van Dijk           Westerhaar            31779780 70,448
24 Comb. Mantel          Bergum                41439618 71,686
25 F. Ladan              Leiderdorp            41879802 73,296
De berekening: Fond
Rubriek D: allround
1 J.H.M. Boenders       Wierden               21204759 30,522
2 Combinatie Lin        Rijnsaterwoude        41094404 36,213
3 D.A. de Voogd         Yerseke               33356272 40,386
4 J. Schutte & Zn       Amsterdam             31075015 41,521
5 G. & S. Verkerk       Reeuwijk              41059627 49,865
6 J.H.P. Kienhuis       Tubbergen             31776497 51,318
7 Comb. Verbree         Putten                41651344 54,759
8 P.C. van Gelder       Rotterdam             41005163 55,342
9 Henri van den Berg    IJsselmuiden          41492974 55,465
10 Derksen-v.d. Keuken   Almelo                41524592 58,94
11 W.A. de Bruijn        Reeuwijk              41060132 62,52
12 Comb. Moes            Zaandam               46292818 65,094
13 Comb. Verbree         Putten                41651354 70,819
14 D.A. de Voogd         Yerseke               43414978 77,541
15 K. Nijeboer           De Pollen             41578579 79,944
16 Comb L. Stabel & Zn   Goirle                33328711 81,54
17 J. Schutte & Zn       Amsterdam             41803971 83,548
18 H. Scheffel           Elburg                41616585 85,824
19 Comb van Essen/Siebe  Baarn                 41781724 86,874
20 G. Baan               Middelburg            41116319 88,668
21 D.A. de Voogd         Yerseke               23256507 89,636
22 H. Scheffel           Elburg                41616611 89,74
23 Comb.Romein-Klein     Rotterdam             41007750 91,546
24 Comb. Kroon & Erren   Ven-Zelderheide     41715969 91,574
25 Hilgersom-Tijssen     Stompwijk             51651808 91,902
De berekening: Allround
Rubriek E: marathon
1 Comb. Mantel          Bergum                41439618 26,975
2 J. van Gijzel         Made                  33317775 39,204
3 L. Grosveld           Tegelen               11997505 39,353
4 F.S. Kramer           Wormer                11586875 43,763
5 J. Dekkers            Nijverdal             31755498 46,707
6 G.J. van Vilsteren    Zwolle                11238804 46,709
7 A. Driessen & Zn.     Wijchen               91985313 47,83
8 G.H. Bloemen          Brummen               11340189 52,768
9 Bas Jansen            Zutphen               31860545 54,672
10 W.H. Murk & Zn.       IJsselstein           31017493 54,746
11 Fr. Strijthagen       Simpelveld            31532030 54,988
12 A. Bakkeren           Waalwijk              13004435 56,144
13 Comb, Niks            Westerhaar            11318925 58,551
14 W. Knoops             Zwolle                11236013 59,143
15 H. Boertje            Westerhaar            1251239 60,728
16 R. Kuyer              Maarssenbroek       31036171 63,621
17 H.C.J.G. Peters       Panheel               21849138 67,236
18 H. van de Akker       Oss                   11917311 67,432
19 A. van Esch           Eindhoven             13005782 68,715
20 Kurvers-De Weerd      Hulsberg              21892834 69,327
21 G. Levolger           Hoogerheide           23216131 69,843
22 Comb Vromans          Udenhout              13004057 70,792
23 J. Luitjes            Alkmaar               21477064 71,135
24 Dirk.P.Sanders        Hellevoetsluis        71779579 74,016
25 P. van Straten        Vianen                31261397 74,838
De berekening: Marathon
Rubriek F: jonge duiven
1 Comb. T.J. &A. Bosma  Buitenpost            61000973 2,034
2 G. Wielens            St. Isidorushoeve     61138822 2,319
3 Comb.v.Wanrooy        Geffen               63640919 2,821
4 Hoffman/Regtop        Den Helder            61418069 3,125
5 Derksen-v.d. Keuken   Almelo                61131162 3,575
6 Gebr.v.Beveren& Kids  Nieuw-Namen         63609060 3,587
7 W.A. de Bruijn        Reeuwijk              61525670 3,655
8 Han van Belzen        Arnemuiden            61564405 3,8
9 W.A. de Bruijn        Reeuwijk              61525623 3,801
10 Combinatie Ebben      Boven-Leeuwen      61311000 3,844
11 J.H. van Duren        Amstelveen            61382985 4,001
12 W.A. de Bruijn        Reeuwijk              61525705 4,117
13 Combinatie Ebben      Boven-Leeuwen      61312234 4,451
14 Reedijk-Jongekrijg    Puttershoek           61555204 4,559
15 J. Doldersum & Zoon   Almelo                61846882 4,657
16 W.A. de Bruijn        Reeuwijk              61525335 4,952
17 Comb.v.Wanrooy        Geffen                63640635 4,987
18 C. den Ouden jr.      Harderwijk            61221616 5,179
19 E. Schuiling          Ekehaar               61056041 5,267
20 K. de Jong en Zoon    Ee 64282862 5,381
21 Comb. T.J. &A. Bosma  Buitenpost            61000910 5,426
22 M. & M. Kramer        Wormer                63637688 5,442
23 D. en P. Soepboer     Burgum                61048140 5,8
24 Jelger Klinkenberg    Schermerhorn          61097561 5,838
25 Koos de Best          Voorschoten           61467390 5,887
De berekening: Jonge duiven
Rubriek G: jaarlingen
1 Theo&Mirjam Boelens   Leeuwarden            51197207 5,13
2 Hok Huijsmans         Hoogerheide           51777271 5,157
3 Geert Munnik          Noordbroek            54761353 5,361
4 Comb.Romein-Klein     Rotterdam             51655831 6,514
5 Peter Janssen         Kleve-Lobith          51451931 6,603
6 W.B. de Kruijf        Woerden               51886102 7,183
7 Hok Huijsmans         Hoogerheide           51777271 8,978
8 G. & S. Verkerk       Reeuwijk              51706421 10,068
9 Peter Janssen         Kleve-Lobith          51451896 10,298
10 Comb. vd Nieuwendijk  Barger-Oosterveld   51249736 10,778
11 Hans Dekkers          Hedikhuizen           51312500 11,429
12 Hok Huijsmans         Hoogerheide           51777319 11,695
13 Roelof Coster         Staphorst             51130916 12,31
14 H. Vultink            Eibergen              51307189 12,452
15 P. Timmer & Zn.       Hardinxveld G. 53539768 12,476
16 Comb v/d Kooy         Roelofarendsveen   51699507 12,904
17 A.J.S. van Bragt      Made                  51792676 13,083
18 D. de Hoogh & Zn      Oosterhout            53517659 13,234
19 H. den Hartog         Nieuwkoop             51730459 13,391
20 Comb. Verbree         Putten                51409002 14,953
21 Lammerts/ Brouwer     Hoofddorp             51565729 15,451
22 Comb v/d Kooy         Roelofarendsveen   51699534 15,847
23 Colijn & Fox          Nieuwendijk           51810846 15,878
24 J.A.M. de Bruyn       Naaldwijk             51638749 15,978
25 Comb. Jager & Zn      Kropswolde            54760782 16,438
De berekening: Jaarlingen
Rubriek H: oude duiven
1 J. Schutte & Zn       Amsterdam             41803962 29,32
2 Van Delft&Driebergen  Rijnsburg             41877910 40,199
3 Kampert &Westerlaken  Kootwijkerbroek       41599298 49,691
4 John Ruttenberg       Baarn                 31065313 52,564
5 Derksen-v.d. Keuken   Almelo                41524592 54,259
6 R. Faber              Westzaan              41820442 55,472
7 G. en H. Calis        Bussum                41787697 57,516
8 K. Nijeboer           De Pollen             41578579 59,065
9 G. & S. Verkerk       Reeuwijk              41059627 59,479
10 J.H.P. Kienhuis       Tubbergen             31776497 62,241
11 J. & W. Molendijk     Strijen  41039079 62,546
12 Comb. Moes            Zaandam               46292818 64,884
13 G. & S. Verkerk       Reeuwijk              41059638 66,116
14 Jaap Boon             's-Gravenzande      31162268 71,027
15 Hilgersom-Tijssen     Stompwijk             41904418 76,352
16 G. en H. Calis        Bussum                21431899 77,306
17 H. Borger             Manderveen            41580459 80,393
18 G. & S. Verkerk       Reeuwijk              41059613 83,22
19 Comb van Essen/Siebe  Baarn                 41781732 85,805
20 J&R v.'t. Net         Soest 41793997 86,657
21 Anneke & Pierre Faes  Baarn                 41781130 87,327
22 Comb. Verbree         Putten                41651344 87,556
23 Anneke & Pierre Faes  Baarn                 41781333 90,378
24 . van Essen          Nijkerk               41790297 93,722
25 Gebr. Immink          Rijssen               41634301 93,879
De berekening: Oude duiven

Reclames kunnen t/m met zaterdag 10 dec. a.s. per mail of schriftelijk worden gezonden naar info@compuclub.nl  Duidelijk aangeven om welke rubriek het gaat en een berekening toevoegen.

Namens De Olympiadecommissie,

Theo Hutten, voorzitter
E-mail: t.hutten@hotmail.com
Telefoon: 0546-631502

Standaardduiven Olympiade Brussel 2017

Afgelopen zaterdag heeft tijdens de NPO-dagen te Houten de voorselectie plaatsgevonden voor de rubriek standaard van de komende Olympiade. Door 28 liefhebbers waren in totaal 89 duiven aangeboden. Gelet op voorgaande Olympiades was de deelname erg positief te noemen. Gelet op het aantal leden dat de NPO telt, is de inschrijving uiteraard maar erg magertjes. Algemene klacht van de liefhebbers in den lande is dat de Olympiade eind januari precies valt in de start van het kweekseizoen.

Het kan waar zijn, maar gelet op de animo voor deelname aan de sportklasse lijkt mij dit geen steekhoudend argument.

De keurmeesters van dienst de heren Hage, Smit en Vervoort hadden een hele kluif om de selectie uit te voeren. De kwaliteit van het aangebodene was beter dan de voorgaande jaren, maar alle drie keurmeesters waren ervan overtuigd dat dit nog veel beter zou kunnen door een gerichte interesse in deelname.

Geselecteerd voor de eindselectie te Elst

Oude doffers
H. Oving & Zn:
13-1651179
12-1073103
13-1655649

Wout  de Vries:
14-1764887

W. van Dijk:
14-14435506

Comb. Heeres & Zn:
14-1415450

H. Schepens:
14-1187403

B. v/d Sanden & Zn:
14-1440458

A. Seinstra:
13-1633406

Th. Keemers & Zn:
13-1655649

Oude duivinnen
H. Schepens:
14-1187463
13-1372193

H. Oving & Zn:
12-1073316
13-1651189

A. Jochemsen & Zn:
13-1409249

H. Eijerkamp & Zn:
15-1363604
14-1608402

Comb. Schröder-V.d. Wiel:
13-3344653

Jonge doffers

Th. Keemers & Zn:
16-1137353
16-1137382

H. Schepens:
16-1644261

Mevr. Veninga-Smit:
16-4786943

A. Jochemsen & Zn:
16-1657501

H. Oving & Zn:
16-1065984

Jonge duivinnen

B. v/d Sanden & Zn:
16-1048225

H. Ovink & Zn:
16-1066065

P. v.d. Haar:
16-11556959

R. Beestman:
16-1302531

Van de rubrieken oud worden elk vijf en van jong elk twee duiven geselecteerd voor de Olympiade 2017.

Namens de Olympiadecommissie,
Theo Hutten, voorzitter

Hoogste verkoopopbrengsten NPO Bonnenverkoop

De bonnenopbrengst die de gratis toegang tot de Nationale Dagen moest compenseren, krijgt het predicaat uiterst succesvol mee, aangezien de twee veilingen samen ruim € 26.000,- opbrachten. Hieronder de hoogste verkoopopbrengsten van zowel de snelheidsduiven als van de marathonduiven.

Snelheid

1. J. Poelstra & Znn Utrecht  € 6.705,--
2. J. Hooymans Kerkdriel € 1.525,--
3. G en S Verkerk Reeuwijk € 1.105,--
4. W. de Bruijn Reeuwijk € 985,--
5. G. Koopman Ermerveen € 915,--
6. R. Bergmans Zeeland € 805,--
7. R.A. Bakker & Zn Veenendaal € 655,--
8. P. Veenstra Drachtstercompagnie € 605,--
9. Comb. van Wanrooy Geffen € 485,--
10 H. & E., Eijerkamp Brummen € 425,

Marathon

1. Comb. Steenbeek & Zn. De Bilt € 450,-
2. C.J.J. van Wijk & Zn. Benschop € 350,--
3. F. Zwiers Terheijden € 275,--
4. D. de Hoogh & Zn  Oosterhout € 250,--
5. J. van Schijndel & Zn Geffen € 210,--
6. H. Peters Panheel € 210,--

Stand van zaken Vogelgriep

Nog steeds is er vogelgriep in Nederland en geldt dat buiten de beschermings- en toezichtsgebieden er geen maatregelen voor postduivenzijn . Postduiven mogen losgelaten worden.

Binnen de ingestelde beschermings-  en toezichtsgebieden gelden andere maatregelen. Raadpleeg voor de actuele stand de site van het ministerie van economische zaken.

Ledenraad NPO - 12 december 2016

Maandag 12 december 2016 om 20.00 uur wordt in Zaal Verploegen in Wijchen de Ledenraad NPO gehouden.

Live streaming
In het kader van de transparantie naar en om betrokkenheid  van de leden bij de besluitvorming te vergroten, heeft het bestuur besloten dat ook deze ledenraad via live streaming wordt uitgezonden, zodat alle leden de gelegenheid hebben de vergadering thuis te volgen. Tevens kan hiermee de doelstelling 'het inzichtelijk maken van het besluitvormingsproces van onze organisatie', worden bereikt.

Volg de vergadering live!

 
Agenda   

  1. Opening
  2. Appèl der afgevaardigden
  3. Vaststelling notulen
   1. Algemene Vergadering d.d. 12 maart 2016
   2. Algemene Vergadering d.d. 23 mei 2016 (formele vaststelling)
  4. Begroting 2017
  5. Voorstellen Bestuur - amendementen en preadviezen
   1. Statutenwijziging (formele goedkeuring)
   2. Statutenwijziging, nieuw voorstel aanpassing
   3. Reglementswijzigingen
   4. Dispensatiereglement
   5. Vaststelling nationale concoursen
   6. Wedvlucht Coördinatie Organisatie
   7. Invliegduiven
   8. Teletekst
   9. Vaststelling nationale concoursen 2017
  6. Voorstellen Afdelingen
  7. Mededelingenmap
  8. -

Presentatie Neutralisatietijd

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Toelichting op voorstel Invliegduiven

Voor de ledenraad van maandag 12 december aanstaande stelt bestuur NPO voor om de regeling van het NPO Wedvluchtreglement Artikel 69 lid 3 inzake invliegduiven of trainingsduiven per 2017 te laten vervallen. Wij zijn bekend met het ontstaan midden jaren negentig van de vorige eeuw en historie van deze regeling.

