Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Congres Vitesse/Midfond

Congres Vitesse/Midfond

We zijn al enige tijd hard aan de slag met GPS2021. Een vernieuwende opzet om meer mensen te betrekken bij de toekomst van de duivensport in Nederland die, zoals u weet, behoorlijk onder druk staat. 

Inmiddels zijn er secties en platformen gevormd; helaas hebben zich tot op heden nog geen liefhebbers opgegeven voor de sectie Vitesse / Midfond. Terwijl dit onderdeel toch door 70% van de leden beoefend wordt!

Tijd voor verandering
Alle leden, die hebben aangegeven voor dit onderdeel van onze sport belangstelling te hebben, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor een bijeenkomst van gelijkgestemden in de vorm van een congres.

Het congres vindt plaats op: maandag 28 mei 2018 om 20.00 uur in Hotel Papendal, Papendallaan 3 in Arnhem

Programma
Tijdens het congres willen wij graag met u van gedachten wisselen over de volgende onderwerpen:

  1. Een vliegprogramma
  2. Het aantal gewenste vluchten per jaar
  3. Afstanden, inkorfdag, wedvluchtdag, lossingen, uitslagen enz.
  4. De start en het einde van een vliegseizoen
  5. Kampioenschappen in verenigingen - afdelingen en nationaal
  6. Uw eigen inbreng over ideeën, voorwaarden, kostprijzen enz.
  7. Contactpersonen, bestuurleden, afgevaardigden naar de NPO Ledenraad (want ook daar kunnen we inbreng hebben)

Daarnaast zijn er enkele gastsprekers over onderwerpen als vervoer, organisatie NPO en de afdeling zijn tijdens deze avond aanwezig.

Wij hebben bewust voor een moment midden in het vliegseizoen gekozen. Hiermee geven we aan het belangrijk genoeg te vinden en niet te willen wachten op “ons” winterseizoen.

Aanmelden!
In verband met de voorbereidingen vragen we u wel om zich vooraf aan te melden via het emailadres: bestuur@duivensportbond.nl

Wij rekenen op uw komst, het is onze sport en laten we er samen voor gaan om er iets moois van te maken!

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.