Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > College doet uitspraak in geschil over status quo in Zuid-Holland

College doet uitspraak in geschil over status quo in Zuid-Holland

De Algemene Vergadering NPO heeft op 9 september een besluit genomen over de status quo in Zuid-Holland. Afdeling Kuststrook is van mening dat dit besluit in strijd is met statuten en de uitspraak van de kort geding rechter omdat het een grenswijziging van de unieke werkgebieden betreft.

Het Tucht- en Geschillencollege "stelt in alle redelijkheid vast dat verweerder (Bestuur NPO) het besluit van de ALV niet had mogen honoreren en dat de uitspraak van het Beroepscollege en het vonnis van de voorzieningenrechter, zolang er geen bodemprocedure is gevoerd, gerespecteerd dienen te worden" zo staat in de uitspraak die naar de partijen verstuurd is.

De volledige tekst van de uitspraak leest u hier.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.