Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Impact Coronavirus op duivensport (laatste update 12-3-2020 15.35 uur)

Impact Coronavirus op duivensport (laatste update 12-3-2020 15.35 uur)

Op dit moment is de hele wereld in de ban van het Coronavirus. Het RIVM geeft richtlijnen uit voor Nederland en voor inwoners van Noord-Brabant gelden strengere regels.

De kans bestaat dat het virus invloed heeft op de aanvang van vliegseizoen 2020. Daarnaast wordt er een dringend beroep gedaan op iedereen in Nederland om geen activiteiten te organiseren en de sociale onthouding in acht te nemen. Vanuit de NPO verzoeken we afdelingen en verenigingen om de activiteiten tot een minimum te beperken. Maak bij het organiseren en/of bepalen of activiteiten/bijeenkomsten doorgaan de afweging of het maatschappelijk verantwoord is.

Update 12 maart 2020
Het NPO Bestuur heeft op 12 maart besloten om de geplande Ledenraad van 14 maart te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Zie hiervoor ook het nieuwsbericht op de website. Klik hier voor het 'nieuwsbericht verplaatsen Ledenraad'.

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en informeren u zodra er aanleiding voor is. 

RIVM richtlijnen en overheidsadviezen en -maatregelen
Vanuit het RIVM zijn er richtlijnen die gelden voor geheel Nederland. Daarnaast zijn vanuit de overheid adviezen en maatregelen die specifiek voor Noord-Brabant gelden. Wij als Duivensportbond volgen de RIVM Richtlijnen en overheidsadviezen en- maatregelen.

RIVM Richtlijnen
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden


Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Daarnaast adviseert het RIVM inwoners van de provincie Noord-Brabant de sociale contacten te beperken bij verkoudheid, hoesten of koorts.

Maatregelen en adviezen overheid
De overheid heeft gezien de ontwikkelingen de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Een verbod op alle activiteiten/bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers
  • Beperk sociale contacten en vermijd grote groepen
  • Kwetsbare groepen: mijd het openbaar vervoer
  • Bescherm ouderen en kwetsbare groepen
  • Werk zo veel mogelijk thuis
  • Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten


Deze maatregelen gelden tot en met dinsdag 31 maart in lijn met het advies van het RIVM en de communicatie door minister-president Rutte.

Link naar actuele informatie RIVM m.b.t. Coronavirus

Link naar Vragen en Antwoorden

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.