Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Het seizoen gaat van start!

Het seizoen gaat van start!

Collega duivenliefhebbers, het seizoen is weer begonnen. Koud, guur en veel wind. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor dit weekend een stuk beter. Wij in Friesland hebben afgelopen zaterdag de eerste trainingsvlucht weer gehad. Mijn zoon Willem en ikzelf klokten er 16 bij de eerste twintig in onze vereniging (273 duiven) en dat is toch een mooi begin. Een mooi begin na een moeilijk vergaderseizoen, dat wel.

Dirk Buwalda

PV

Ons bestuur en niet te vergeten de medewerkers van ons bureau hebben heel veel energie moeten  steken in procedures rond Pigeon Village (PV). Een maar niet eindigende idioterie is op ons afgekomen. De bodemprocedure die PV tegen ons heeft aangespannen loopt nog steeds. We hopen dat er binnen kort een uitspraak komt. Dan kunnen we eindelijk die rechtszaak afsluiten.

De arbiter heeft ook nog geen uitspraak gedaan betreffende de kwestie rond interpretatie van het contract, vermeende investeringskosten en vermeende niet geschreven afspraken in de ogen van PV. Bestuur en onze kiesmannen zitten op één lijn als het gaat om de aanpak van de problematiek met PV. Dat geeft vertrouwen en hoop. Er is met PV contact opgenomen door drie van onze kiesmannen. Dit na een besluit van de Algemene Ledenvergadering. De kiesmannen hebben een schriftelijke opdracht van bestuur NPO gekregen waarin wordt aangegeven bij PV te inventariseren welke oplossingen mogelijk zijn om de problemen op te lossen. Eind deze maand hopen wij weer bij elkaar te komen met onze kiesmannen om na te gaan welke weg we moeten volgen.

Naar een andere afdeling

Steeds nijpender wordt de problematiek rond verzoeken van liefhebbers om over te mogen gaan naar een andere afdeling. Dit speelt met name in de grensgebieden van de unieke werkgebieden. Dit punt is indringend besproken op de laatste Algemene Ledenvergadering. Als huiswerk hebben de kiesmannen meegekregen om per afdeling een plan te maken hoe ze de toekomst zien als het gaat om de indeling van de afdeling in samenhang met de buurafdelingen. Ons bestuur is er heilig van overtuigd dat binnen afzienbare tijd de 12 afdelingen tot het verleden behoren. Wij hopen dat dit in 2016 reeds het geval zal zijn met de afdelingen 5 en 12. Verder hopen en verwachten wij dat elk bestuur van een afdeling de afspraak ook nakomt. Kernpunten daarbij zijn herstructurering van  vlieggebieden, centralisatie en afstemming van vervoer en meer inspraak en zeggenschap van leden bij het lokale en landelijk beleid.  Grenzen zijn daarbij niet meer heilig.

Teletekst

Momenteel wordt veel drukte gemaakt over de zogenaamde teletekstmeldingen. Daarbij wordt op personen gespeeld. Dat hoort niet en is onfatsoenlijk. Als iedereen de vergaderverslagen van de Algemene Vergadering had gelezen dan heeft iedereen kunnen weten dat er een vergaderbesluit is genomen om het aantal pagina’s op teletekst fors in te korten om de eenvoudige reden dat de snelheid om de lossingberichten te kunnen raadplegen geweld werd aangedaan doordat er in veel gevallen meer dan 40 pagina’s vol stonden met uitslagen van wedvluchten. De Nationale en Marathonvluchten worden nog gemeld zoals het altijd is geweest, naast  bijzondere omstandigheden en lossingberichten. Verder kunnen alle afdelingen hun uitslagen melden op de NPO site. Dit als alternatief voor de teletekstvermelding. Niks aan de hand dus!! Alleen op een ander plek kijken.

IWB en Meteo

Ons bestuur hoopt dat we dit seizoen niet weer te maken krijgen met vluchten die niet door kunnen gaan. Maar we moeten reëel blijven. Als het moet en niet kan, dan vliegen we niet !! We hebben dit duidelijk opgenomen in een protocol met het IWB. Dit protocol hebben we met alle kiesmannen besproken en we zijn het roerend eens geworden. Dit seizoen hopen we samen met het IWB en de Meteo groep  te komen tot snellere en accurate berichtgeving rond het weer en de verwachtingen. Ons bestuur heeft alle vertrouwen in de deskundigheid van onze mensen. De belangen van de duif zijn primair.

Slachtduiven

Alle centrale hokken hebben van ons bericht gehad over het standpunt van het ministerie aangaande het inzamelen van duiven en de verwerking daarvan. Platweg gezegd komt het er op neer dat duiven die medicijnen zijn toegediend niet mogen worden geconsumeerd c.q. door centraal hokhouders mogen worden aangeboden aan de markt op straffe van sancties. Binnenkort heeft ons bestuur overleg met de centrale hokhouders hoe we hier mee om moeten en kunnen gaan en of er alternatieven voorhanden zijn.  Wij houden u op de hoogte.

Rest mij om u allen een heel goed vliegseizoen toe te wensen. Ik en mijn beide zonen Klaas en Willem zijn al weer vol vuur.

Franeker 6 april 2015

Dirk Buwalda, bestuursvoorzitter NPO.                               

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.