Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Keuzemogelijkheden Eerlijk Spel

Keuzemogelijkheden Eerlijk Spel

De Werkgroep Eerlijk Spel heeft advies uitgebracht aan alle besturen van de afdelingen, NPO, secties en platforms. Met daarbij het verzoek om aan hun leden de keuzemogelijkheden ten aanzien van Eerlijk Spel voor te leggen tijdens de komende afdelings- cq. sectievergaderingen. Het doel? Concrete voorstellen indienen voor de NPO ledenraad van 21 december 2019.

De mogelijkheden op een rij:

 • Keuzemogelijkheid 1 - Inkorfbeperking op basis van aantallen 
  Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht. 
 • Keuzemogelijkheid 2 - Inkorfbeperking op basis van aantallen met lijst deelnemende duiven voor seizoen
  Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Voorafgaand aan het vliegseizoen worden maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aangewezen die aan de wedvluchten mogen deelnemen. Gedurende het vliegseizoen mag niet aangevuld worden met andere duiven. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht
 • Keuzemogelijkheid 3 - Vliegen in klassen 
  Geen inkorfbeperking maar spelen tegen gelijkwaardige aantallen (klassen) d.m.v. drie gescheiden uitslagen:
  • Groot tegen Groot
  • Klein tegen Klein
  • de Fondspiegel berekening
 • Keuzemogelijkheid 4 – Niets veranderen
  Niets veranderen en alles laten zoals het is.


Aanvullling keuzemogelijkheid 3

Ten aanzien van keuzemogelijkheid 3 – Vliegen in klassen - hebben we aangegeven nadere uitleg te verstrekken op basis van een nog uit te voeren pilot. Gezien de tijdsdruk en het hoge kostenplaatje van een pilot, hebben we er als werkgroep voor gekozen geen pilot uit te laten voeren en hebben als werkgroep zelf meer uitleg op papier gezet m.b.t. keuzemogelijkheid 3. 
Wij hopen dat alle afdelingen, secties en platforms komende weken de keuzes bespreken, zodat we tijdens de Ledenraad van december concrete voorstellen kunnen indienen en deze voor vliegseizoen 2020 kunnen doorvoeren.

Eventuele vragen over de keuzemogelijkheden kunnen gestuurd worden naar 
eerlijkspel@duivensportbond.nl.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.