Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Algemene Vergadering NPO - 31 oktober 2015

Algemene Vergadering NPO - 31 oktober 2015

Aanstaande zaterdag 31 oktober, wordt om 10.00 uur in Zaal Verploegen in Wijchen een Algemene Vergadering NPO gehouden. Dit is de jaarlijkse najaarsvergadering. Omdat het bestuur dan op 3 leden komt, is de bestuursverkiezing een belangrijk agendapunt. We hopen dat zich nieuwe bestuurskandidaten melden. De agenda en bijbehorende stukken lees je hieronder.

1. Opening

2. Appèl der kiesmannen

3. Vaststelling notulen Algemene Vergadering NPO d.d. 9 maart 2015

4. Bestuursverkiezing

5. Begroting 2016

6. Voorstellen Bestuur

7. Voorstellen Afdelingen


8. Mededelingenmap

9. Rondvraag

10. Sluiting

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.