Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Koninklijke onderscheiding voor de heer Jac van der Aa uit Bladel

Koninklijke onderscheiding voor de heer Jac van der Aa uit Bladel

Jac van der Aa is op 26 april 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van waarnemend burgemeester Peter Maas.

Jac van der Aa (70) uit Bladel kreeg de onderscheiding voor ruim 50 jaar vrijwilligerswerk. In eerste instantie met name voor de postduivenvereniging, waar hij begon als vrijwilliger en penningmeester van de Nationale Postduivenhouders Organisatie. Hij was er ook lid van het Beroepscollege in Tuchtzaken, de financiële begeleidings- en controlecommissie en verschillende ad hoc commissies. Sinds 2008 is hij voorzitter van de postduivenvereniging De Arkduif in Bladel en houdt hij zich intensief bezig met het behouden en promoten van de lokale postduivensport.

Van 1970 tot 1975 was Jac van der Aa jeugdvoorzitter en vicevoorzitter bij voetbalvereniging S.V. Unitas '59 te Eersel. Hij was de initiator en oprichter van clubblad De Unitasbode en hij zette zich in als jeugdleider. Sinds 1976 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging V.V. Bladella. Hij was er onder andere actief als jeugdleider, secretaris van het jeugdbestuur en hij nam zitting in het hoofdbestuur als afgevaardigde namens het jeugdbestuur. Daarnaast is hij actief in verschillende commissies en werkgroepen en droeg hij bij aan het jubileumboek ‘100 jaar Bladella’.

Bijna 30 jaar is Jac al vrijwilliger bij de Heemkundige Kring Pladella Villa in Bladel. Hij was er verantwoordelijk voor het samenstellen en uitgeven van het jaarboek, het houden van interviews, het schrijven van artikelen en het uitgeven van nieuwsbrieven.

Naast bovenstaande vrijwillige activiteiten zet Jac zich nog op andere manieren in. Zo was hij tot twee jaar geleden penningmeester van Stichting GOW Welzijnswerk in Eersel. De stichting zet zich in voor de bevordering van zelfstandig wonen, welzijn en integratie van ouderen en lichamelijk-/verstandelijk gehandicapten. Jac is bij de Protestantse gemeente Bladel lid van de kascontrolecommissie. Ook helpt hij met het uitzoeken en ordenen van het kerkelijk archief.

Tot slot was Jac van der Aa actief als burgerlid van de middelencommissie van de politieke partij Algemeen Belang Bladel.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.