Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Actuele ontwikkelingen in het pensioendossier NPO

Actuele ontwikkelingen in het pensioendossier NPO

Bij haar aantreden in juni 2020 heeft het nieuwe NPO bestuur een behoorlijk aantal probleemdossiers moeten oppakken. Een van de dossiers was het zogenaamde pensioendossier. Bij ons aantreden is slechts gemeld dat deze kwestie loopt en dat al vanaf 2016! Het is goed dat we erin zijn geslaagd om binnen redelijke termijn meer duidelijkheid te kunnen geven. ook op dit dossier. De uitkomst is echter zeer teleurstellend.

Wat is er gebeurd?

De pensioenvoorziening voor medewerkers van het NPO-bureau was jarenlang ondergebracht bij Aegon. In 2016 komt er voor de NPO een beslismoment aan gaande pensioenen omdat het contract met Aegon afloopt op 1 juni 2017. Het NPO besluit dan zich aan te melden bij het pensioenfonds van de sector sport te weten PFZW. De redenen voor dit besluit zijn vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat er voor de aanmelding geen onderzoek is gedaan wat aanmelding bij PFZW zou betekenen. PFZW accepteert de NPO in 2017. Over de financiële gevolgen van deze overgang hebben we in de laatste dagen van december 2020 dan eindelijk duidelijkheid weten te krijgen. Het resultaat is met een eenmalige kosten post van 300.000 euro zeer teleurstellend. Op dit moment is overigens nog niet duidelijk of nu alle kosten op tafel zijn of dat er nog aanvullende kosten komen zoals een belastingaanslag.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Pensioenmaterie is meestal complex en prijzig. Dat is ook hier weer gebleken. Het is op dit moment niet duidelijk of deze kosten onvermijdelijk waren of dat er een beter alternatief was. Vraag is ook of het toenmalige NPO bestuur juist is geadviseerd en of het besluit daarna optimaal is uitgevoerd. Onderzoek door het dagelijks bestuur NPO zal dit moeten uitwijzen. Zodra daar duidelijkheid over is zullen we dat laten weten evenals of er verhaalsmogelijkheden zijn voor deze kosten.

Wat betekent dit voor de financiële positie van de NPO?

De financiële positie van de NPO is in de laatste jaren door kosten voor falend beleid, kostbare afvloeiingsregelingen, falend dopingbeleid en de eenmalige pensioenkosten flink achteruit gehold. Beleidsmatig en financieel moeten de laatste jaren helaas als verloren jaren worden beschouwd. Het eigen vermogen van de NPO is nu op een dermate laag niveau gekomen dat ingrijpen nodig is.  Ook de jaarlijkse exploitatie van de NPO is zeer krap met weinig tot geen ruimte voor tegenvallers of nieuwe initiatieven. Het NPO bestuur acht het versterken van de exploitatie en vermogens positie van de NPO nodig. Een financieel gezonde nationale organisatie is een voorwaarde voor continuïteit en in het belang van alle duivenliefhebbers.

Het NPO bestuur zal op de Ledenraad van 13 maart 2021 met voorstellen komen om het eigen vermogen van de NPO te versterken als ook de jaarlijkse exploitatie te verbeteren.

NPO bestuur.
(30-12-2020)

 

 

 

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.