Het is een feit dat onze duivensport er nu wezenlijk anders voorstaat dan tijdens het instellen van de genoemde regeling. Op talloze plaatsen staan de verenigingen onder druk door het dalende ledental. Als gevolg van onder andere veranderende maatschappelijke omstandigheden en specialisatie is de betrokkenheid van de leden bij de verenigingen minder vanzelfsprekend dan pakweg 25 jaar geleden. Ondanks het op enkele punten geautomatiseerde proces van wedvluchtberekening moeten onze verenigingsfunctionarissen veel werk verrichten. Minder mensen moeten ook meer werk doen door het toegenomen aantal wedvluchten als gevolg van de genoemde specialisatie. Alle disciplines vragen om meer vluchten waardoor de kleine groep werkers nog zwaarder wordt belast. 

Een paar afdelingen laten al geen invliegduiven meer toe. Alle ingekorfde duiven staan in concours. Of de liefhebber deze wil constateren of niet is een keuze. De fondliefhebbers in deze afdelingen maken daar geen probleem van. Feit is toch dat de duiven die tot en met 2016 werden ingemand geregistreerd moesten zijn en tevens gecontroleerd op de verplichte inenting tegen Paramyxo. Het “over de antenne halen” van alle ingekorfde duiven als taakverzwaring weegt niet op tegen de voordelen van controle en registratie van deze duiven. 

Deze duiven in concours zetten biedt kleine verenigingen ook de oplossing om op vrijwel alle vluchten in eigen huis in te blijven korven door boven het vereiste minimum te blijven benodigd om zelfstandig te mogen inmanden. 

Uit het oogpunt van gelijkwaardigheid van alle afdelingsconcoursen, waarin dus alle voor de wedvlucht ingekorfde duiven in de uitslag staan en kampioenschappen of diverse competities biedt ons voorstel grote voordelen. 

Het argument van fondspelers dat vitessespelers hun duiven ook niet verplicht op de lange drachten inzetten klopt feitelijk wel, maar zonder vluchten van vitesse, midfond en soms dagfond afstanden is een thuisreis van 900 km of meer niet overbrugbaar. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij elkaar hard nodig hebben om de duivensport een toekomst te geven met oog voor elkaars problemen en bereidheid om eensgezind te werken aan een voor alle duivenliefhebbers aantrekkelijke en werkbare vrijetijdsbesteding.

Afdeling Zeeland '96 huldigde haar kampioenen

Op 26 november jl. stond de huldiging van de Zeeuwse kampioenen op de agenda. Dat gebeurde in de ‘Jeugdhoeve’ te ’s-Heerenhoek. Natuurlijk staan de huldigingen centraal op het programma maar die worden omlijst met diverse activiteiten. Zoals verlotingen, een bonnenverkoop een dames workshop en een gratis koud-warm buffet voor de genodigden hoort er uiteraard ook bij. Zanger Henk Klos bracht er met twee spetterende optredens de feestelijke sfeer in.

De Evenementen Commissie, die deze Manifestatie organiseert, evenals het Afdelingsbestuur  waren vereerd met het bezoek  van de heren Jan Antonis van Afdeling Oost Brabant, Wim Jongh van Brabant 2000,  Wim Vos van Afd. Zuid Holland en niet in het minst van Ton Geitenbeek en Maurice van der Kruk van het NPO Bestuur.   

Na het welkomstwoord van Afdelingsvoorzitter Rinus Laban en enkele huldigingen werd door dagvoorzitter Marcel Buijsse aan Bestuursvoorzitter van de NPO, Maurice van der Kruk, de gelegenheid gegeven om de aanwezigen toe te spreken.  

Zonder per onderwerp al te veel op de inhoud in te gaan gaf hij aan dat de zorgen om behoud van leden, de lopende processen om tot herstructurering van de NPO te komen, daarin mede gestuurd door de uitkomsten van de recentelijk gehouden enquête, het betaalbaar houden van de sport en het welzijn van de duiven zowat de onderwerpen zijn die bovenaan in zijn agenda staan.  Uit de reacties bleek dat de aanwezigen daarover positief gestemd waren en er zeker vertrouwen is dat aanpassingen en verbeteringen op komst zijn. Maar bleef ook wel de vraag liggen wanneer en hoe die nodige veranderingen gerealiseerd gaan worden. Maar dat hopen we snel te lezen  in de publicaties en  te horen op de komende NPO vergaderingen.

In elk geval een aanstekelijke speech van de NPO voorzitter die met een flink applaus uit de zaal werd gewaardeerd. 

Evaluatie huldiging Nationaal Kampioenen en Nationale vluchtwinnaars

In de laatste Op (de) Hoogte gaven wij reeds een korte evaluatie van de Nationale Dagen 2016, de komende weken zal elk onderdeel uitgebreider onder de loep worden genomen, als eerste het onderdeel huldigingen.

Eenheid in verscheidenheid

Op de beleidsdag in april jl. kwam het bestuur al snel tot de conclusie dat onze Nationale Dagen een unieke gelegenheid zouden kunnen zijn, één van haar doelstellingen te realiseren namelijk:

Een organisatie te realiseren, die verbondenheid en saamhorigheid uitstraalt zowel intern als extern of te wel een grote familie, waar we tegen elkaar strijden echter toch een eenheid zijn. Een organisatie die bestaat uit een groep liefhebbers, die gefascineerd zijn in het spel met de duiven en die respect hebben voor elkaars prestaties.

Het bestuur zag dan ook als taak deze grote familie op de Nationale Dagen bij elkaar te brengen om onder andere

de nationale kampioenen en winnaars van de nationale vluchten te huldigen.

De Nationale Dagen hadden daarom als thema 'Eenheid in verscheidenheid'. Aangezien de kampioenen de afgelopen jaren alleen door de aanwezige kampioenen werden gehuldigd, werd het idee geopperd dat de huldiging en de aanwezigheid op de Nationale Dagen voor een ieder toegankelijk zou moeten zijn.

De toegangsprijs ad € 10,--,  die als bezwaarlijk kon worden gezien om op de Nationale Dagen aanwezig te zijn en deel uit te maken van de grote familie werd geschrapt. 

Voor de huldigingen van onze kampioenen en nationale vluchtwinnaars werd een extra hal sfeervol ingericht. Er was een kerstmarkt, een groot podium met professionele belichting, geluid en er werden twee grote videoschermen ingehuurd. De verwachte belangstelling die benodigd is om van een waardige huldiging te kunnen spreken, bleef helaas uit. 

Wij kunnen dan ook concluderen, dat het ons als bestuur niet gelukt is ondanks alle voorwaardenscheppende maatregelen onze leden te mobiliseren, om de kampioenen en vluchtwinnaars die eer te betuigen die bij een topprestatie past. 

Het betreurt ons des te meer omdat het deze kampioenen en vluchtwinnaars zijn, die het mogelijk maakten de Nationale Dagen gratis te kunnen bezoeken, middels de record opbrengst van de door hen geschonken bonnen. 

De Nationale kampioenen en vluchtwinnaars ontvangen deze excuusbrief 

De vraag die wij ons allen moeten stellen is, zijn wij in de toekomst in staat met ons  allen de kampioenen en vluchtwinnaars een respectvolle huldiging te bezorgen, of zullen de aanwezige kampioenen de kampioenen in de toekomst weer gaan huldigen.

Uw suggesties worden zeer op prijs gesteld.

Evaluatie bezoekers aantallen en standhouders Nationale Dagen 2016

In deze evaluatie worden zowel de bezoekersaantallen als de standhouders meegenomen, omdat deze in een nauwe relatie met elkaar staan. Aangezien de Nationale Dagen gehouden werden met de doelstelling een grote betrokkenheid en saamhorigheid onder de leden te creëren, werd er bewust voor gekozen het bezoek aan deze dagen, waaronder ook het beursgedeelte valt, gratis te laten zijn.

Logo ND

Deze gratis toegang alsmede het veelvuldig aandacht schenken in Op (de) Hoogte aan deze unieke dagen heeft er toe geleid, dat het aantal bezoekers met een kleine 70% is toegenomen. Van 3150 betalende bezoekers naar 5275 gratis bezoekers.

Ook de poll op de website geeft een positieve beeldvorming te zien.

Samengevat een zeer positieve ontwikkeling in zowel bezoekers aantallen als het tevredenheidspercentage van de bezoekers.

Onderkant formulier

 

Standhouders zijn gebaat bij een groot aantal bezoekers, de op voorhand aangekondigde gratis toegang is ook voor standhouders aanleiding geweest, zich in een groter aantal aan te melden. De huurinkomsten zijn dan ook met een kleine 10% toegenomen.

De aanwezige standhouders waren onder te verdelen in 3 grote categorieën,

ten eerste directe verkoop, ten tweede promotie van duiven gerelateerde producten en ten derde de verkopers van duiven.

Bij een rondgang langs de standhouders, gaf een meerderheid van de standhouders met promotionele activiteiten aan, tevreden te zijn met de getoonde belangstelling van de bezoekers (gezellig druk). De directe verkoop van duivenproducten was sterk verbeterd t.o.v. de vorige jaren maar gezien het hoge aantal bezoekers viel de omzet toch nog enigszins tegen.

Naast prijs/kwaliteit verhouding geldt bij de aankoop van een product ook de gunfactor, er van uit gaande dat onze leden de gunfactor in de toekomst juist aan deze standhouders zullen gaan schenken, zal de after sales hen nog de nodige revenuen gaan opleveren.  Dit vanwege het feit, dat onze leden beseffen dat deze standhouders (zie bijgaande lijst) er mede voor gezorgd hebben, dat de Nationale Dagen voor onze organisatie winstgevend zijn afgesloten.

Het bestuur bedankt dan ook niet alleen de standhouders maar ook de bezoekers, zij hebben beide gezamenlijk bijgedragen aan een succesvol weekend.

Als bewijs van dankbaarheid stuurt het bestuur deze brief aan de standhouders.

Voorwoord Ledenraad 12 december 2016

Geachte vergadering, Allen van harte welkom op onze najaarsvergadering. Ook de kijkers thuis van harte welkom. Exact negen maanden nadat ik voor het eerst als NPO voorzitter de microfoon ter hand nam zijn wij weer bijeen om volgende stappen te maken.

Hoor het u al denken, 9 maanden, na 9 maanden in een mensenleven is de geboorte van een groot geluk veel aan de orde.

Het grote geluk is nog niet geboren, maar wij streven er als NPO bestuur naar er ook geen olifanten dracht van te maken …

Wat is er de afgelopen maanden dan wel gebeurd?

De nieuwe bestuursploeg is op een trein gestapt die als bestemming Nederlandse Postduivenhouders Organisatie in en naar de toekomst heeft. Toekomstbestemming met een bepaald beeld.

De bestemming is ondertussen aangepast in die zin dat het beeld van de Toekomst anders is.

Nu is de vraag wie heeft ondertussen gemerkt dat wij van spoor zijn veranderd met dezelfde trein en met een iets andere bestemming??

Die trein waarvan het NPO bestuur de hoop en verwachting had het een sneltrein te kunnen laten zijn die in verloop van tijd in een TGV getransformeerd kan worden, is nu niets meer dan een stoomtrein die met de hand gestookt wordt met kolen. 

Heeft u beeld bij onze beleving??

In de afgelopen maanden hebben wij met een heel groot deel van alle passagiers in de trein kennisgemaakt.

Met alle wagons die toch redelijk gevuld zijn, laat maar zeggen de 11 wagons van onze 11 afdelingen.

Het voordeel van een trein is dat het mogelijk is ondertussen van plaats en wagon te wisselen.

Bij een halte uitstappen is ook mogelijk. Ondertussen hebben wij diverse haltes aangedaan, waar ik verder op nog terug kom.

Dat er in onze trein meer dan voldoende zit- en staanplaatsen over zijn zal u duidelijk zijn,

maar bij iedere halte die wij aandoen is het aantal uitstappers vele malen groter dan het aantal instappers. Helaas!!

Een aantal bestemmingen uit de rit van de afgelopen maanden hebben vooral te maken gehad met de operationele duivensport:

Wedvluchtschema's, Nationale kampioenschappen, Lossingen, IWB, Verliezen van jonge duiven, Transport, Electronisch constateren, Rekenen, Levering van Ringen en Chipringen, Overschrijvingen, Nationale Dagen 2016.

Volgen nog, PVH, overige competities, de Olympiade, Losplaatsen.

Het aandoen van de wezenlijke knooppunten/haltes/ die met de structuur van de sport te maken hebben is aanstaande:

Daar valt te denken aan Statutenwijzigingen, Structuurwijzigingen, ISR, TGC, Beroepscollege, NPO Bureau, Vlieggebieden, Internationale samenwerking en

last but not least de connectie met de samenleving en het enthousiasmeren van de Nederlandse samenleving voor de duivensport 2.0.

Heeft u het gevoel in deze trein te zitten met de eindbestemming Toekomst van de NPO en de haltes die wij aandoen?? Hopelijk wel?

Wilt u mee blijven reizen maar niet alleen maar zitten te dutten en naar buiten turen, maar ook meedenken, meewerken en in de trein op zoek gaan naar gelijkgestemden en

die in een wagon bij elkaar brengen

om bij een eerstvolgende halte niet alleen veel uitstappers maar ook instappers in de ‘feestelijke’ wagon te hebben,

dan nodig ik u van harte uit mee te gaan doen!

Wij willen van de kolenlocomotief af en over naar electra en onze bestemmingen sneller aandoen.

En dat graag met goed gevulde wagons met gepassioneerde duivenliefhebbers van alle rangen en standen, achtergronden en doelstellingen.

Het gaat om onze gezamenlijke passie. Laten wij die krachten bundelen en in gezamenlijkheid het tij keren. Wij geloven daarin, u ook??

Aan deze vergadering de eer om deze vergadering wederom als een historische de NPO boeken in de laten gaan.

Definitieve eindstand Sportklasse Olympiade 2017 te Brussel

Van elke klasse worden drie duiven afgevaardigd. De duiven worden enkel op naam van de speler/eigenaar uitgezonden. Duiven, die geen eigendom meer zijn van de oorspronkelijke eigenaar en niet uitgezonden kunnen worden vervallen. Nummer vier, respectievelijk vijf zijn dan de reserves die uitgezonden worden. Enkel duiven, die uitzonden worden naar de Olympiade mogen het predicaat Olympiadeduif dragen.

