Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Geslaagde lossings- en vervoersdag

Geslaagde lossings- en vervoersdag

Op 28 februari is door bestuur NPO een lossings- en vervoersdag georganiseerd. Er was veel belangstellling voor deze dag, alle afdelingen waren ruim vertegenwoordigd.

Convoyeursdag Frank 800

Het nieuwe lossingsprotocol voor 2015 kwam aan de orde. Dit protocol is op de Algemene Vergadering NPO  van 31 januari vastgesteld. Voor de meeste van de aanwezige waren deze zaken vanzelfsprekend:

  • Eerst contact opnemen met IWB alvorens tot lossing over te kunnen gaan.
  • Overleg voeren met de convoyeurs ter plekke.
  • Overleggen met de afdelingen die lossen in hetzelfde gebied om ‘ongewenste vermengingen’ te voorkomen.
  • Er wordt alleen gelost na toestemming van het IWB.

 
Hierna volgde een zeer bevlogen uitleg van de heer Van Dam  (IWB) met betrekking tot de vernieuwde werkwijze van het IWB. Het is de bedoeling dat het IWB wordt uitgebreid tot drie personen. Bestuur NPO is er in geslaagd het IWB uit te breiden tot twee personen naar de derde persoon wordt nog gezocht. Voorlopig bestaat het IWB uit Arie van Dam en Kees Elzinga.

Arie kon het niet laten om op het eind nog een persoonlijke visie mee te geven met betrekking tot het lossen van duiven en de daarmee samenhangende problematiek.

Convoyeursdag zaal 800Tenslotte werd gediscussieerd aan de hand van een drietal stellingen:

  1. De losplaatsen die we gebruiken voldoen aan de eisen die men aan een losplaats kan stellen.
  2. Er zijn voldoende geschikte losplaatsen
  3. Er is met betrekking tot de lossingen voldoende overleg tussen de afdelingen.

In deze discussie kwamen problemen aan de orde met betrekking tot een aantal beschikbare losplaatsen. Ook werd er gediscussieerd over welke faciliteiten de losplaatsen moesten beschikken. 

De aanwezigen kunnen terugkijken op een geslaagde dag. 

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.