Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Bestuursbesluit - Aanpassing reglement

Bestuursbesluit - Aanpassing reglement

De duif mag behoudens zijn vaste voetring, herkenningsring, gummi en/of chipring tijdens wedvluchten en oefenvluchten die door één of meerdere verenigingen of een afdeling worden georganiseerd niet worden belast met het dragen van extra materialen/apparatuur, tenzij voor wetenschappelijke doeleinden met goedkeuring van Bestuur NPO.

Toelichting:

Momenteel wordt er volop geëxperimenteerd met GPS apparatuur. Om verdere wildgroei te voorkomen wil de NPO in het belang van duivenwelzijn deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en indien nodig coördineren. Daarom worden liefhebbers die willen gaan experimenteren met GPS apparatuur uitdrukkelijk uitgenodigd contact op te nemen met de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD) van de NPO. De WOWD zal Bestuur NPO adviseren omtrent het wel of niet toestaan van het voorgestelde experiment.

 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.