Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Deelname Nederlandse duiven aan Olympiade 2022 veilig gesteld

Deelname Nederlandse duiven aan Olympiade 2022 veilig gesteld

Op 18 december 2020 meldden wij in onze nieuwsbrief dat we een schrijven van de FCI hadden ontvangen waarin wordt aangekondigd dat als voorwaarde voor deelname aan de Olympiade van 2022 er doping testresultaten van de jaren 2019, 2020 en 2021 overlegd dienen te worden. Konden we dit niet dan was volgens de FCI-brief deelname aan de Olympiade niet mogelijk.

Uiteraard vindt het NPO Bestuur dat Nederlandse liefhebbers moeten kunnen deelnemen aan de Olympiade. Bij het opstellen van het Nationaal vliegprogramma is ook rekening gehouden met de Olympiade door alle liefhebbers gelijke kansen te geven zich hiervoor te kwalificeren.

Het NPO Bestuur heeft over deze zaak onmiddellijk contact opgenomen met de FCI en heeft de zaak uitgebreid toegelicht bij het FCI Sport comité inclusief het nieuwe doping controleprogramma wat nu wordt geïnstalleerd. 

Gelukkig kunnen wij nu al melden dat dit tot een positief resultaat heeft geleid. De FCI heeft begrip voor de bijzondere omstandigheden waarin Nederland verkeerde en rekening houdend met de toezegging van het Bestuur om dit in 2021 voortvarend op te pakken,  bevestigen zij dat de Nederlandse liefhebbers deel mogen nemen aan de Olympiade van 2022. 

We zijn de FCI erg dankbaar voor hun begrip en hun snelle reactie, waardoor veel liefhebbers gewoon hun voorbereiding op de Olympiade kunnen voortzetten.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.