Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Achtergrond wijziging Issoudun

Achtergrond wijziging Issoudun

Waaromdeze wijziging

Het is voor het NPO bestuur overduidelijk dat bij het organiseren van wedstrijden het belang van onze duiven en de direct betrokken mensen voorop dient te staan. Bij ons besluit om voor komende weekend sectorale eendaagse rondvluchten te organiseren hebben die beide elementen een belangrijke rol gespeeld. Voor vrijdag worden in Frankrijk extreem hoge temperaturen verwacht. In Nederland is vervoer van dieren boven de 35 graden verboden.

Alhoewel wij formeel niet onder deze wetgeving vallen, is het voor de duivensport van groot belang wel oog te hebben voor deze omstandigheden. Tot op heden zijn we zelfregulerend en dat willen wij graag zo houden. In toenemende mate worden we in onze sport beoordeeld door en vanuit de maatschappij. Dat mag en is een feit. Daarom dat het zo belangrijk is tijdig en passende maatregelen te nemen, indien omstandigheden daarom vragen .

Om de transporten van onze duiven in die extreme omstandigheden te beperken, is gekozen voor losplaatsen met een kortere afstand.

Iedere duivenliefhebber wil graag zijn duiven in goede gezondheid thuiskrijgen.

Voor allen die vanavond Inmanden: veel succes!

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.