Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Dialoog

Dialoog

De afgelopen maanden is door het NPO bestuur en haar gesprekspartners veel tijd en energie gestoken in het voeren van gesprekken. Deze hebben veelal plaatsgevonden op ons Bureau in Veenendaal en dat met allerlei vertegenwoordigingen uit onze geliefde sport. Veelal waren het kennismakingsgesprekken die direct leidden tot een gesprek over het onderwerp in de diepte. Ook krijgen al deze gesprekken een vervolggesprek met bijbehorende acties en activiteiten.

Wat ons deugd doet, is dat de wekelijkse verschijning van Op de Hoogte goed gelezen wordt en voor velen aanleiding geeft om naar bestuursleden, maar ook anderen, te reageren.

De afgelopen weken zijn de berichten via allerlei media als Facebook, WhatsApp, Messenger of email binnengestroomd.

Wij merken dus dat de sport volop in beweging is en de dialoog over de door te voeren veranderingen die leiden tot verbeteringen in volle gang is. 

Dat wij niet met al onze leden een persoonlijk gesprek kunnen voeren is evident. Waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden en commentaar met visie op oplossingen combineren maken wij graag weer een avond vrij in onze volle agenda.  

De komende weken maken wij de enquêteresultaten bekend, dat zal zeker ook een mooie dialoog opleveren.  

Wij hopen op mooie vluchten in de maanden augustus en september. 

Veel succes en laat u horen!  

NPO bestuur

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.