Categorie A: Snelheid

NaamWoonplaatsRingnummercoëfficiënt
1 J.C. van Donk Nieuwkoop 14-1084063 13,590
2 Comb van de Vooren Utrecht 14-1762192 18,736
3 Spenno v.d. Zande Kwintsheul 14-1900964 21,052
4 J. den Hartog en Zn. Culemborg 14-1739130 21,735
5 Anneke & Pierre Faes Baarn 14-1781314 2,809


Categorie B: Midfond

NaamWoonplaatsRingnummercoëfficiënt
1 St. van Breemen-v.d. Bos Hilversum 14-1775931 15,348
2 Comb. Verbree Putten 14-1651260 24,839
3 Van Delft & Driebergen Rijnsburg 14-1877784 32,119
4 Combinatie Lin Rijnsaterwoude 14-1094404 35,528
5 P.C. van Gelder Rotterdam 14-1005163 52,616

 

Categorie C: Fond

NaamWoonplaatsRingnummercoëfficiënt
1 H. Loonstra Zwagerbosch 12-1020120 22,044
2 D. en P. Soepboer  Burgum 12-1053357 22,693
3 Chris Koring Rotterdam 14-1031264 27,142
4 G & S Verkerk Reeuwijk 14-1059627 30,572
5 J. Schutte & Zn. Amsterdam 13-1075015 34,379

Opmerking: De duif van H. Loonstra is verkocht naar China en is niet meer aanwezig. Uitgezonden worden  de nr. 2, 3 en 4.

 

Categorie D: Allround

NaamWoonplaatsRingnummercoëfficiënt
1 J.H.M. Boenders Wierden 12-1204759 30,522
2 Combinatie Lin Rijsaterwoude 14-1094404 36,213
3 D.A. de Voogd Yerseke 13-3356272 40,386
4 P.C. van Gelder Rotterdam 14-1005163 41,468
5 J. Schutte & Zn. Amsterdam 13-1075015 41,521

Categorie E: Marathon

NaamWoonplaatsRingnummercoëfficiënt
1 Comb. Mantel Bergum 14-1439618 26,975
2 J. van Gijzel Made 13-3317775 38,271
3 L. Grosveld Tegelen 11-1997505 39,353
4 F.S. Kramer Wormer 11-1586875 43,763
5 J. Dekkers Nijverdal 13-1755498 46,707


Categorie F:  Jonge duiven

NaamWoonplaatsRingnummercoëfficiënt
1 Comb. T.J. &A. Bosma Buitenpost 16-1000973 2,034
2 G. Wielens St. Isidorushoeve 16-1138822 2,319
3 Comb. van Wanrooy Geffen 16-3640919 2,821
4 Hoffman/Regtop Den Helder 16-1418069 3,125
5 Derksen-v.d. Keuken Almelo 16-1131162 3,575


Categorie G: Jaarlingen

NaamWoonplaatsRingnummercoëfficiënt
1 Theo & Mirjam Boelens Leeuwarden 15-1197207 5,130
2 Hok Huijsmans Hoogerheide 51777271 5,157
3 Geert Munnik Noordbroek 54761353 5,361
4 Comb. Romein-Klein Rotterdam 51655831 6,514
5 Peter Janssen Kleve-Lobith 51451931 6,603

Categorie H: Oude duiven

NaamWoonplaatsRingnummercoëfficiënt
1 J. Schutte & Zn. Amsterdam 14-1803962 29,320
2 Van Delft & Driebergen Rijnsburg 14-1877910  40,199
3 Kampert & Westerlaken Kootwijkerbroek 14-1599298 49,691
4 John Ruttenberg Baarn 13-1065313 52,564
5 Derksen-v.d. Keuken Almelo 14-1524592 54,042

Alle winnaars van harte proficiat. Het is een eer om ons land te mogen vertegenwoordigen op de Olympiade.

Alle inzenders ontvangen binnenkort van de Olympiadecommissie een schrijven over de verdere gang van zaken. 

Namens de Olympiadecommissie,

Theo Hutten

Hoe was de jeugddag 2016

De jeugddag zorgt op de zaterdag van de Nationale Dagen altijd voor veel bedrijvigheid. Ook dit jaar hadden zich weer zo’n 110 jeugdleden en leeftijdgenootjes aangemeld. De jeugdleden mochten komen met één of twee duiven voor de Open keuring.

Logo ND

Zoals voorgaande jaren werd in de ochtend gestart met de rustige, informatieve onderdelen. De Open Keuring blijft een favoriet onderdeel. Qua planning liep het niet helemaal gladjes, maar uiteindelijk zijn alle duiven gekeurd. Hoe we de uitloop hier kunnen beperken, wordt naar gekeken. Dierenarts Tjitske Boschma wist de kinderen te boeien met medische feitjes over de postduif en de kinderen konden met verschillende bekende mensen uit de duivensport in gesprek.

De Nationale Jeugdkampioenen werden door André van de Wiel gehuldigd. Helaas waren van de categorie Jeugdleden met senior maar weinig deelnemers aanwezig om de prijs op te halen. Ook een punt van aandacht voor de toekomst. Verder moet bekeken worden of het wenselijk is dat de jeugd apart van de senioren op het podium komt. De voors en tegens gaan we naast elkaar zetten.

Na de lunch konden de kinderen zich helemaal uitleven. Aan een aantal spectaculaire spellen werden met veel enthousiasme deelgenomen. Maar ook aan de workshop ‘Chinees schrijven’ werd fanatiek meegedaan.

De dag werd afgesloten met de verloting van een aantal spellen en een twintigtal hokbezoeken. De firma Teurlings zorgde nog voor vijf zakken voer.

De jonge bezoekers op zondag konden ook nog gebruik maken van een paar spellen. Gezien het aantal kinderen dat hier gebruik van maakte, wordt er zeker voor gekozen om dit in de toekomst op zondag weer zo te doen.

Al met al een geslaagde jeugddag, met hier en daar wat verbeterpuntjes. 

Verslag Ledenraad 12 december

Voorzitter Maurice van der Kruk opent de Ledenraad met een voorwoord waarin hij de ontwikkelingen binnen de organisatie vergelijkt met een trein. Wat op zijn minst een sneltrein had moeten zijn, is nu een stoomtrein. 18 van de 19 afgevaardigden zijn aanwezig.

Lees het volledige voorwoord

Notulen

De eerste punten verlopen vlot. De notulen van de Algemene Vergadering van 12 maart 2016 worden zonder opmerkingen vastgesteld. Voor de notulen van 23 mei waren schriftelijke akkoordverklaringen ontvangen, er was echter ruis over de status. Nu worden ze ter vergadering alsnog vastgesteld, waarmee ze formeel goedgekeurd zijn. 

Begroting

Penningmeester Ton Geitenbeek geeft toelichting op de begroting. Alle portefeuillehouders is gevraagd met zijn commissie een werkplan met verwachte kosten in te dienen en deze zijn verwerkt in de begroting.

Er zijn voor 2017 30.000 vaste voetringen minder verkocht. In de chipringen zit een margeverbetering vanwege de NPO chipring. Dit voordeel is deels ten goede aan de liefhebber (verlaging ringenprijs) en deels ten goede aan de NPO-kas gekomen.

De prijs van de lossingsvergunningen is verhoogd. Deze prijs is afhankelijk is van het aantal aangevraagde lossingsvergunningen en het aantal dopingcontroles. In 2017 worden de dopingcontroles geïntensiveerd.

Het lidmaatschap van het Stichting Platform voor Verantwoord Huisdierbezit (PVH) in de post welzijn komt te vervallen.  Het lidmaatschap is opgezegd waardoor € 16.000,- vrijkomt. In de kantoorkosten is een daling van de drukkosten omdat het melden van opgevangen duiven en de opgaven van Centrale Hokken meer via e-mail lopen.

Afgevaardigde Tuls (5 Zuid-Holland) vraagt zich af waarom de juridische kosten zo hoog zijn begroot. De penningmeester legt uit dat er jaarlijks een dotatie ‘voorziening juridische bijstand’ van € 30.000,- gedaan wordt omdat daar de laatste jaren een tekort was. De voorzitter van het Beroepscollege is extern en factureert per zaak, en er lopen nog wat zaken, ook bij de Burgerrechter. De penningmeester hoopt dit bedrag dit jaar niet op te hoeven maken!

Voor automatisering is opnieuw € 34.000,- begroot. Dit komt omdat het project pas in september is afgerond in plaats van in maart. Er worden nu vier maanden afgeschreven en volgend jaar 12 maanden. Er is nog nazorg, maar dit project is afgerond. Dat houdt niet in dat er geen nieuwe projecten meer kunnen komen.

Afgevaardigde Tuls vindt het ‘slecht koopmanschap’ dat er op voorhand verlies ingecalculeerd wordt. Hierop

wijst de penningmeester nogmaals op de opzegging van de PVH, die nog niet in de cijfers is verwerkt en waardoor er nu een positief resultaat is.

De begroting voor 2017 wordt zonder verdere vragen vastgesteld.

Statutenwijziging

De statutenwijziging wordt unaniem aangenomen. Op advies van mevrouw Olfers wordt een nieuwe aanpassing voorgesteld. Deze heeft betrekking op de procedure van statutenwijzigingen. Ook dit voorstel wordt unaniem aangenomen. 

Verlenging beroepstermijn

Het Beroepscollege NPO heeft het Bestuur verzocht de termijn waarin men in beroep kan gaan tegen een uitspraak van het Tucht- en Geschillencollege NPO te verlengen van twee weken naar vier weken na verzending van de uitspraak en de betalingstermijn van het verschuldigde bedrag te wijzigen naar twee weken na indiening van het hoger beroepschrift waarbij de dagtekening van het hoger beroepschrift bepalend is. Alle afgevaardigden zijn akkoord.

Dispensatiereglement

Er ligt een voorstel voor een nieuw dispensatiereglement. Ook hierin heeft het Bestuur zich laten adviseren door mevrouw Olfers. Aanvragen voor dispensatie moeten plaatsvinden voor 1 januari (zie art. 4 punt 3).

Er ontstaat een discussie over of dit reglement ook geldt voor leden uit buurlanden. Nu is het zo dat leden uit België en Duitsland in elke vereniging lid kunnen worden omdat hun coördinaten niet in een bepaald samenspel vallen. Zij hebben dus niet te maken met de regels voor overgangen naar andere samenspelen of afdelingen. Dit brengt Nederlandse liefhebbers die dat wel moeten in een nadelige positie. Men zou graag willen dat ze bijvoorbeeld alleen op verenigingsniveau mogen meedoen.

De voorzitter legt uit dat de Europese regelgeving zo is dat als iemand uit België of Duitsland bij een vereniging wordt aangenomen, hij het recht heeft op volwaardig lidmaatschap. Dat is vrijheid van vereniging. Hij is dan behalve lid van de vereniging, ook lid van de afdeling en van de NPO en mag dus aan alle vluchten deelnemen. Alleen voor nationale vluchten en afvaardiging naar een Olympiade mag je eisen stellen aan de nationaliteit. Dit heeft niets met NPO-beleid te maken, maar met wetgeving waar wij ons aan moeten houden. Daarbinnen moeten wij kijken wat onze mogelijkheden zijn om structuur aan te brengen en het aanmelden vanuit het buitenland te ontmoedigen. De enige manier om instroom te beperken is nu als verenigingen leden buiten Nederland niet aannemen. Leden uit België en Duitsland die al lid zijn, kunnen dat gewoon blijven.

Het Bestuur is van plan om met de Duitse en Belgische bond in overleg te gaan over de situatie, want over een aantal jaren kan het zo zijn dat grensoverschrijdende vlieggebieden wenselijk zijn of gaan ontstaan. 

In de uitgangspunten staat dat de ontvangende vereniging niet verder mag liggen dan de dichtstbijzijnde vereniging binnen de afdeling waar de coördinaten liggen. Er is dus een grens bepaald. Het bestuur wil geen kilometergrens in het reglement opnemen, omdat zij van mening is dat de commissie met deze uitgangspunten voldoende richtlijnen heeft om een gewogen oordeel te vellen wanneer dispensatie nodig is en wanneer niet. 

Artikel 12 is vervallen en vervangen door een verwijzing naar dit reglement. De bepalingen dat er voor overgang binnen de afdeling ook de een termijn van 1 januari geldt en de bepaling dat in voorkomende gevallen het afdelingsbestuur de bevoegdheid heeft dispensatie te geven voor een tussentijdse overgang worden weer toegevoegd. 

Voor het samenstellen van de dispensatiecommissie verwachten de afgevaardigden dat het niet makkelijk is om mensen te vinden die niet in een verenigings- of afdelingsbestuur zitten. De voorzitter heeft er alle vertrouwen in dat er wel elf kundige mensen met een frisse blik en zonder dubbele functie te vinden zijn. 

De tekst ‘Dispensatieverlening bij hoge uitzondering’ blijkt voor meerdere interpretaties vatbaar te zijn. Met de zin heeft het Bestuur niet bedoeld dat iedereen die zich ‘hoge uitzondering’ acht hiermee recht heeft op dispensatie. Wat er staat is dat het uitgangspunt is dat er geen dispensatie gegeven wordt en dat op voorspraak van de commissie hier slechts bij hoge uitzondering van afgeweken wordt.  

Alle aanwezige afgevaardigden gaan akkoord met het voorstel. 

Vaststelling Nationale concoursen

Er stond een fout in het voorstel: 22 juni voor Chateauroux moet zijn 22 juli. Dit wordt aangepast.

Afgevaardigde Wijnen (Afdeling 3 Oost-Brabant) wil de ‘Dax-beleving’  laten voortbestaan en vraagt daarom de naam Dax te houden, ook als er een paar kilometer verderop gelost wordt. Hier is geen bezwaar tegen.

Afgevaardigde Bosman (Afdeling 9 Oost Nederland) had voor vergadering het plan Marathon 2.0 ingediend. Hij vraagt of dit wordt meegenomen in het voorstel voor de voorjaarsvergadering 2017. De voorzitter zegt toe dat onderdelen van het plan zeker  in het programma voor 2018 terug te vinden zullen zijn. 

Wedvlucht Coördinatie Organisatie

De WCO is een instituut dat boven het IWB de lossingstijdstippen coördineert. De voorzitter legt het proces uit hoe men tot dit voorstel is gekomen en dat de Centrale Leiding Lossingen (CLL) is bedoeld voor logistieke doeleinden om vermengingen van duiven (kruislossingen) te voorkomen. Ze komt naast het IWB dat zich op de weersomstandigheden op de losplaats en de vlieglijnen richt.

Als dit voorstel aangenomen wordt kan het bestuur op zoek gaan naar mensen. Er zijn nog geen namen bekend, maar het moet gaan om logistieke mensen. We willen dat gescheiden houden van weersdeskundigen. 

