Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Informatieve bijeenkomst IWB en Lossingscoördinatoren afdelingen

Informatieve bijeenkomst IWB en Lossingscoördinatoren afdelingen

Op woensdagavond 21 juni hield het IWB, met het NPO bestuur en Dimapro BV uit Ruurlo een informatieve bijeenkomst voor de Lossingscoördinatoren van de 11 afdelingen. Deze avond werd er een nieuw programma tentoongesteld waarbij de grootste kans op vermengingen met andere koppels duiven geminimaliseerd moet worden of zelfs niet meer voorkomt. Zaak is dan wel dat alle lossingen ingevuld dienen te worden en bekend zijn bij het IWB en de coördinatoren zelf.

Het IWB heeft, nadat het Bestuur NPO de opdracht heeft verstrekt aan Dimapro,  het verzoek gekregen om een programma te laten schrijven welke toepasbaar is voor alle afdelingen waarbij zij de lostijden en geschatte snelheid van de duiven aangeven vanaf het te lossen coördinaat naar het thuisfront(in het rekenmodel wordt hier het middelpunt van de afdeling genomen).

Op het moment dat alle lossingscoördinatoren de te verwachten lostijden hebben ingevuld calculeert het systeem automatisch of er op de vlieglijn vermengingen kunnen voorkomen, is dit niet het geval dan kleuren alle afdelingen groen. Op het moment dat er wel mogelijk een vermenging plaats zou kunnen vinden wordt er een rood vakje bij de betreffende afdeling aangegeven, in overleg tussen afdelingen en IWB zal dan worden besloten de tijden van het lossen aan te passen.

Nadat de nodige informatie was uitgewisseld was er nog gelegenheid om een aantal vragen te stellen en antwoorden te verkrijgen. Dimapro heeft aangegeven vanuit het vertrekpunt van Versie 1 te gaan kijken, met alle input die binnenkomt, of deze voorstellen tot een nog betere versie 2 in de toekomst kunnen gaan leiden.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.