Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Beslaglegging Pigeon Village op bankrekeningen NPO

Beslaglegging Pigeon Village op bankrekeningen NPO

Het is waarschijnlijk al bij de meesten bekend dat er op 9 januari 2015 door Pigeon Village beslag is gelegd op alle bankrekeningen van de NPO. Bestuur NPO heeft sinds 12 januari overlegd met Pigeon Village om deze beslaglegging op te heffen.

Pigeon Village gaf aan een claim te hebben op de NPO van € 739.000,00. De NPO betwist deze claim. Na overleg is besloten bankgaranties af te geven voor het genoemde bedrag. Dit heeft er toe geleid dat de beslagen op de rekeningen zijn opgeheven. In een of meer gerechtelijke procedures moet worden vastgesteld of PigeonVillage een terechte claim heeft op de NPO, en zo ja, tot welk bedrag.

Bestuur NPO  

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.