Op een opmerking van afgevaardigde Kögging (afdeling 9 Oost-Nederland) benadrukt de voorzitter dat alles hetzelfde blijft qua bevoegdheden, er komt alleen een laagje boven voor de coördinatie van de tijdstippen.

De dagen dat de WCO actief zal zijn hangt af van de behoefte van de afdelingen. 

Dimapro heeft een programma gemaakt, waarop vermengingen zichtbaar zijn, maar er kunnen meer elementen ingezet worden. De lossingsverantwoordelijken en afdelingsbesturen zal in het voorjaar uitleg worden gegeven. 

Het voorstel WCO wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 

Invliegduiven

Het Bestuur heeft aangegeven de invliegduiven te willen laten vervallen. Een aantal afdelingen geeft aan hierover eerst terugkoppeling te willen met hun leden en vraagt om uitstel. Het Bestuur is hierover enigszins verbaasd omdat wel of niet afschaffen van invliegduiven in het informeel overleg tussen de afdelingen was besproken en het voorstel dat er nu ligt uit het overleg is gekomen. 

Na een discussie over de door het bestuur ingebrachte argumentatie en de problemen die voor enkele afdelingen oplevert voor bijvoorbeeld inzet vervoer, ophaalroutes, ontbreken van steun achterban en extra kosten, is de conclusie dat de afdelingen 1, 6, 8, 10 en 11 uitstel willen om het voorstel terug te koppelen en de afdelingen 2, 3, 7, 9 vanavond een besluit willen nemen zodat er duidelijkheid is voor het komende seizoen.

De voorzitter is van mening dat - om aan de wens om fondliefhebbers tegemoet te komen en wilde lossingen te voorkomen - er logistiek gezien wel oplossingen te bedenken zijn met het beschikbare wagenpark van de afdelingen om africhtingsvluchten te organiseren. Wat het Bestuur wil bewerkstelligen is uniformiteit en solidariteit. Zij kent haar rol en verantwoordelijkheden. ‘Als de disciplines samenwerken aan oplossingen en elkaar hun spel gunnen en de afdelingen zich inspannen om alternatieven te bieden voor fondspelers, zal het Bestuur ook meedenken aan toekomstgerichte oplossingen. Zodat het niet volgend jaar weer op de agenda staat.’

Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen met 6 stemmen tegen en 12 stemmen voor.

Teletekst

Bestuur NPO heeft voorgesteld om pagina 861 te gebruiken voor

 • weers- en lossingsinfo
 • publicatie uitslagen sectorale en nationale concoursen zondags vanaf 09.00 uur t/m de woensdag daaropvolgend.
 • Maximaal 10 winnaars per concours gebaseerd op 1‰ van het aantal deelnemende duiven.
 • publicatie NPO eendaagse fond maximaal 10 winnaars per concours gebaseerd
 • op 1‰ van het aantal deelnemende duiven.
 • publicatie ZLU uitslagen (1 pagina)
 • actuele informatie NPO 

Het Bestuur heeft hiermee een voorzet gemaakt waarvan zij dacht dat dit een reële invulling is, maar wil geen groep tekort doen. Daarom stelt ze voor het voorstel terug te nemen en de splitsing noord/zuid en toevoeging van andere disciplines mee te nemen in het voorstel voor over uitslagen en kampioenschappen. Het voorstel wordt doorgeschoven naar voorjaarsvergadering 2017. 

Inkorven in een andere vereniging

Voorgesteld is om het mogelijk te maken in andere verenigingen te laten inkorven. Het afslaan kan dan in de eigen vereniging gebeuren. Bestuur NPO meent echter dat het niet tot verbetering zal leiden. De voorzitter is het met de afdelingen eens gekeken moet worden hoe automatisering kan helpen. ‘De gesloten envelop lijkt niet de oplossing’. In het kader van de concoursveiligheid wil men wel duidelijkheid en zekerheid. Met de commissie Elektronische Constateer Systemen en met Compuclub wil het Bestuur NPO kijken wat automatiseringstechnisch kan. Als de concoursveiligheid gewaarborgd is, kan het in het voorjaar van 2017 op de agenda. De afdelingen gaan hiermee akkoord. 

Splijtleden

Afdeling 5 Zuid Holland heeft een voorstel ingediend om het begrip splijtleden te formaliseren:

Splijtleden: Basisleden van de NPO waarvan de coördinaten zijn gelegen buiten het samenspel waartoe de vereniging waarvan zij lid zijn behoort.

Dit voorstel wordt aangenomen. 

Neutralisatietijd

Een commissie heeft zich hierover gebogen en deze is tot een advies gekomen. De heer Geerink presenteert het advies dat waarschijnlijk op 28 december a.s. in Brussel besproken wordt met de Belgische inrichters van  internationale concoursen. 

Rondvraag

In de rondvraag wordt onder andere toegezegd de vermelding van buitenlandse lossingen op de NPO-site en teletekst gelijk te laten lopen. Er wordt een notitie overhandigd over het behoud van jonge duiven, wat het bestuur handvatten geeft om de liefhebbers te helpen om jonge duiven over te houden.

De voorzitter wijst op een folder ‘Kalender 2017’ die afdeling Gelders-Overijsselse Unie over spelen met jonge duiven heeft laten maken. Hij is blij met beide laatste initiatieven. Ook de WOWD is op dit terrein bezig. Voor de komende voorjaarsvergadering zal het Bestuur hierover met de afdelingen om tafel gaan om dit vorm te geven. Daarin zit ook toekomst voor de sport. 

De voorzitter besluit de vergadering door te vermelden dat in de voorjaarsvergadering weer wordt gesproken over kampioenschappen en competities en stappen richting uniformiteit. ‘De komende tijd zijn de selecties voor de Olympiadeploeg’.

Hierna bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun constructieve bijdrage. Honderden mensen hebben thuis meegekeken en kunnen dit ook achteraf nog doen.

Kerstboodschap van de Voorzitter

Overmorgen is het Kerst. Wij vieren dat in familiekring en dat is zeker geen verplicht nummer. Gezelligheid in een ontspannen sfeer. Wij vertellen elkaar verhalen, leuke anekdotes komen aan de orde en wij blikken vooruit. Natuurlijk onder het genot van een lekkere maaltijd en een goed glas wijn, geen overdaad, maar lekker genieten. Dan ontstaat ook de vraag; weten wij allemaal het Kerstverhaal nog?

Maria krijgt bezoek van de engel Gabriël, die haar vertelt dat ze een zoon zal krijgen die een groot man zal worden. Als Maria hoogzwanger is, komt er een bevel van keizer Augustus dat alle inwoners van zijn rijk zich moeten laten inschrijven vanwege een volkstelling. Maria reist daarom met haar aanstaande man Jozef af naar Bethlehem omdat zijn familie daar vandaan kwam. Als ze daar aankomen blijken ze geen slaapplaats te kunnen krijgen en overnachten ze in een stal. Daar baart Maria haar zoon, Jezus. Er komen bijzondere mensen op bezoek: de herders uit het veld en drie wijzen uit het oosten.

De essentie van Kerst is het feest van de Vrede


Het is goed om in deze tijden nog eens stil te staan bij de achtergronden en ontstaan van de belangrijke data en gelegenheden in onze samenleving. Zeker met alle maatschappelijke druk die nu aan de orde is. Onze alom bekende verhalen lijken te moeten gaan verdwijnen. Neem Sinterklaas! 

Ook in het afgelopen jaar waren er verrassingen en teleurstellingen. Zo wordt Trump de nieuwe president van de VS. Vele gewone burgers worden slachtoffer van idioten. De wereld staat ook nog eens letterlijk op zijn kop door de grote hoeveelheid aardbevingen.

Is er in onze zo geliefde duivensport een vergelijk te maken met deze maatschappelijke ontwikkelingen? Een ding is zeker, wij hebben veel nostalgie en verhalen over de mooie tijd van toen. Maar in essentie is de sport niet veranderd. Niet in de structuur en inrichting, enkel in een sterk verminderd aantal beoefenaars. Wij willen de aansluiting met de samenleving vinden en daarmee een fundament voor een toekomstbestendige duivensport neer te zetten. Is er daarmee ook sprake van een aardbeving?

Zo kan het beleefd worden. Aardbevingen verwoesten, maar creëren daarna saamhorigheid en daarmee herstel. Dat is waar wij in onze sport voor zouden moeten gaan.

Onder de kerstboom vooruitblikken en dan bedenken hoe wij het tij gaan keren. Ondertussen de 18.000 leden behouden en streven naar meer instromers dan uitstappers. Dat is mogelijk!

Dit kan wanneer de connectie met de samenleving weer wordt gemaakt. Dat betekent dat bestaande nog steeds gebruikte toepassingen in onze sport, in de hoek van nostalgie terecht gaan komen.

Wij weten nu dagelijks real-time en online wat er in de wereld gebeurt. Gummiringen horen in de huidige tijd van moderne technieken alleen nog thuis in het Nederlandse Duivensport Museum.

Online en real-time inkorven. Poelen, afslaan en inzetten niet alleen in de club of in de regio.

Ook internationaal zal dat moeten kunnen in nieuwe competities. Dat zijn de volgende stappen die wij moeten zetten. Competities van gelijkwaardige disciplines. Daar nieuwe technieken aan toevoegen moet voor oud en jong geen toekomstmuziek zijn, maar zaken waar we nu mee moeten beginnen.

In de toekomstige duivensport is er ruimte voor liefhebbers van vitesse/midfond, dagfond en marathon. Individueel, maar waarschijnlijk steeds vaker in combinatie met een liefhebber of vriend van de sport.

De NPO is een platform voor alle belanghebbenden van onze sport; beoefenaars en leveranciers, sympathisanten en betrokkenen. Degenen die willen proeven van de glans van het winnen van wedvluchten, prijzen of kampioenschappen. Maar ook voor hobbyisten en liefhebbers waarbij het contact met de duif net zo belangrijk is als het winnen van een vroege prijs. In huiselijke kring met de mogelijkheid tot wereldwijde exposure.

Als wij dit met elkaar willen en gaan realiseren dan moeten wij zelf invloed blijven houden en aan de bal blijven om in voetbaltermen te spreken. Saamhorigheid is noodzakelijk en brengt ons in deze tijden verder. Anders overkomen ons de gevolgen zoals bij de afkalving van het Kerstverhaal of nog actueler de Sinterklaas discussie. Dan moeten wij onder maatschappelijke druk bewegen. Dan zetten wij onszelf buitenspel!

Fijne Kerstdagen gewenst, een goede winterkweek of rustperiode en een mooie start van 2017! Geniet van uw duiven thuis! Daar is het grootste plezier en passie aan de orde.

 

Uw voorzitter

Maurice van der Kruk

Aanleveren duiven voor de slacht

Op 5 december 2016 heeft er op verzoek van de NVWA weer een gesprek plaats gevonden tussen de NVWA en de NPO. Het blijkt dat er nog steeds een zeer hoog percentage slachtduiven positief test op restanten van verboden diergeneesmiddelen. De positief geteste duiven waren meestal aangeleverd door oudere liefhebbers die niet van de regels met betrekking tot de diergeneesmiddelen wetgeving op de hoogte waren. Ze hadden echter wel in opdracht van het slachthuis een VKI ondertekend. Ook in de gevallen waar maar een paar duiven aan het slachthuis geleverd waren, waren de boetes hoog. De liefhebbers zijn hier enorm van geschrokken.

In het kader van de voedselveiligheid en de impact die de hoge boetes kunnen hebben op onze leden adviseert Bestuur NPO daarom om geen postduiven meer aan te bieden voor menselijke consumptie aan slachterijen of tussenpersonen en zeker geen VKI te ondertekenen. Boventallige duiven kunnen meestal kosteloos via de centrale hokken afgevoerd worden.

Is er een ouder lid in uw vereniging die deze nieuwsbrief niet krijgt, wijs hem hier dan op!

Hoe het zit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit oftewel NVWA is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid. In 2013 is er overleg geweest met de NVWA over restanten van diergeneesmiddelen die teruggevonden werden in duiven die geslacht waren voor menselijke consumptie. Dit waren restanten van diergeneesmiddelen die verboden zijn voor alle dieren die in de voedselketen terecht komen. Het ging hier om medicijnen die tegen paratyfus en coli gebruikt worden. Deze medicijnen zijn nog lang na toediening in de duif aanwezig en dus aantoonbaar. Ook de meeste diergeneesmiddelen die tegen het geel gebruikt worden zijn verboden voor duiven die geslacht worden voor menselijke consumptie. Dit alles staat op de website van de NPO in het hoofdmenu Kenniscentrum.

Degene die duiven aanbied aan een slachterij moet hiervoor een formulier Voedselketen Informatie oftewel VKI invullen en ondertekenen. Hierop moeten alle medicijnen, inclusief vaccinaties, die de duif gedurende zijn of haar hele leven heeft gehad vermeld worden met partijnummer en datum. Dit formulier staat ook op de website van de NPO.

Het niet juist invullen van het VKI en het aanleveren van duiven voor de slacht die medicijnen hebben gehad die verboden zijn voor voedselproducerende dieren zijn economische delicten waarop hoge boetes staan. Deze boetes kunnen oplopen tot 2500 euro per delict. Ook al gaat het maar om één  duif.

Bestuur NPO 

Eindevaluatie Nationale Dagen NPO

Deze eindevaluatie wordt bezien vanuit de gezichtspunten van de drie betrokkenen bij deze Nationale Dagen 2016. - De organisator van de nationale Dagen, het NPO bestuur - De standhouders - De Bezoekers

Doelstelling 1

van het NPO bestuur om door middel van gratis toegang meer NPO leden naar onze Nationale Dagen te laten komen kan als geslaagd worden betitteld, aangezien op de eerste dag er 2.975 en de tweede dag 2.300 bezoekers de Nationale Dagen bezochten. Het vorig jaar kwamen er 3.150 betalende bezoekers naar Houten.

Doelstelling 2

De kennisoverdracht middels lezingen trok niet het gewenste aantal bezoekers, alleen bij de lezing van de WOWD inzake verliezen jonge duiven was de zaal volledig bezet. De lezingen over doping en presentatie neutralisatietijd werden maar matig bezocht.  

Doelstelling 3

Het huldigingen van onze kampioenen en nationale vluchtwinnaars. Ondanks het feit dat er een extra hal ingehuurd en sfeervol ingericht was, er een kerstmarkt een groot podium met professionele belichting, geluid en 2 grote videoschermen aanwezig waren, werd de huldiging van de kampioenen niet dat feest waarop gehoopt was.

De doelstelling een organisatie die bestaat uit een groep liefhebbers, die gefascineerd zijn in het spel met de duiven en die respect hebben voor elkaars prestaties, is voor het onderdeel huldigingen helaas niet gerealiseerd.

