Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Erkenning voor duivensport als immaterieel erfgoed

Erkenning voor duivensport als immaterieel erfgoed

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst.

Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. De duivensport is in 2017 voor het eerst erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Periodiek toetst het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland of er nog voldaan wordt aan de criteria. Onlangs heeft het Kenniscentrum de periodieke evaluatie afgerond en de duivensport behoudt de erkenning.

Het Kenniscentrum bevestigde eind april het volgende: “De continue aandacht voor zaken op het gebied van dierenwelzijn is belangrijk en draagt bij aan de borging van de postduivensport. Daarnaast is het van belang dat de Duivensportbond waarde hecht aan het draagvlak en de betrokkenheid van de leden voor het borgen van het erfgoed. De Olympiade die de Duivensportbond in 2024 in Nederland organiseert is een mooie mogelijkheid om de duivensport in beeld te brengen. Wij beschouwen de evaluatie voor deze periode als afgerond.”

Inmiddels heeft de erkenning ook een meer prominente plaats gekregen op www.duivensportbond.nl. Er is een aparte pagina met informatie over de erkenning én op de homepage dragen we de erkenning actief uit. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.