Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Kandidaten gezocht voor de Dispensatiecommissie

Kandidaten gezocht voor de Dispensatiecommissie

In december 2016 is door de Ledenraad NPO een nieuw dispensatiereglement aangenomen. Een basislid gaat een dispensatie voortaan aanvragen bij de Commissie Dispensaties. Deze commissie stuurt een gewogen en deugdelijk gemotiveerd advies aan het NPO Rechtscollege.

Voor deze commissie zoeken we kandidaten. Voor lidmaatschap van de dispensatiecommissie gelden de volgende bepalingen.

  • Een commissielid wordt door bestuur NPO benoemd voor de duur van drie jaar. De zittingstermijn kan daarna met maximaal drie jaar worden verlengd indien de continuïteit dit vereist.
  • De leden van de commissie hebben bij voorkeur kennis van de sport en de spelregels, alsmede van de praktische gang van zaken in de NPO, maar behoeven geen lid te zijn van de NPO.
  • Werknemers van de NPO kunnen niet tot lid van een commissie worden benoemd.
  • Leden van het bestuur van de NPO, van het bestuur van de Afdelingen, van het bestuur van de verenigingen, kunnen voor de duur dat zij in die hoedanigheid bij de NPO zijn betrokken geen lid zijn van de commissie.

 

De functie is onbezoldigd, maar gemaakte kosten kunnen vanzelfsprekend worden gedeclareerd.

Heeft u belangstelling voor deze functie dan kunt u middels een CV met korte motivatie per mail kenbaar maken bij het Bureau NPO, secretariaat@npoveenendaal.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze functie? Stuur een e-mail  naar Marjan van Berkel, .

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.