Doelstelling 4

De jeugddag. Al met al een geslaagde jeugddag met het verbeterpuntje nagaan, waarom bij de categorie Jeugdleden met senior er zo weinig deelnemers aanwezig om de prijs op te halen.

Standhouders zijn gebaat bij een groot aantal bezoekers, de op voorhand aangekondigde gratis toegang is ook voor standhouders aanleiding geweest, zich in een groter aantal aan te melden.

Bij een rondgang langs de standhouders, gaf een meerderheid van de standhouders met promotionele activiteiten aan, tevreden te zijn met de getoonde belangstelling van de bezoekers (gezellig druk). De directe verkoop van duivenproducten was sterk verbeterd t.o.v. de vorige jaren maar gezien het hoge aantal bezoekers viel de omzet toch nog enigszins tegen.

De uitslag van de poll ingevuld door een deel van de bezoekers geeft het navolgende beeld.

 • 31.10%       Ik ben geweest en ik vond het geslaagd!
 • 23.36%       Ik ben geweest, maar had er meer van verwacht.
 • 45.54%       Ik ben niet geweest.

   Totaal uitgebrachte 1524 stemmen.

Conclusie

De gratis toegang handhaven gezien de zeer positieve ontwikkeling in zowel bezoekers aantallen als het tevredenheidspercentage van de bezoekers.

Ook de standhouders gaven aan tevreden te zijn met de getoonde belangstelling van het grotere aantal bezoekers (gezellig druk).

Echter voor het bestuur als organisator, ligt er de uitdaging om de verbeterpunten zodanig in ogenschouw te nemen, dat De Nationale Dagen 2017 in Rosmalen echt bruisend worden.  

Jacco op bezoek bij G&G Damen in Dorst

Jacco won bij de verloting op de jeugddag in november het hokbezoek van G&G Damen in Dorst. Leuk dat we zijn verslag van het bezoek al mochten ontvangen! Tijdens de jeugddag van de NPO won ik een hokbezoek ! Daar was ik super blij mee. Gelukkig mocht ik er al snel naar toe gaan. Samen met papa moest ik een uurtje rijden naar het duivenhok, maar dat vond ik niet erg. Het was ook heel mooi wit onderweg.

Toen we aankwamen bij de familie G & G Damen kreeg ik een lekker worstenbroodje. Toen hadden we over de duiven verteld en toen gingen we naar het duivenhok kijken. Wauw!  Wat een mooi hok! In het hok mocht ik de beste duivin van de meneer vasthouden. Dat vond ik heel leuk !

Wel waren er weinig kleuren duiven, en dat vind ik nu juist zo mooi. Zelf wil ik alle kleuren duiven. Ik heb al een rode, een schimmel, twee vale, een witpen en verder gewone kras en blauwbanden. Maar ik  spaar gewoon door…..

De mooiste duif daar vond ik de schallieduif.  Die had ik nog nooit eerder gezien. De mevrouw kon mij vertellen dat deze duif zo heet. Dat vond ik heel leuk.

Ik ben heel blij dat ik ben mogen gaan kijken samen met papa en mag in maart nog een keertje langst komen en dan krijg ik een mooi nieuw duifje erbij van de mevrouw en meneer. 

Wat ik ook heel leuk vond, was de dag erna, toen liet papa mij een berichtje lezen over mijn hokbezoek.  Dit berichtje stond al op internet en had Geanne Damen al opgeschreven !  Dit heb ik al trots aan mijn bompa en moeke laten zien. 

Jonge duiven

Tijdens de AV van 11 december jl. in Wijchen werden stukken overhandigd door de afgevaardigden van de afdelingen 7 en 8 ter overweging en verspreiding onder onze leden.

NPO bestuur bedankt Olympiadecommissie voor haar bewezen diensten

Aan de vooravond van de 35e Olympiade, die op 27-29 januari in Brussel wordt gehouden, heeft het NPO bestuur helaas moeten besluiten om de samenwerking met de Olympiade commissie per direct te beëindigen.

De samenwerking met de Olympiadecommissie is per direct beëindigd, omdat er onoverbrugbare verschillen van inzicht zijn die geleid hebben tot een onwerkbare situatie. Het NPO bestuur heeft in de samenwerking met de Olympiadecommissie werkafspraken gemaakt op basis van uitgangspunten en haar kernwaarden. Deze zijn onvoldoende ten uitvoer gebracht.
Nederland wil met de sterkste en mooiste ploeg postduiven van de Nederlandse duivensport aan de start verschijnen van de 35e Olympiade. De resultaten en totstandkoming daarvan dient voor iedere duif en duivenliefhebber transparant en helder te zijn en eigen belang dient daabij te allen tijde ondergeschikt te zijn. De ploeg wordt samengesteld op basis van meetbare resultaten en harde feiten, persoonlijke interpretaties zijn daarbij niet op zijn plaats.

De huidige afvaardiging voldoet aan deze objectieve eisen, het verschil van inzicht tussen NPO Bestuur en Olympiadecommissie heeft hierop geen invloed gehad. Wij wensen onze Olympiadedeelnemers een mooie Olympiade volgende week!

NPO bestuur

Visie en plannen NPO-bestuur

De dagvoorzitter Peter Vogelzang heet de aanwezigen welkom. Vervolgens wordt de NPO Visie toegelicht door Maurice van der Kruk. De verenigingsstructuren en mogelijkheden worden door Marjan Olfers toegelicht en de bevindingen over het NPO-bureau door Fred an Haack. De presentatie KNHS is voor rekening van Anton Binnenmars. Maurice van der Kruk introduceert GPS2021 (Grootse Postduiven Sport 2021). Afsluitend wordt er een inventarisatie gedaan o.l.v. Peter Vogelzang.

Visie NPO

De NPO is de duivensportbond die jong en oud stimuleert, op een plezierige en verantwoorde wijze de duivensport te beoefenen. Passend bij hun persoonlijke ambitie en stelt het welzijn van postduif en liefhebber centraal. De Nederlandse duivensport kent een grootse historie met succesvolle resultaten in Nederland en wereldwijd. Hierbij hoort een professionele aanpak met ruimte voor de hobbyist waarbij verbinding in én met de samenleving noodzakelijk is.

De NPO wil staan voor betrokkenheid met de deelnemers, de continuïteit van de sport, openheid voor ontwikkelingen in de sport en samenleving. Voorts staan wij voor: Sportiviteit; de band tussen duif en liefhebber voor competitieve én recreatieve sportbeleving. Respect; alles wat wij doen, doen we met respect voor mens en duif. Transparantie, de duivensport is zichtbaar, open én toegankelijk. Dit zijn de pijlers en is het fundament waarop de NPO wil staan!  

Doelstellingen

De NPO wil van een hobbybond migreren naar een sportbond. Ruimte voor hobbyist en de professional. Een veel meer uniforme duivensport ontwikkelen dan zij nu is en deze weer laten floreren i.p.v. afkalven. Daar is in ieder geval vertrouwen voor nodig in onszelf dat de sport kan voortbestaan! Zij wil de verbinding met en weer de aansluiting maken met de huidige samenleving, bijvoorbeeld op gebied van internet en smartphones. Versterking met alle stakeholders en een Internationaal samenwerking. Rand voorwaardelijk bij deze is een toekomstbestendige organisatiestructuur.

GPS2021 start 1

 

Scenario’s

gps2021 start 2

 

Keuze

De keuze is aan de leden. Als de keuze aan het bestuur zou zijn, dan gaan we voor de ‘koers wijzigen’. Dit omdat bij verdere krimp de sport onbetaalbaar wordt en wij een hobbybond blijven. Wij komen maatschappelijk in een nog lastiger parket en wij vinden het doodzonde onze passie te laten doodbloeden. Geen wijziging? Dan zal ook de opvolging en instroom van de jongere generatie uitblijven. De samenleving veranderd. Tien jaar geleden was het ter discussie stellen van Zwarte Piet ondenkbaar, kijk wat er nu gebeurd. Wij willen dat voor zijn.

Veranderen, hoe dan?

De veranderingen moeten in een aantal stappen gerealiseerd worden. De eerste stap is een nieuwe toekomstgerichte structuur waarbij wij gebruik willen maken van NOC*NSF koepel. Wij willen het bureau toekomstbestendig maken en de public affairs en public relations professionaliseren. We hebben het dan over de uitstraling van de sport. Uniformiteit in spel moet ingericht worden en wij willen de efficiency vergroten met de beschikbare middelen. Er moet ruimte zijn voor nostalgie, historie én innovatie. Geen toekomst zonder verleden!

Stappenplan voor de komende jaren

In 2017: De statutenwijziging voor organisatieaanpassing en het bureau inrichten om GPS2021 te realiseren. De liefhebber moet centraal komen door meer directe communicatie en wij willen de platforms (disciplines) inrichten met alle belanghebbenden. De Businessclub NPO met alle belanghebbenden maken wij operationeel. Er zal in dit jaar een functioneel ontwerp gemaakt worden voor de Automatisering van GPS2021 waarbij de voorbereidingen voor real time uitslagberekening al klaar zijn. Verder willen wij de Postduivensport op de lijst “Immaterieel Cultureel Erfgoed” krijgen. Wij denken dat dit helpt om de sport in stand te houden.

In 2018 zullen de Public Affairs en Public Relations ingericht zijn met het oog op toekomst. De platforms zijn operationeel, met een nieuwe toekomstbestendige automatisering en real time / online uitslagen. Dit zal dus op basis van nieuwe technieken zijn.

Het business model voor toekomstbestendige duivensport is uitgewerkt  met licenties en lidmaatschappen. Het museum van de Nederlandse duivensport is toegankelijk!

In 2019 is er de Integratie van de logistiek (efficiënt vervoer) en zijn in Nederland de vlieggebieden operationeel. Een aantrekkelijke duivensport staat op de kaart waarbij Internationale samenwerking op diverse disciplines operationeel is. De NPO is klaar voor de organisatie Olympiade nieuwe stijl in 2023, de eerst volgende mogelijkheid op de kalender!

In 2020 is de daling van het ledenaantal gestopt en sluit de automatisering aan bij de moderne samenleving met ICT van dat moment. Er is ruimte en behoefte om nieuwe vormen van wedvluchten en competities te organiseren. Samenwerking met belanghebbenden is gerealiseerd op gelijkwaardig niveau. De NPO is een volwaardige partner binnen de NOC*NSF koepel.

In 2021 is er een stabiel, licht groeiend ledenaantal door focus, nieuwe koers én aansluiting van de sport bij de samenleving.

Dit is de visie van de NPO op basis van de vele gesprekken en overleggen met diverse spelers en organisaties van het afgelopen jaar. De bedoeling van 18 januari was om op hoofdlijnen de visie te delen. De inhoudelijke voorstellen en stappen maken we de komende periode en zullen op de reguliere vergaderingen voorgelegd worden. Er zal een nieuwe website komen waar alle informatie op terecht komt. Op 10 februari worden alle geïnteresseerde liefhebbers uitgenodigd om in een soortgelijke sessie als 18 januari onze visie te delen. 

Verenigingsstructuur en mogelijkheden

Waarom de huidige structuur veranderen? Om een krachtige en professionele sportbond te realiseren, die snel en adequaat kan inspelen op ontwikkelingen en zo aan de behoefte van de duivenliefhebbers kan voldoen! Er is grote noodzaak, er is veel onvrede bij vele liefhebbers en er is een teruglopend ledenaantal (jongeren haken af). Het bestuurlijke model met heel veel lagen (veel bestuurders nodig) verhinderd snel en adequaat reageren. De liefhebber zelf is te weinig direct betrokken bij bestuur en koers. Vernieuwingen in de sport komen nauwelijks van de grond. Het si een verzoek van de ledenraad van de NPO en het voltallige bestuur. Uiteindelijke doel is om de duivenliefhebber zo goed als mogelijk te bedienen.

Uitgangspunten voor de verandering

De duivenliefhebber staat centraal en de organisatie moet dienstbaar zijn aan de duivensport, waarbij decentraal georganiseerd wordt wat kan en centraal wat moet. Er is grote behoefte aan een (beter) kader en het professionaliseren van de interne rechtspraak. Er moet meer draagvlak voor beleid en besluiten zijn en er moet een directe inspraak voor de duivenliefhebber zijn. De focus is op behoud van leden, de duivenliefhebber, met aandacht voor communicatie vanuit een positieve grondhouding.

Wat is er al gebeurd?

De rechtspleging is geprofessionaliseerd en de Statuten NPO zijn gemoderniseerd. Er is een dispensatiereglement opgesteld en er is een discussie over centrale/decentrale taken gevoerd. Ook is er een enquête gehouden met als belangrijkste resultaten; leden voelen zich onvoldoende gehoord; leden kunnen te weinig zeggenschap uitoefenen (binnen de afdelingen én op bondsniveau); de leden hebben geen behoefte aan onderscheid tussen amateurs en professionals; met name jongere duivenliefhebbers zijn ontevreden.

Centraal?

In de discussie centraal/decentraal zijn de volgende criteria van belang: coördinatie afdeling overstijgende zaken; dat wat bijdraagt aan efficiency en kostenverlaging; zaken die imago van de gehele duivensport raken; communicatie- en marketingkracht; het ontzorgen van afdelingen; borgen en stimuleren van het thema ‘duivenliefhebber centraal’.

Zaken die ons inziens centraal ingericht moeten worden zijn: belangenbehartiging, bijv. rondom dier en welzijn; eenduidig regelgevend kader met regels die controleerbaar en handhaafbaar zijn; uniformering en harmonisering van regels, bijvoorbeeld; regelgeving over veiligheid en kwaliteit transport; ontwikkeling sterk licentiesysteem voor vervoer; controle en handhaving van regels (fraudebestrijding); efficiënte inkoop; eenheid in communicatie.

Huidige situatie qua structuur

Wij hebben nu een Federatiemodel met veel bestuurslagen, waarvoor veel bestuurders nodig zijn. Niet alle afdelingsstatuten voldoen aan de Code Goed Sportbestuur van NOC*NSF en er is vertroebeling van de rollen tussen bureau, bestuur en ledenraad. Het belang van de duivenliefhebber staat niet altijd op nummer 1.

Gewenste situatie

Wat we willen bereiken is een fitte, krachtige en professionele sportbond die klaar is voor de toekomst met een stabiel ledenaantal. In deze bond is veel ruimte voor spelplezier en innovatie. Het welzijn van de duiven staat voorop en de duivenliefhebber staat centraal. Er is een structuur waarin alle belangen goed worden behartigd, zodat iedereen zich thuis voelt bij de bond en waar besluiten gedragen worden door de duivenliefhebbers.

