Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Een Kerstwens van de voorzitter

Een Kerstwens van de voorzitter

Ook dit jaar weer een kerstgroet van uw bestuursvoorzitter. We hebben een roerig jaar achter de rug. Ik heb in mijn werkzame leven nog nooit zo vaak te maken gehad met tucht- en geschillenzaken, beroepscollege en rechtszaken. Is dit nu het beleven van een sport die zo mooi en spannend kan zijn. Is dit het sportplezier. Nee dat is het niet! Het is wijs om met een relativerend oog te kijken naar al dit gekrakeel. Voor 2016 nemen we ons voor om plezier te beleven aan onze sport, te houden van onze duiven, intensief de voorbereiding voor de kweek en de wedvluchten van onze duiven te doen. Te accepteren dat er dingen gebeuren die we liever niet zien doch waar we geen hoofdzaak meer van moeten maken.

Laat ons denken aan de kerstgedachte. Voor de gelovige liefhebbers onder ons is Kerst het vieren van de geboorte van Jezus Christus, de zoon van God, het vredefeest, zich openbarend in medemenselijkheid en liefde voor elkaar. Ook liefde voor onze duiven. De duif is het symbool voor vrede op aarde. Voor de niet gelovige liefhebbers onder ons geldt precies hetzelfde. Laat deze denkwijze een leefwijze voor ons worden als liefhebbers van een prachtige sport . Strijdend in  wedvluchten, vrienden nadien.

We hopen binnenkort te komen met nieuws  over de ontwikkelingen  van onze organisatie. Elke afdeling heeft een vertegenwoordiger aangewezen die samen met een deskundige op het gebied van verenigingsrecht zullen trachten te komen tot een stappenplan om te komen tot een goed bestuurbare organisatie. Dat is dringend nodig nu steeds duidelijker wordt dat er een spanningsveld is tussen de autonomie van afdelingen en de bestuurbaarheid van onze organisatie op landelijk niveau. De laatste jaren is veel nagedacht over de structuur, de communicatielijnen, de beslissingsbevoegdheid als het gaat om PR en communicatie, indeling van vlieggebieden, logistieke afstemming en samenhang van vervoer van duiven, kostenbeheersing en facilitaire zaken. Commissies hebben zich hierover gebogen en uitstekende rapporten geschreven. Simpel gezegd “alles is al een keer bedacht”. Hopelijk komen we met deze commissie zover dat we in 2016 een belangrijke stap kunnen maken in de ontwikkeling van onze organisatie.

Fijne en knusse dagen hebben we gehad tijdens onze manifestatie in Houten. Geen wanklank gehoord, veel bezoekers en veel standhouders. Ook onze buitenlandse gasten waren vol lof over de organisatie en entourage. De prijsuitreiking van onze Nationale Kampioenen in al haar disciplines te Wijchen werd druk bezocht. Een volle zaal en veel ‘melkers praat’. Dat is waar het om moet gaan.

Naast de plannen voor de ontwikkeling van onze organisatie houdt ons bestuur zich met velerlei zaken bezig. Zo moet er worden gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van de leden van het tucht en geschillen college, is er overleg met de leden van de dopingcommissie, in januari komen de evaluaties met de lossing coördinatoren, het IWB, overleg met de WOWD etc. Ook de ontwikkeling van het automatiseringstraject vraagt de nodige aandacht. De leden van ons bestuur worden tevens verwacht op de komende buitenlandse manifestaties in januari en februari. Daarnaast vraagt de voorbereiding van het FCI congres in maart (Halle België) de nodige aandacht. Afstemming, met name op Europees niveau, van beleid op het gebied van de farmacie, doping perikelen, kampioenschap systemen, eenduidig beleid op het gebied van keuringen van duiven en de status van de duif als wedstrijddier zijn belangrijke kernpunten. Verder werken we samen met de Stichting Verantwoord Huisdieren Bezit. Voorzitter van deze Stichting is onze (oud) directeur de heer Ton Ebben. Deze Stichting doet ontzettend goed werk op het gebied van het houden van huisdieren in al haar facetten. Voor het behoud van onze sport is het van wezenlijk belang dat bij beleidsvormende en bepalende  organen (politiek) duidelijk is en wordt dat wij verantwoord omgaan met de mogelijkheden van onze duif in wedstrijdverband. De onderzoeken van onze Wetenschappelijke werkgroep (de WOWD) dragen in belangrijke mate bij in het bewustzijn van derden als het gaat om voorwaarden en middelen om onze sport op verantwoorde manier uit te kunnen oefenen. Zelfregulerend vermogen van een organisatie is van cruciaal belang. Daarbij mogen we ook blij zijn met de ontwikkeling van de deskundigheid van ons 'Instituut Wedvluchtbegeleiding'. Ook dit winterseizoen gaan we verder werken aan de deskundigheid van alle mensen die te maken hebben met lossingen van onze duiven.

Zoals u ziet is er veel werk te doen. Dat doen we graag. Er is echter een probleem als het gaat om beschikbare vrijwilligers. Ons bestuur is onderbemand. Via advertenties en oproepen proberen we mensen bereid te vinden een zetel te bemannen in het NPO bestuur. Een prachtige klus. Hopelijk voelen mensen zich geroepen om samen met ons als zittend bestuur de komende jaren onze organisatie een nieuw gezicht te geven.

Nog een dikke week dan is het kerst. Ik wens u samen met degenen die u lief zijn een hele fijne en gezegende kerst.

Franeker 13 december 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter.                                                       

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.