Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Het ledencongres op 9 december bijwonen!

Het ledencongres op 9 december bijwonen!

De statuten van de NPO zijn gewijzigd en dat houdt in dat er voortaan een Ledencongres wordt gehouden. Alle verenigingen zijn hiervoor uitgenodigd. De input die de aanwezigen tijdens deze middag leveren, wordt gebruikt door de ledenraad om het meerjarenbeleid vorm te geven. Belangrijk dus dat verenigingen hun stem hier laten horen!

Tijdens het eerste congres staan de volgende thema’s op de agenda:

  • Vliegend naar 2021: hoe ziet het optimale vliegschema van de toekomst eruit?
  • Dierenwelzijn en sport: hand in hand of twee werelden?
  • Realtime resultaten en inzicht tijdens vluchten binnen handbereik?
  • De duivensport: van onbemind naar populair ...

 

Jannes Mulder licht de thema’s toe en er is ruimte voor discussie! Voor meer informatie, download de  complete uitnodiging!

De ontvangst voor het congres is vanaf 13.00 uur. Om 14.00 uur start het congres.

Bent u geen afgevaardigde van uw vereniging, maar wilt u wel graag het congres bijwonen? Geef u dan op!

Verenigingen kunnen hun afgevaardigden via dit formulier doorgeven!

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.