Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Adverteren in Op (de) Hoogte

Adverteren in Op (de) Hoogte

In de digitale nieuwsbrief van de NPO die wekelijks naar 12.250 abonnees verstuurd wordt, kunnen advertenties in de vorm van banners geplaatst worden. 

Een banner is een grafisch vormgegeven reclame op digitale media. Door op een banner te klikken wordt de pagina geopend waar meer informatie over het geadverteerde te vinden is. Met een banner wordt de aandacht van de bezoeker getrokken. De informatie hoeft niet beperkt te zijn tot het logo van het bedrijf. Er mag ook andere informatie in geplaatst worden. 

De banners in Op (de) Hoogte worden geplaatst tussen de artikelen in.

 Afmetingen

  • Een banner is 800 pixels breed. De hoogte kan variëren van 190 tot 250 pixels.
  • Er wordt een link aan de banner gekoppeld naar de gewenste URL.

 

Prijzen

  • 1 week: € 150,00
  • 3 weken: € 400,00
  • 6 weken: € 750,00

 

  • genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
  • Op de) Hoogte verschijnt wekelijks op vrijdag.
  • Een advertentie moet op de woensdag voor verschijnen om uiterlijk 12.00 uur per e-mail aangeleverd worden t.a.v. de redactie, e-mailadres .
  • Advertenties, die naar de mening van de redactie schadelijk kunnen zijn voor de duivensport of op hinderlijke wijze onjuiste informatie weergeven, kunnen worden geweigerd.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.