Welke vorm past daar nu bij? Er zijn twee hoofdvormen:

 1. De ‘gelijksoortige sportbond’
 2. De federatie

 

De NPO is nu een federatie en die vorm helpt niet om het doel;  een toekomstbestendige, gezonde duivensport(bond) in 2021  te realiseren. Toetreding tot bijvoorbeeld NOC*NSF is alleen mogelijk als gelijksoortige sportbond. Voordelen zijn er legio op dat gebied, zoals samenwerken met andere sportbonden, opleidingen voor bestuurders etc. Een federatie, zoals de duivensport nu is, is niet meer toegestaan.

GPS2021 start 3

 

De kenmerken van een gelijksoortige sportbond zijn: Het is een platte organisatie en die is snel en flexibel; heeft een grote mate van uniformiteit en harmonisering (eenheid); staat dichtbij de sporter; één sport met disciplines (vitesse, marathon) die niet met elkaar concurreren; bestuur wordt gekozen door ledenraad; ledenraad bestaat uit afvaardiging regio’s; regio’s hebben een eigen bestuur; sterke huishouding, gelden worden meestal per regio verdeeld. Secties/platforms kunnen ook bestaan uit bepaalde disciplines zoals vitesse of marathon. Specifiek spel, de kaders, de kampioenschappen, de maximale afstanden, het totaal aantal vluchten, de organisatie, de spelregels zijn zaken die bijvoorbeeld in een sectie/platform gemaakt worden.

GPS2021 start 4

De kenmerken van een federatie zijn: Meerdere, zeer uiteenlopende sporten in één organisatie; grote mate van onafhankelijkheid; lid organisaties zijn eigen rechtspersonen met eigen statuten en reglementen; beperkte samenwerking; uniformering van regels én controle en handhaving daarvan is vaak een probleem; relatief grote overhead en weinig efficiency.

Advies

Invoeren model van de gelijksoortige sportbond, omdat: deze voldoet aan de ‘Code Goed Sportbestuur’; de duivenliefhebber centraal staat; er eenheid van beleid is; er aansluiting bij NOC*NSF is; een efficiencyslag mogelijk is.

Uiteraard moet duivenliefhebber gehoord worden en zeggenschap hebben!

Invulling zeggenschap kan door; regio-afdelingen, deze blijven voorlopig bestaan; creëren van secties (zonder rechtspersoonlijkheid). Iedere sectie benoemt een x-aantal leden voor de ledenraad. De duivenliefhebber heeft een stem in ‘zijn/haar’ secties; creëer een congres voor duivenliefhebbers waar stemming over meerjarenbeleid en –begroting plaats kan vinden en het ophalen feedback over gevoerd beleid.

Volgende stap

Voorbereiden statutenwijziging door bestuur met aandacht voor: inbreng en zeggenschap duivenliefhebber; stemverhoudingen secties en congres; heldere taken en bevoegdheden, scheiding der machten en afsluiten met in stemming brengen statutenwijziging.

Toekomst NPO bureau

Het NPO bureau moet zowel inhoudelijk als procesmatig naar een hoger kwaliteitsniveau. Onze leden zijn de klanten! Verder zal het bureau het bestuur NPO moeten ontzorgen op de operationele taken, waardoor bestuur functioneert als controlerend- en toezichthoudend orgaan. Het imago, lees toekomst van de duivensport zal sterk verbeteren en daar helpt een goed functionerend bureau bij! Iedereen in de juiste rol zorgt voor maximale aandacht door juiste gremia op juiste gebieden.

Processen

De huidige processen op het bureau zijn: Ringen-uitgifte en administratie, Ledenadministratie, Lossingsvergunningen, Begeleiding nationale wedvluchten, Verkoop (chip)ringen, PR en communicatie, Financiën, Doping, Ondersteuning bestuur, Automatisering, Tucht en geschillen,

Welke processen zijn er bijvoorbeeld niet, maar wel nodig: Public Affairs, Marketing, Anti-Doping, Imago, ICT, Verenigingsondersteuning, Opleiden.

ICT

Opnieuw vaststellen programma van eisen voor de automatiseringsbehoefte met de focus op de toekomst. Uitgangspunt is dat niet alles op bureau hoeft; balans centraal (wat moet) en decentraal (wat kan). Dit is tevens de start van nieuw project o.l.v. juiste expertise, vervolgens uitkomsten implementeren inclusief documenteren / instrueren gebruikers.

Organisatie

Maken van een formatieplan: waarbij de benodigde formatie (kwantitatief én kwalitatief)

wordt vastgesteld op basis van de (nieuwe) taken, inclusief leiding van het bureau en rekening houdend met toekomstige processen en systemen. Daarna maken van een bezettingsplan, het matchen van de huidige medewerkers met vastgestelde functies/formatie en het oplossen kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties.

Huisvesting

Kritisch bekijken, want er is achterstallig onderhoud wat leidt tot hoge kosten. Er zijn teveel vierkante meters, waardoor er veel leegstand is in het gebouw. Het staat niet in een sportomgeving, waardoor geen synergie voordeel is te behalen, er is imagoverbetering nodig en het is gewoon te duur.

De volgende stappen zijn nodig; achterstallig onderhoud in kaart brengen en noodzakelijke aanpassingen doorvoeren; verkoopbaarheid vaststellen; alternatieve huisvesting uitwerken (voorkeur voor huren in (sport)verzamelgebouw). Daarna besluit nemen: blijven of weggaan en dan huisvestingsplan uitvoeren.

Planning

Processen start 15/12/16 implementatie vanaf 1 maart 2017
Systemen start 15/12/16 implementatie vanaf 1 maart 2017
Functies kwalitatief loop al kwantitatief vanaf 1 maart 2017
Huisvesting voorbereiding loopt keuzemoment medio februari 2017
implementatie medio maart 2017

 

Ervaringen van collega sportbond, de KNHS

 

GPS2021 start 5

 

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie heeft een soortgelijk traject doorlopen. Paarden en duiven zijn integraal onderdeel van onze geschiedenis en cultuur. De KNHS nu is een bond met meerwaarde en heeft verantwoordelijkheden omtrent sport met dieren. Een vereniging voor leden en door leden … en gevestigd in regionale en lokale tradities. Drie belangrijke pijlers bij hen zijn nu: het ontwikkeling van kaders voor dier en welzijn, veiligheid en fairplay; belangenbehartiging uitmondend in sportontwikkeling; de maatschappelijke rol: ‘the bigger picture’ en sociaal-culturele meerwaarde. Zij constateerden hoge eisen omtrent sociaal-maatschappelijke meerwaarde & duurzaamheid en een toenemende digitalisering, dat is een zeer  intensieve manier van leven. De behoefte naar gezondheid, ontspanning, beleving neemt toe. Er zijn onvoorwaardelijke verwachtingen op gebied van dier en welzijn en bescherming van het milieu en een digitale onmiddellijkheid wat maakt dat er een nauw contact met leden mogelijk is, maar fouten maken niet!

Bedreigingen waar de KNHS tegen aan liep; versnippering door gebrek aan eenduidige strategie, onwil of onvermogen om duidelijk stelling te nemen = ongeloofwaardigheid en een gebrek aan focus = verlies van identiteit door concurrerende partijen. De kansen die de KNHS zag waren; inspelen op de individuele behoeften van leden, flexibel en oplossingsgericht werken, krachten bundelen en kansen benutten. De 17 organisaties van de paardensport zijn in 2002 opgegaan in de KNSH. In 2007 een fusie met een recreatie sportvereniging. In 2011 lag er een rapport met “het paard en de sporter centraal”. In 2014 een nieuwe structuur en vorig jaar samenwerking met branche genoot. Door de genomen stappen is er nu een groter netwerk, dus een groter bereik, met verschillende partijen met veel meer draagvlak, meer diversiteit en meer inzicht.

De koers naar GPS 2021

Volgende stappen in het proces zijn de bijeenkomst van 10 februari voor belangstellenden en het verder opstellen van voorstellen voor de komende ledenvergaderingen. Het succes tot vervolgstappen hangt af van de bereidheid van de besturen van de afdelingen mee te werken aan het realiseren van de visie, zoals structuurwijziging. Maar ook om de platforms en secties in te richten, juist daar zal de ontwikkeling van de sport de komende jaren gestalte moeten krijgen.

Via www.gps2021.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen!

Nederlandse Standaardklasse Olympiade 2017 bekend!

Na een enerverende en spannende morgen zijn de keurmeesters tot een eindoordeel gekomen welke hieronder te bekijken is.
Oude doffers
H. Oving & Zn 12-1073103
H. Oving & Zn 13-1655649
Wout de Vries 14-1764887
Gebr. Heeres & Zn 14-1415450
H. Schepens 14-1187403
Oude duivinnen
H. Schepens 14-1187463
H. Oving & Zn 12-1073316
A. Jochemsen & Zn 13-1409249
H. & E-J. Eijerkamp 14-1603402
Comb. Schreuder-v.d Wiel 13-3344653
Jonge doffers
A. Jochemsen & Zn 16-1657501
H. Oving & Zn 16-1065984
Jonge duivinnen
H. Oving & Zn 16-1066065
R. Beestman 16-1302531

Uitslagen Olympiade 2017 Sport en Standaardklasse bekend!

Zojuist zijn de standen van de Olympiade 2017 bekend geworden. In het nieuwsbericht zijn alle noteringen van de Nederlandse afvaardiging te lezen.
Sport
Categorie A Prijs Olympiade
J.C. van Donk 14-1084063 3
Comb. van de Vooren 14-1762192 7
Spenno v.d. Zande 14-1900964 8
Categorie B
St. v. Breemen-v.d. Bos 14-1775931 3
Comb. Verbree 14-1651260 14
van Delft & Driebergen 14-1877784 24
Categorie C
D. en P. Soepboer 12-1053357 6
Chris Koring 14-1031264 9
G. & S. Verkerk 14-1059627 10
Categorie D
J.H.M. Boenders 12-1204759 5
Combinatie Lin 14-1094404 9
D.A. de Voogd 13-3356272 11
Categorie E
Comb. Mantel 14-1439618 10
J. van Gijzel 13-3317775 13
L. Grosveld 11-1997505 14
Categorie F
Comb. T.J. & A. Bosma 16-1000973 11
G. Wielens 16-1138822 16
Comb. v. Wanrooy 16-3640919 19
Categorie G
Theo & Mirjam Boelens 15-1197207 2
Hok Huijsmans 15-1777271 3
Geert Munnik 15-4761353 5
Categorie H
J. Schutte & Zn 14-1803962 17
van Delft & Driebergen 14-1877910 22
Kampert & Westerlaken 14-1599298 26
Standaardklasse
Nederland is 6e van het totale landenklassement  in de Standaardklasse geworden.
Nederland is 3e in het landenklassement met de Jonge duiven geworden bij de standaardklasse. 
Oude doffers
H. Oving & Zn 13-1655649 4
Gebr. Heeres & Zn 14-1415450 10
H. Schepens 14-1187403 15
H. Oving & Zn 12-1073103 40
Wout de Vries 14-1764887 46
Oude duivinnen
A. Jochemsen & Zn 13-1409249 21
H. Oving & Zn 12-1073316 31
H. Eijerkamp & Zn 14-1603402 34
Schreuder-v.d Wiel 13-3344653 39
H. Schepens 14-1187463 62
Jonge doffers
H. Oving & Zn 16-1065984 4
A. Jochemsen & Zn 16-1657501 10
Jonge duivinnen
R. Beestman 16-1302531 5
H. Oving & Zn 16-1066065 13

Voor de totale uitslagen klikt u hier!

Nationale Congres van de Franse Bond

Het weekend van 20 tot en met 22 januari werd in Thionville het nationale congres van de Franse duivenbond (FCF) gehouden. Dit evenement is te vergelijken met de jaarlijkse NPO-dagen in Nederland. Het congres werd dit jaar georganiseerd door het 6e district. De NPO had de heer Breene, zelf woonachtig in Frankrijk, gevraagd ons land hier te vertegenwoordigen.

Thionville ligt aan de Moezel in het noordoosten van Frankrijk.

Thionville

De buitenlandse delegaties en de bestuursleden van de FCF werden vrijdagavond op zeer hartelijke wijze verwelkomd door Christian Sombri, voorzitter van het 6e district en door Patricia Renaux, loco-burgemeester van Thionville. Iedere buitenlandse delegatie kreeg uit handen van de loco-burgemeester een boek over de stad Thionville.

De volgende dag (zaterdag) om 08.00 uur (bij een temperatuur van -10gr.) waren we aanwezig bij de kranslegging door het bestuur van de FCF bij het "monument aux morts" in Thionville. Dit monument is één van de drie nog bestaande monumenten uit de Franse revolutie.

Na de redevoering van de loco-burgermeester van Thionville Madame Patricia Renaux, klonk het nationale volkslied en werden er duiven gelost.

Hierna vertrok het hele gezelschap voor de officiële opening van deze nationale dagen. Later die dag werden de nationale kampioenen en die van de 21 districten gehuldigd. Ook was er een beurs en een duivententoonstelling.

's Middags vond er de vergadering plaats met de districtvoorzitters en buitenlandse vertegenwoordigers. Ook hier kwamen dezelfde vragen en op-en aanmerkingen aan bod die wij kennen … veelal over lossingen.

De dag werd afgesloten met een galadiner waarvoor eenieder zich kon inschrijven voor een bedrag van € 47,00 per persoon. Dat dit een succes was, blijkt wel uit de hierbij toegevoegde foto. Persoonlijk schat ik het aantal zeker op 400 gasten.

Bij aanvang van het gala werden de buitenlandse delegaties één voor één voorgesteld door dhr Dupuis, voorzitter van de FCF, en kregen ze de gelegenheid een toespraakje te houden.Iedere delegatie kreeg van de FCF een wijnpakket aangeboden uit de Moezelstreek.

Het is van zeer groot belang voor ons land om kennis te maken met het bestuur van de FCF en de districtsvoorzitter. Immers bijna alle lossingen vinden vanuit Frankrijk plaats. Juist die districtvoorzitter speelt een belangrijke rol in het verkrijgen van een geschikte lossingsplaats met goede voorzieningen etc.

Kina & Willem van Breene

GPS 2021: een prachtige, gezonde toekomst - Volg de bijeenkomst via de LiveStream!

Vrijdag 10 februari is de bijeenkomst over de toekomst van de postduivensport in Ede. Hiervoor zijn alle leden uitgenodigd en gelukkig hebben ook veel leden aangegeven hierbij aanwezig te zijn. Lukt het niet om naar Ede te komen? Ook dan kunt u de bijeenkomst volgen op internet. Het begint om 19.00 uur.

LiveStream 10 februari

 

Ga naar de LiveStream!

Ga naar de uitnodiging om te zien wat er allemaal op het programma staat deze avond!

