Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Belangrijkste besluiten ledenraad 12 maart 2022

Belangrijkste besluiten ledenraad 12 maart 2022

De belangrijkste besluiten die genomen zijn op de ledenraad van zaterdag 12 maart 2022.

Op de NPO Ledenraad waren 25 afgevaardigden, het NPO-Bestuur en medewerkers van het NPO Bureau aanwezig. Verder was de FBCC, WOWD en de pers vertegenwoordigd en aanwezig ter vergadering. De vergadering was live te volgen en is terug te kijken via de Livestream. De agenda en vergaderstukken zijn beschikbaar op de NPO website. De uitslag van de stemmingen is gepubliceerd op de NPO site.

Financiën

De jaarrekening 2021 en de voorgestelde vermogens mutatie werden met grote meerderheid c.q. unaniem goedgekeurd. De Ledenraad verleende decharge aan het NPO-Bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2021.

 Nationaal vliegprogramma 2022

De Ledenraad zette de laatste puntjes op de i wat betreft het nationaal vliegprogramma 2022. In de Ledenraad van november 2021 was het nationaal vliegprogramma al vastgesteld maar op een paar onderdelen staakten destijds de (digitale) stemmen. Nu waren de keuzes van de Ledenraad wel duidelijk.

 • Voor de Marathonvlucht A26 werd gekozen voor een ochtendlossing
 • De voorstelde Grote Fondvlucht in week 31 komt er definitief niet
 • Het alternatief Marathon programma ingediend door Afdeling 9 werd afgewezen
 • Er werd besloten E27 te vervliegen als Sectorvlucht

 

Eerlijk spel en kampioenschappen

Het voorstel van het NPO-Bestuur werd met een grote meerderheid aangenomen.  De belangrijkste elementen uit het voorstel zijn;

 • De uitslag van een wedvlucht bestaat uit 2 delen; snelste duif zoals we het nu kennen en hokgemiddelde (Grootmeester)
 • We vliegen 1:3 op alle niveaus boven het verenigingsniveau.
 • Invliegduiven zijn toegestaan op alle niveaus behalve Sector en Nationaal.
 • Er komt geen inkorfbeperking maar wel een maximale deelname per liefhebber van 150 oude en 250 jonge duiven aan een wedvlucht
 • De nationale kampioenschappen worden vervlogen in vlieggebieden met 150 leden voor de vitesse en midfond afstanden met de oude en jonge duiven
 • Voor de dagfond en marathon worden nationaal ook gelijke vlieggebieden aangehouden
 • Dit jaar, 2022, is een overgangsjaar wat betreft het vaststellen van de vlieggebieden
 • De NPO en WHZB-TBOTB gaan samenwerken om de beste duiven en liefhebbers van Nederland aan te wijzen
 • Er komen kampioenschappen voor senioren en jeugdigen (25 jaar en jonger)
 • Er zijn nationale kampioenschappen voor
  • Beste duif
  • Beste hokprestatie (Grootmeester)
  • Beste aangewezen (2 van 3 aangewezen)
 • De nationale kampioenschappen worden vervlogen in de volgende categorieën; Vitesse, Midfond, Dagfond, Marathon, Jong, Beste Asduif oud en Beste liefhebber van Nederland.
 • Bovenstaande kampioenschappen gelden voor de Nationale kampioenschappen. In 2022 blijven kampioenschappen op andere niveaus ongewijzigd.

 

Het voorstel combineert de goede elementen uit jarenlange ervaringen met de NPO kampioenschappen, WHZB-TBOTB en Grootmeester van het Spoor. Aan belangrijke uitgangspunten zoals overzichtelijk, begrijpelijk, zo eerlijk mogelijk, individuele vrijheid voor de liefhebber, respect voor tradities, praktisch uitvoerbaar en vernieuwing wordt recht gedaan. Het NPO bestuur is er van overtuigd dat zowel de topsport als breedtesport aan hun trekken komen en dat het daarmee bijdraagt aan spelplezier en een toekomstbestendige duivensport.

 

Handhaving Gedragscode

De NPO Ledenraad heeft door haar unanieme besluit en de wijze waarop het besluit tot stand kwam een krachtig signaal afgegeven dat het afgelopen moet zijn met overtredingen van de NPO Gedragscode. Er wordt een meldpunt bij het NPO Bureau ingericht voor overtredingen van de Gedragscode.

 

Voorstellen van de afdelingen

Diverse voorstellen van de afdelingen werden behandeld en bij stemming al dan niet ondersteund. Wellicht het meest in het oog springende voorstel was een aanpassing van het lossingsbeleid op Marathonvluchten met middaglossing. Besloten is dat bij Marathonvluchten met middaglossing het streven altijd is deze te vervliegen met middaglossing maar dat als het niet anders gaat een ochtendlossing is toegestaan om nachtelijke aankomsten te vermijden.

 

Gouden Speld

Tijdens de Ledenraad werd afgevaardigde Geert Schuurmans van afdeling 3 onderscheiden met de NPO Gouden Speld, de hoogste onderscheiding die de duivensport kent. Het NPO-Bestuur feliciteert de heer Schuurmans nogmaals met deze welverdiende onderscheiding.

 

Oekraïne

Op de vergadering kwam ook de situatie in Oekraïne ter sprake. De gezamenlijke afdelingen besloten spontaan 1 euro per lid te doneren voor de duivenliefhebbers in de Oekraïne. De duivenbond in Oekraïne is in 2020 lid geworden van de FCI en telt circa 2.000 liefhebbers. Hun dromen zijn letterlijk in puin geschoten. De NPO zal in FCI verband ervoor zorgen dat de donatie bij onze sportvrienden in de Oekraïne terecht komt.

 

Tot slot

Het NPO-Bestuur bedankt de afgevaardigden voor hun inbreng en bijdrage aan deze constructieve NPO Ledenraad.

 

Het NPO-Bestuur

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.