Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Ledenraad zet stappen richting GPS2021

Ledenraad zet stappen richting GPS2021

Zaterdag 9 maart jongstleden kwam de Ledenraad bijeen. Op de agenda stond een flink aantal voorstellen die invulling geven aan GPS2021, het verandertraject om de duivensport voor de toekomst te behouden.

Samen met de afgevaardigden hebben we mooie stappen gezet om GPS2021 te gaan realiseren.

NPO Bestuur en Bureau brengen komende dagen in beeld:

  • Welke besluiten genomen zijn
  • Wat het effect is van de genomen besluiten
  • Welke vervolgstappen in komende periode te verwachten zijn en welke inzet van afdelingen, verenigingen en liefhebbers verwacht wordt


De afgevaardigden ontvangen deze informatie via email, zodat zij de mogelijkheid hebben de informatie met de achterban te delen. Daarnaast zullen we ook via de vaste NPO media (Op de Hoogte, website, social media) liefhebbers informeren.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.