Aansluiting Instituut Sportrechtspraak (ISR)

Per 1 januari jl. is de NPO aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut verzorgt voor inmiddels meer dan 60 sportbonden de tuchtrechtspraak en biedt ook mogelijkheden voor geschillenbeslechting via mediation of arbitrage. Op de Ledenraadsvergaderingen van 23 mei en 12 december 2016 is besloten dat de behandeling van alle tuchtzaken en geschillen wordt overgenomen door het ISR, met uitzondering van administratief verzuim, zaken betreffende Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven en dispensatieaanvragen. Dit houdt in dat alle tuchtzaken en geschillen die vanaf 1 januari 2017 zijn en worden ingediend, door het ISR behandeld zullen worden. Zaken die voor die datum waren ingestuurd, worden nog door het Tucht- en Geschillencollege NPO en het Beroepscollege NPO afgehandeld.

Door de aansluiting van de NPO bij dit gespecialiseerde instituut, zijn ook de centraal vastgestelde ISR reglementen van het ISR van toepassing op de leden van de NPO. Het gaat daarbij om het algemeen tuchtreglement, het reglement seksuele intimidatie en het reglement Matchfixing. Deze zijn allen te vinden op de website van het ISR (www.isr.nl). 

Als u een tuchtzaak aan het ISR wilt voorleggen, kunt u op de site een aangifteformulier downloaden. Hierop vult u uw gegevens in, welke overtreding u geconstateerd heeft (let op dat u daarbij aangeeft welk reglement overtreden wordt) en deze ondertekent u. 

Het formulier kan met eventuele bijlagen worden opgestuurd naar:

ISR
Meeuwenlaan 41
1021 HS  Amsterdam


Vervolgens zal –na toetsing van de ontvankelijkheid- de onafhankelijke tuchtcommissie van het ISR de zaak in behandeling nemen. Er volgt dan een proces van hoor- en wederhoor, eventueel ondersteund door de aanklager en onderzoekscommissie die het ISR tot haar beschikking heeft. De tuchtcommissie doet vervolgens uitspraak en bepaalt wie de kosten van de behandeling zal dragen. Natuurlijk staat tegen een besluit van de tuchtcommissie ook nog beroep open bij de beroepscommissie van het ISR. 

Als u een geschil heeft, kunt u een brief of mail sturen met een beschrijving van het probleem. Er wordt dan met u gekeken of dit via arbitrage, bindend advies of mediation behandeld kan worden. De desbetreffende reglementen kunt u op de site van het ISR vinden. Deze reglementen zijn te allen tijde de basis van de behandeling van een zaak.

Ook worden met u de mogelijke kosten doorgesproken. Het is belangrijk dat beide partijen instemmen met de behandeling van het geschil. Centraal staat de wens om geschillen op te lossen, daarvoor zal vooraf een overeenkomst worden gesloten waarin tevens de vorm van geschillenbeslechting is beschreven. 

Als u een kwestie heeft kunt u voor advies over de procedure altijd contact opnemen met het ISR via info@isr.nl of telefoonnummer 020 846 32 31. Het ISR kan u niet adviseren over inhoudelijke aspecten van uw zaak, dit zou de onafhankelijkheid van het instituut in gevaar kunnen brengen.

Ter Overweging ... 1) - Door Peter Boskamp

Zoals U heeft kunnen zien, zijn we benaderd door de NPO om in 2017 als Officiële Sponsor van de Nationale dagen te willen fungeren. Daarbij werd ons ook gevraagd om onze visie op de medische begeleiding anno nu voor het voetlicht te willen brengen. Voor veel liefhebbers zal het inmiddels bekend zijn dat ik persoonlijk al ruim 30 jaar een aanhanger ben van de meer natuurlijke begeleiding van de duivensport. Hierin verschillen we nogal al van mening met een aantal collega’s. Ik ben van mening dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Iedere liefhebber kan voor zichzelf bepalen wat voor hem de juiste weg is. Ik heb me hier als taak gesteld om te trachten een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de (on)mogelijkheden die er zijn. Dit zowel met betrekking tot de klassieke opvatting van de begeleiding, hoofdzakelijk met medicijnen (lees antibiotica) en de meer natuurlijke aanpak waarvoor inmiddels ook meerdere mogelijkheden bestaan.

Antibiotica

Toen ik ca. 30 jaar geleden aandacht begon te vragen voor een meer natuurlijke aanpak van de duivensport, was ik als een roepende in de woestijn en een roeier die tegen de gangbare stroom probeerde in te roeien. Niet vreemd als we dit plaatsen binnen het tijdsgewricht van toen. In die tijd was zelfs de overheid een groot voorstander van het gebruik van antibiotica. Er bestond  regelgeving die het gebruik van antibiotica in veevoeder zelfs moest bevorderen. Oren naar de risico’s van resistentie inductie door het bovenmatige antibioticum gebruik waren er niet of nauwelijks. De tijd was er gewoon niet naar. Dus ook in de duivensport was er een cultuur van antibioticum gebruik als panacee voor alle kwalen. Nu denkt U misschien dat ik een tegenstander ben van antibiotica. Welnu, dan heeft U het echter mis. Ik ben maar wat blij dat deze stoffen bestaan. Sterker nog, ik heb er mijn leven aan te danken. Als klein kind werd ik getroffen door een ernstige glomerulonefritis (bloedvergiftiging) die me bijna een half jaar in het ziekenhuis deed belanden. Zonder het bestaan van penicillines destijds, had ik dit artikel nu niet kunnen schrijven. Mogelijk dat dit laatste er voor gezorgd heeft dat ik streef naar een verstandig gebruik van deze middelen. Ik las onlangs dat er een vrouw overleden was aan een blaasontsteking, omdat de bacterie die deze blaasontsteking veroorzaakte niet meer gevoelig was voor welk middel dan ook. Het zal je vrouw, moeder, dochter of kleinkind maar zijn. 

Dat alles neemt niet weg dat ik als dierenarts, waar nodig, antibiotica zal inzetten om zieke duiven die aan een infectieziekte lijden, te helpen genezen. Als antibiotica nodig zijn, dan zijn ze nodig. Helder. 

De tijd is echter drastisch aan het veranderen. Waar vroeger dus zelfs de overheid het gebruik van antibiotica stimuleerde, heeft dezelfde overheid nu een draai gemaakt van 180 graden. Men streeft van overheidswege nu een beleid na, waarbij antibiotica niet alleen zo min mogelijk worden ingezet, maar waarbij ook gekeken wordt ernaar welke antibiotica wanneer nodig zijn of gebruikt kunnen worden. Dit is als een volledige trendbreuk met het oude beleid te beschouwen. De duivensport en de liefhebbers dienen zich dit dan ook te realiseren.

Nederlandse regelgeving gaat hierin verder dan regelgeving in de ons omringende landen. Zo kunnen liefhebbers uit de grensstreken vaak niet begrijpen dat het voorschrijven van bepaalde middelen in Nederland aan banden is gelegd, aangezien deze middelen zonder veel problemen in onze buurlanden nog verkrijgbaar zijn.

Dierenartsen in Nederland hebben echter te maken met de Nederlandse regelgeving. 

Gezondheidszorg versus ziektezorg

Zoals ik eerder al schreef, was ik al een voorstander van een meer natuurlijke aanpak, lang voordat de regelgeving de dagelijkse praktijk had ingehaald. Deze beperking in het gebruik van antibiotica kwam voort uit een visie dat we binnen de duivensport niet alleen te maken hebben met ziektezorg, maar dat er tevens sprake zou moeten zijn van gezondheidszorg naast de prestatiezorg. 

Wat bedoel ik hiermee? In mijn boek Duiven gezond houden probeer ik inzichtelijk te maken dat we binnen de duivensport min of meer te maken hebben met Ziektezorg, Gezondheidszorg en Prestatiezorg. Natuurlijk zijn dit in de dagelijkse praktijk in elkaar overlopende gebieden. Maar jarenlange observatie maakte duidelijk dat menige liefhebber alleen aan ziektezorg en aan prestatiezorg wil doen. De zorg voor de gezondheid wordt daarbij gezien als een geschenk van de natuur. Iets dat als vanzelf bestaat als je de duiven water en voer geeft. Zodra er sprake is van weinig stress, zal dit vaak ook kloppen. Maar zodra stress in het spel komt, kan dit verhaal totaal veranderen. Ziektes liggen dan overal op de loer om te kunnen toeslaan. De mate van Gezondheid is dan mede bepalend of dit al dan wel of niet makkelijk lukt. 

Dierenartsen zijn opgeleid om ziekten te genezen. Bezoekt u een doorsnee dierenarts, dan zal deze uw duiven op de aanwezigheid van ziekten onderzoeken en, waar nodig, een behandeling voorstellen. Niets mis mee. Ik onderzoek de duiven ook op de aanwezigheid van ziekten en ook ik stel, waar nodig, een behandeling voor. Ik beschouw het echter als een gemiste kans als aan de liefhebbers dan niet wordt uitgelegd dat na deze behandeling de ziekte mogelijk wel weg is, maar dat daarmee de gezondheid van de duiven niet onmiddellijk is hersteld. Iedere liefhebber begrijpt dat we na een griep zelf niet gelijk een marathon kunnen lopen (als we dit al kunnen). Iedereen snapt dat de gezondheid daarvoor eerst geoptimaliseerd dient te worden. Toch heeft menige liefhebber nog steeds het idee dat als de ziekte overwonnen is, de duiven gelijk weer de mand in kunnen om een (top)prestatie neer te kunnen zetten. Nu zijn de wonderen natuurlijk niet de wereld uit, maar doorgaans heeft het lichaam na een ziekte toch enige tijd nodig om te herstellen hiervan. 

De zorg om dit proces te ondersteunen duid ik aan met Gezondheidszorg. Gezondheidszorg is dan ook te zien als dat handelen dat de duiven minder gevoelig maakt voor ziekten. Het zorgen voor voldoende weerstand. En juist deze Gezondheidszorg is binnen de diergeneeskunde en de duivensport vaak een ondergeschoven kindje. De liefhebbers die wel doorhebben dat het belangrijk is om de weerstand te optimaliseren en te ondersteunen, die worden vaak met argusogen bekeken door andere liefhebbers die zich dan afvragen welke ‘geneesmiddelen’ deze, goed spelende, liefhebbers weten te gebruiken.

Maar het is zoals Cruyff al stelde: je gaat het pas zien zodra je het door hebt. 

Door de jaren heen is mijn stelling geweest en is deze nog steeds: Stimuleer de Gezondheid – werk dus aan de Gezondheidszorg-  waardoor er minder kans bestaat op ziekte. De wegen om dit te bereiken wil ik de komende tijd, naast de behandeling van onderwerpen die thuis horen in de Ziektezorg,  in een aantal columns verder ter overweging meegeven. Uiteindelijk bepaalt iedere liefhebber zelf welke weg hij wil bewandelen en dat is goed ook. Ik wil gewoon een aantal mogelijkheden hier aanreiken de komende tijd. De liefhebber kan daar dan al dan niet zelf zijn voordeel mee doen.

Succes,
Peter Boskamp

NPO-Secretaris Hans van Dijk overleden

Vanmorgen werden wij opgeschrikt door het bericht dat Hans van Dijk, sinds een klein jaar secretaris van de NPO, plotseling is overleden. Onze eerste gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen , kleinkinderen en andere familie. Wij wensen hen erg veel sterkte met dit enorme verlies.

Hans van Dijk

Als organisatie zijn we net goed en wel een verandertraject GPS2021 ingegaan. Hans speelde hierin een belangrijke rol. Hij was enthousiast over de ingeslagen koers en wilde hier, samen met de overige bestuursleden, de komende jaren zijn schouders onder zetten om dit project zo goed mogelijk te laten slagen. Zijn passie lag duidelijk bij de duivensport. Hij was een gedreven bestuurslid!

Bestuur en medewerkers NPO

Agenda en stukken Ledenraad 15 mei 2017

Op maandag 15 mei wordt de ledenraad NPO gehouden. Deze vindt plaats in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te Wijchen.

Rouwadvertentie Hans van Dijk

Donderdag overleed NPO-secretaris Hans van Dijk. Bekijk hier de rouwadvertentie.

Rouwadvertentie Hans

Een herinnering aan Hans kunt u delen op zijn condoleancepagina:

www.smorenburguitvaart.nl
Inloggen met code: f5f6afb15b

WOWD-lezing over verliezen met jonge duiven

Afdeling 1 Zeeland ’96 nodigt duivenliefhebbers in de regio van harte uit voor een WOWD-lezing door Albert Winkel op vrijdagavond 3 maart a.s. om 20:00 uur in Duivencentrum Nishoek te Kruiningen. De lezing heeft als titel 'Uitval bij jonge postduiven: gedachten over aard, omvang, oorzaken en remedies'.

WOWD lezing

In de postduivensport worden duiven niet in gevangenschap maar juist op een natuurlijke, open manier gehouden. Ze krijgen een- of tweemaal daags de gelegenheid om uit te vliegen rond het hok waarbij ze vaak lustig in de nabije omgeving trekken. Tijdens het vluchtseizoen worden ze ook ingezet op vluchten om vanaf de losplaats terug naar het thuishok te navigeren. Dat betekent dat postduiven regelmatig te maken hebben met allerlei gevaren die wilde duivensoorten elke dag tegenkomen, zoals roofvogels, katten, verkeer, hoogspanningslijnen en windmolens. Het is daarom onvermijdelijk dat er soms duiven niet terugkeren op hun hok.

De verliezen bij jonge duiven zijn echter aanzienlijk hoger dan bij volwassen duiven. De duivensport ervaart dit al lange tijd als een groot probleem. In de zomermaanden is traditiegetrouw het geklaag op websites, sociale media en in duiventijdschriften niet van de lucht. Toch worden er weinig structurele initiatieven ondernomen om dit probleem te analyseren en te verbeteren.

De WOWD stelde zichzelf de vraag: hoeveel jonge duiven gaan er verloren? Wat kan worden beschouwd als een 'normaal verlies' door natuurlijk verloop? Is er wel een probleem? Zo ja; hoe zit dat probleem dan in elkaar? Welke factoren dragen bij aan het probleem? Zijn deze factoren stuurbaar en dus verbeterbaar? Wat kunt u als liefhebber doen om het risico op verlies te verkleinen? Haar gedachten bij deze vragen heeft de WOWD uitgewerkt in een PowerPoint document.

Tijdens de Nationale Dagen in Houten werd deze lezing zeer goed bezocht en ontstond er een levendige discussie. Ook op 3 maart in Zeeland hoopt de WOWD de essentie van haar gedachten op een interactieve manier met u te delen zodat we van elkaar kunnen leren.

WOWD lanceert website www.WOWD.nl!

