Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Extra Ledenraad in juni 2019

Extra Ledenraad in juni 2019

Na afstemming met (reserve) afgevaardigden van afdelingen, secties en platformen is de extra Ledenraad gepland.

Tijdens de Ledenraad van maart 2019 is gevraagd om een extra Ledenraad tijdens het vliegseizoen. En hoewel het lastig was een datum te vinden, is dit gelukt.

De extra Ledenraad staat gepland voor dinsdag 4 juni 2019. De definitieve agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Appèl der afgevaardigden
  3. Mededelingen
  4. Update financiën: resultaten 2019 (januari-april) + verwachting 2019 (ter informatie)
  5. Update projecten 'reglementen' en 'automatisering' (ter informatie)
  6. Update GPS2021 (ter informatie)
  7. Dialoog over voortgang plannen van aanpak 'ondergrens' (ter inventarisatie)
  8. Sanctiebeleid (ter besluitvorming)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Klik hier om de agenda te downloaden (PDF).

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.