Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Aanvragen inkorfcentra Nationale/Sectorale vluchten 2019

Aanvragen inkorfcentra Nationale/Sectorale vluchten 2019

Evenals in voorgaande jaren worden de Nationale en Sectorale vluchten ingekorfd in Nationale/Sectorale inkorfcentra.

Om in aanmerking te komen voor een Nationaal/Sectoraal inkorfcentrum dient u dit aan te geven bij uw afdelingssecretaris.

De voorwaarden:

  • Op de Nationale/Sectorale wedvluchten is het niet toegestaan in het Nationale/Sectorale inkorfcentrum in te korven en dan in de eigen vereniging af te slaan.
  • Om als Nationaal/Sectoraal inkorfcentrum te kunnen fungeren heeft men minimaal 7 inkorvende leden nodig. 
  • Verenigingen die een inkorfcentrum hebben gekregen, en door de omstandigheden genoodzaakt, besluiten om niet in te korven dienen zich voor de avond van inkorving af te melden bij de NPO. 
  • Het aanvragen van een Nationaal/Sectoraal inkorfcentrum houdt niet automatisch in dat u ook een inkorfcentrum hebt toegewezen gekregen. Houdt de publicaties daarover in de gaten. 
  • Een aanvraag kan alleen ingediend worden via de afdeling. 
  • De afdelingen sturen een correct ingevuld bestand naar het NPO Bureau; een voorbeeld bestand met de gegevens van verleden jaar kan opgevraagd worden, de afdeling kan dit aanpassen en insturen. 
  • Inleverdatum op NPO Bureau is uiterlijk 1 juni 2019.

 

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van toewijzing Nationaal/Sectoraal inkorfcentrum. Hierin vindt u ook het overzicht van de vluchten waar dit voor geldt.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.