Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Landelijke ophok- en afschermplicht

Landelijke ophok- en afschermplicht

Op 5 oktober is er door het ministerie van LNV een landelijke ophok- en afschermplicht afgekondigd.

Deze regeling geldt voor:

  • houders van commercieel gehouden vogels
  • houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. 

 

Postduiven vallen hier niet onder.

De bestaande beperkingen (voor wat betreft vervoeren, verzamelen en inkorven) in de beschermings- en bewakingszones ( 3km en 10 km zones) blijven ongewijzigd van kracht.

 

Bestuur NPO, 6 oktober 2022

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.