Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Bijeenkomst Controleurs Oneigenlijk Gebruik van Substanties

Bijeenkomst Controleurs Oneigenlijk Gebruik van Substanties

Op 22 november heeft op de Nationale Dagen een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal aanwezige controleurs op het Oneigenlijk Gebruik van Stoffen. Het doel van de bijeenkomst wat het bespreken van de controles van het afgelopen seizoen, het opfrissen van kennis over de stoffen en het bijgepraat worden over nieuwe ontwikkelingen.

DucaresPatrick Derycke legde uit dat men in de verschillende landen aan het overleggen is om in FCI-verband tot een regelgeving te komen, waardoor in alle landen op dezelfde wijze en hetzelfde niveau gecontroleerd gaat worden. Landen die nog niet aan controles doen, zullen aangespoord worden dit alsnog te doen. Omdat nog niet iedere bond even ver is (Nederland, België en Duitsland hebben momenteel het meest geregeld op dit gebied) zal dit enige tijd kosten. Het streven is om dit in 2017 rond te hebben.

Er zijn dit jaar minder controles geweest dan voorheen. Dit heeft te maken met de hogere kosten die eraan verbonden zijn. Omdat de uitslagen veel nauwkeuriger zijn en zelfs sporen van stofjes getraceerd kunnen worden, zal een uitslag niet zonder meer als positief of negatief gegeven worden maar moet deze worden beoordeeld aan de hand van standaardwaarden. Daarom zal aan de liefhebbers vanaf 2016 informatie worden gevraagd betreffende medicatie en voer in de weken voorafgaand aan de controle.

Hierna gaf de heer Van Baak van Ducares BV (het laboratorium dat de mestmonsters controleert) aan de controleurs en het ondertussen gearriveerde Bestuur NPO een interessante presentatie over het laboratorium en haar samenwerking met de NPO.

Hij liet onder andere zien wat men doet met de ontvangen monsters, hoe de waarden in de monsters gemeten worden en hoe de resultaten bepaald worden. Bovendien had hij een aantal aanbevelingen voor de procedure en konden de controleurs en andere aanwezigen hierover vragen stellen. Hierna werd de informatieve bijeenkomst afgesloten.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.