Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Algemene Vergadering NPO - 9 maart 2015

Algemene Vergadering NPO - 9 maart 2015

Maandag 9 maart 2015 vindt er weer een Algemene Vergadering NPO plaats. In dit bericht de agenda en alle bijbehorende stukken.

Datum en tijd: maandag 9 maart 2015, 19:30 uur. 

Plaats: Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100, Wijchen

1. Opening
2. Appél der kiesmannen
3. Vaststellen notulen Algemene Vergadering d.d. 31 januari
4. Vergaderdata Algemene Vergaderingen 2016
5. Jaarverslag 2014
6. Verslag FBCC 
7. Verkiezingen
a. Verkiezing Bestuur
b. Verkiezing FBCC

8. Voorstellen Bestuur
9. Voorstellen Afdelingen
10. Reglementswijzigingen
11. Mededelingenmap
12. Rondvraag
13. Sluiting 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.