Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Afspraken Afdeling 5 en 12

Afspraken Afdeling 5 en 12

Op 4 december zijn door delegaties van de besturen van afdeling 5 Zuid-Holland, afdeling 12 de Kuststrook en de NPO afspraken gemaakt met betrekking tot de situatie in Zuid-Holland.

Afgesproken is  dat er een verklaring opgesteld wordt die door beide afdelingen ondertekend wordt. De ondertekende verklaringen van afdeling 5 en 12 zijn terugontvangen.

Bestuur NPO hecht eraan te melden dat zij vasthoudt aan de gemaakte afspraken.

Afspraken Bestuur Afdeling 5 Zuid- Holland en Bestuur afdeling 12 De Kuststrook

  • Beide afdelingen hebben de intentie uitgesproken tot samenvoeging. Voor beide partijen geld dat dan wel aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan.
  • Omdat men niet nader tot elkaar kon komen is met betrekking tot de leden besloten dat voor individuele leden de afdelingsgrenzen opengesteld worden. Dit houdt in dat individuele leden vrij over kunnen gaan van afdeling 5 naar afdeling 12 en van afdeling 12 naar afdeling 5.
  • Mochten er verenigingen zijn waarvan alle leden besluiten over te gaan naar de andere afdeling, dan kan de vereniging overgaan naar een andere afdeling.
Realisatie door Four Digits op basis van Plone.