Na een paar maanden van bouwen achter de schermen is sinds vandaag een belangrijke wens van de WOWD gerealiseerd: de eigen website www.WOWD.nl is online! In dit artikel vertellen we wie er momenteel deel uit maken van de WOWD en welke vruchten u als bestuurder, duivenliefhebber of buitenstaander van deze website kunt plukken.

Wat voor werkgroep is de WOWD eigenlijk?

De WOWD is een werkgroep van wetenschappers die ook duivenliefhebber zijn en lid van de NPO. De functie van WOWD-lid is onbezoldigd. Dat wil zeggen: het is vrijwilligerswerk en alleen eventuele onkosten worden vergoed. De afkorting WOWD staat voor “Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven”. De WOWD kent momenteel negen leden die allemaal een natuurwetenschappelijke achtergrond hebben, bijvoorbeeld als dierenarts, arts, bioloog of ingenieur. Daarnaast hebben de leden veel bewondering en liefde voor de duif in al zijn facetten. Wat veel duivenliefhebbers misschien niet weten is dat de WOWD al een oude ‘commissie’ is binnen de NPO. Al begin jaren negentig richtte dierenarts drs. Hans van der Sluis, samen met enkele anderen, deze werkgroep op. Deze oprichters voorzagen toen al dat het houden van postduiven en het beoefenen van de postduivensport alleen verantwoord en levensvatbaar is wanneer de liefde voor de duif en de eigenwaarde, de gezondheid en het welbevinden van de duif centraal staan. Een lange volzin, maar een erg belangrijke! Deze zin is het centrale uitgangspunt van de WOWD en – als het goed is – van iedereen in de duivenliefhebberij.

Van onderzoek naar advies

Door de uiteenlopende achtergronden van de leden en door meer dan twintig jaar van onderzoek is er in de loop van de jaren unieke kennis verzameld over het welzijn van postduiven en het verantwoord inrichten van de duivensport. De NPO loopt daarmee ‘by far’ voorop in Europa en daarbuiten. Voor zover bekend beschikt geen enkele andere bond over een wetenschappelijke werkgroep als de WOWD. De WOWD zocht in het verleden antwoorden op prangende welzijnsvragen. Zoals: wat doen verschillen in mandbezetting met de warmteproductie of het gedrag van de duiven? Welke ventilatie is er nodig om het binnenklimaat in duivenwagens optimaal te houden? Kunnen weersfronten of aardmagnetische storingen de thuiskomst van de duiven verstoren en moeten we er dus rekening mee houden bij het nemen van een lossingsbesluit? Hoe kun je Trichomonas het beste bestrijden? Welke factoren m.b.t. de kweek, de verzorging en huisvesting beïnvloeden de kans op het verliezen van jonge duiven? Vaak werd onderzoek naar zulke vragen opgepakt in samenwerking met een hogeschool of universiteit. In de loop der jaren zijn er zo vele afstudeerscripties, rapporten, vakbladartikelen en zelfs wetenschappelijke artikelen verschenen. Ook geven WOWD-ers regelmatig lezingen over deze onderzoeksresultaten en hun nut voor de duivensport van alledag. Uiteindelijk is de belangrijkste taak van de WOWD om Bestuur NPO en Afdelingen te adviseren over het welzijn van duiven.

Onderzoeksresultaten communiceren

De afgelopen tijd kregen we regelmatig de opmerking: “jullie doen veel goed werk, maar weinig mensen kennen jullie resultaten en er gebeurt maar weinig mee”. Inderdaad: soms krijgen we onderzoeksvragen binnen van bestuurders of liefhebbers die al met een bestaand onderzoek zijn beantwoord. Het is dus al goed bestudeerd, maar men heeft er geen weet van. Als we dan laten zien wat we hierover al weten, bijvoorbeeld tijdens lezingen, dan treffen we vaak een zeer enthousiaste zaal! Dat betekent dat we als WOWD te weinig werk maakten van het communiceren van kennis en het vertalen van die kennis naar hoe het nuttig toegepast kan worden. Bijvoorbeeld in het ontwerpen van vliegprogramma’s, de huisvesting en verzorging van de duiven, het ventileren van duivenwagens of in het nemen van lossingsbeslissingen. Er ligt dus al een schat aan informatie, maar hoe krijgen we die ‘uit bureaulades’ gemakkelijk en snel op het netvlies van iedereen die daarmee aan de slag wil? Via het internet natuurlijk.

Nieuwe website

De afgelopen jaren waren de belangrijkste onderzoeksresultaten en publicaties al te vinden op de NPO-website (npoveenendaal.nl > Kenniscentrum > De WOWD). Dit was voor veel geïnteresseerden echter moeilijk te vinden. Toen konden we enkele maanden geleden het internetadres www.WOWD.nl kopen, wat veel eenvoudiger te vinden is op het internet. Na overleg met Bestuur NPO hebben we besloten dit internetadres te kopen en de stap te maken naar een eigen honk op het internet. Het bouwen en opmaken van de website is 100% vrijwilligerswerk geweest. Enkele prachtige foto’s werden om niet beschikbaar gesteld door duivenliefhebber en fotograaf Falco Ebben. We scanden alle publicaties tot nette PDF bestanden en brachten daarin “tekstherkenning” aan zodat zoekmachines als Google de PDF bestanden kan doorzoeken op trefwoorden. Na een paar maanden van bouwen is de website gereed en recent online geplaatst. Herkenbaar voor duivenliefhebbers en bestuurders, maar ook voor wetenschappers van buiten de duivensport. En voor politici, ambtenaren of andere organisaties die het bevorderen van het welzijn van dieren nastreven.

Links: de startpagina van WOWD.nl met een headerfoto van een duivenlossing van Afdeling Friesland ’96. Rechts: dezelfde startpagina wanneer men naar beneden scrolt: de headerfoto verdwijnt uit beeld en de blauwe footer verschijnt. Rechtsboven is het menu zichtbaar.

 

Digitale bibliotheek als hart van de website

De website vertelt hoe we zijn ontstaan, wie we zijn, wat we doen, en hoe men ons kan bereiken. Maar veel belangrijker nog: het biedt iedereen direct toegang tot alle kennis die sinds de jaren negentig is vergaard. De onderzoeksresultaten liggen voortaan niet meer te vergelen in de bureaulades van een handvol mensen die toevallig nog over een halfvergeten rapport beschikken, ook u kunt vanaf nu met een paar muisklikken bij deze kennis! Op onze publicatiepagina’s (WOWD.nl > Publicaties) vindt u alle publicaties per thema gegroepeerd. Van elke publicatie zijn de brongegevens (titel, auteur, etc.) en een afbeelding van de omslag zichtbaar met een korte samenvatting. Door alleen die samenvattingen bij de publicaties door te lezen, kunt u met één middag lezen een beeld krijgen van alles wat beschikbaar is. Wilt u de publicatie verder bestuderen, dan klikt u eenvoudig door om het PDF bestand op uw scherm te krijgen. Houdt u daarbij wel rekening met auteursrechten: iedereen mag de PDF bestanden voor eigen gebruik aanklikken, downloaden en lezen. U mag ze echter niet zonder toestemming van de auteurs verspreiden of elders op het internet of in een duivenblad aanbieden.

Nieuws via ODH

De nieuwe website is er vooral op gericht om alle onderzoeksresultaten van de WOWD centraal op het internet voor iedereen beschikbaar te maken. Een online boekenkast. Het is dus eigenlijk ook niet nodig dat u de publicaties gaat downloaden. Ze staan 24-7 voor u raadpleegbaar op WOWD.nl. Nieuwe onderzoeksresultaten en publicaties van de WOWD zullen niet direct op WOWD.nl verschijnen. Eerst zullen ze via de ‘Op (de) Hoogte’ nieuwsbrief van de NPO worden gecommuniceerd. Want de WOWD is en blijft een werkgroep die 100% binnen de NPO actief is! Vaak zullen we publicaties ook aanbieden aan Het Spoor der Kampioenen met toestemming om het artikel te plaatsen voor die leden die niet op de digitale nieuwsbrief van de NPO zijn geabonneerd of überhaupt niet over internet beschikken. We streven er naar om iedere publicatie binnen een week na verschijning ook op WOWD.nl te hebben staan.

Tot slot

We hopen dat deze nieuwe website mag bijdragen aan het op een verantwoorde manier houden en spelen van duiven waarbij de liefde voor de duif centraal staat. Deze site reikt daartoe wetenschappelijk gefundeerde kennis aan.

De WOWD,

Albert Winkel, Roland den Blanken, Jaap van Doormaal, Koos Gaiser, John Hilbers, Rudo Reiling, Hans van der Sluis, Wiebren van Stralen en Leo van der Waart

Meest recente groepsfoto van de WOWD, genomen na de wetenschappelijke promotieplechtigheid van Albert Winkel op 21 oktober. Van links naar rechts: Harrie Meijners (Bestuur NPO), Jaap van Doormaal, Leo van der Waart, Koos Gaiser, John Hilbers, Albert Winkel, Roland den Blanken, Evert Diepeveen (Bestuur NPO) en Rudo Reiling. Niet op de groepsfoto: Hans van der Sluis en Wiebren van Stralen.

Hokbezoek bij Jacob en Antje Poortvliet

Deze keer zijn we op bezoek geweest bij Jacob en Antje Poortvliet in Surhuizum, we werden hartelijk ontvangen door een verkouden Jacob Poortvliet en zijn vrouw Antje Poortvliet met heerlijke koffie, we komen er direct achter dat zij gewone duivenliefhebbers zijn, wat ik bedoel met gewoon, zij lopen echt niet buiten hun schoenen, maar hun duiven klinken als een klok, hier later meer over.

            Jacob en Antje Poortvliet

Jacob Poortvliet heeft al vanaf zijn 11e jaar duiven en is geboren in  1958, dus eigenlijk altijd al duivenliefhebber, als je zo zijn historie leest van alle jaren kom je erachter dat je met een ras duiven liefhebber te maken hebt.

De eerste jaren dat hij duiven hield bij zijn vader in Emmeloord deed hij mee aan de tentoonstelling, hij won eerste prijs met een duiven in de doffer klasse, wat hilarisch zal dit geweest zijn.

Hij heeft prachtige hokken tot zijn beschikking.

 

 Hier het boven hok voor de vliegers.

U kunt op de foto nog net de lier zien die Jacob Poortvliet heeft gebruikt in zijn ziekte periode om de manden naar beneden te zetten, ja, misschien weet u het niet maar Jacob Poortvliet heeft een longtransplantatie gehad, zijn longen waren zo slecht geworden dat dit moest gebeuren, op dit moment gaat het goed met hem, gelukkig maar, het zou toch jammer zijn dat een topliefhebber als Jacob Poortvliet zou moeten stoppen met de duivensport door zijn aandoening.

 

 De binnenkant van het vlieghok.

 Jacob heeft prachtige mooie hokken tot zijn beschikking, ten tijde dat wij er waren was alles alweer gekoppeld, de eerste jongen waren geboren, wat opvalt, zijn duiven zien er piekfijn uit.

Als hij de verhalen verteld wat hij allemaal al heeft bereikt in de duivensport dan klapperen je oren, wat een historie, hij is trouwens al jaren professioneel duivenliefhebber.

Hij word de laatste jaren bijgestaan door zijn vrouw Antje Poortvliet, in zijn ziekte periode deed ze heel veel voor de duiven, nu dat Jacob Poortvliet weer in de running is help zij ook nog steeds met de duiven, vanaf dat ze helpt met de duiven gaat het nog beter met de prestaties, het jaar 2016 was een topjaar, kijk maar eens op zijn website www.poortvlietduiven.nl

 

Hier een foto van de schuur met onder het kweekhok en boven het jonge duivenhok.

Wat een prachtige accommodatie, dit is waar elke duivenliefhebber van droomt, Jacob Poortvliet heeft het allemaal, een prachtige accommodatie en niet onbelangrijk, top duiven.

 

Het kweekhok binnen.

In januari begint hij te kweken, van alle duiven die hij kweekt gaan er ook naar andere liefhebbers, hij heeft al vele liefhebbers in binnen en buitenland aan goede duiven geholpen, waar ze ook echt zeer goede prestaties mee behalen en niet onbelangrijk, zijn duiven vererven zeer goed door.

 

Jacob Poortvliet zijn gehele accommodatie, prachtig.

 Jacob Poortvliet speelt totaal weduwschap, hij toont altijd voor de vluchten, hij laat de duiven aan het begin van het seizoen altijd s `avonds trainen, als de fond vluchten beginnen laat hij ze twee keer per dag los, hij heeft daarnaast geen andere motiveringen voor het inkorven, tussen de vluchten word er niet gereden met de duiven, voor de vluchten worden ze wel een paar keer weggebracht, met de jongen is het net zo, alleen als ze niet weg willen trekken van het hok worden ze weleens weggebracht tussen de vluchten.

De basis op het kweekhok bestaat uit meerdere rassen.

 • Koopmans
 • Heremans
 • Op de Beeck-Baetens
 • Etc.

 

 

Ook nog een ren voor de losse duiven.

 

Enkel toppers op de foto, “Blue Thunder”

 

Een top duivin.

 

U merkt wel dat wij niet bij zomaar een duiven liefhebber geweest zijn, nee, een echte topper in de duivensport.

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een paar van zijn top duiven heb zitten op het kweekhok en wel uit de bovenstaande duiven, ik kweek er eerste jaar uit, maar wel met vol vertrouwen.

 Conclusie die u van mij gewoon bent:

 • Prachtige accommodatie
 • Top duiven
 • Top liefhebber
 • Weet wat hij zegt
 • Weet waar hij over praat

 
Jacob en Antje Poortvliet hartelijk voor de gastvrije ontvangst en de over heerlijke koffie, we zijn blij dat wij een keer bij jullie op bezoek mochten komen.

Wij wensen jullie alle goeds en bovenal gezondheid toe en veel succes het komende seizoen.

Jan Post
Kijk ook eens op www.post-duiven.nl

Uitstel Ledenraad 11 maart 2017

Op nadrukkelijk verzoek van meerdere afdelingen, hebben wij als NPO bestuur gemeend om de geplande Ledenraad op 11 maart a.s. met een aantal weken uit te moeten stellen. Zodra er een nieuwe datum is vastgesteld, ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Er is aan ons kenbaar gemaakt, dat ondanks de geslaagde bijeenkomsten in Soest en Ede, alsmede alle publicaties, er nog steeds een achterstand is in informatie bij zowel het kader als bij de gewone leden.

Met dit gegeven zullen wij de komende weken alle afdelingen gaan bezoeken.

Het programma en de planning zijn in voorbereiding en zullen zo spoedig mogelijk aan een ieder kenbaar worden gemaakt. Indien nodig, zal met betrokkenen worden overlegd.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.