Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Gewijzigd programma Jonge Duiven

Gewijzigd programma Jonge Duiven

Het NPO Bestuur heeft afstemming gezocht met de Afdelingen over het vervolg van het Jonge Duiven Programma. De afstemming is gezocht vanwege de afgelaste wedvlucht van vorige week. Op basis van de ontvangen input vanuit de Afdelingen en na overleg met de sectie Jonge Duiven, is het programma aangepast.

Het nieuwe programma ziet er als volgt uit: 

  • De afdelingen organiseren vanaf week 32 een wedvlucht voor jonge duiven met een minimale afstand van 300 km. 
  • De eerste sectorvlucht in week 33 vervalt als sectorvlucht; deze vlucht (min 350 km) gaat wel door als een vlucht voor het jonge duiven kampioenschap midfond.
  • De sectorvluchten F35 (min. 400 km)  en F37 (min 400km) gaan door als sectorvluchten.  


Dit betekent dat er voor het kampioenschap jonge duiven vitesse en midfond nu nog vier vluchten zijn, waarvan de drie beste resultaten behaald op deze vluchten, tellen voor deze kampioenschappen.

Wanneer er afdelingen zijn die een vlucht voor de jonge duiven willen organiseren, kan dit deze week plaats vinden. Deze vluchten tellen echter niet mee voor de jonge duiven kampioenschappen of jonge duiven kampioenschappn midfond.
 
NPO Bestuur, Afdelingen en Sectie Jongen Duiven hebben hiermee maximaal invulling gegeven aan de beantwoording van de afdelingen, de afspraken uit de Ledenraad  én de mogelijkheid tot een goede opbouw voor de jonge duiven gezien het verloop van het seizoen.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.