Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Marathonvluchten 2017

Marathonvluchten 2017

Voorheen kende de NPO 5 Nationale/sectorale vluchten waarvan er één voor heel Nederland vanuit hetzelfde station gelost werd, zijnde St. Vincent. Tijdens de Ledenraad van 12 december 2016 is het voorstel, op voordracht uit het informele overleg van alle afdelingen, aangenomen om de 3 Nationale wedvluchten St. Vincent, Dax en Bergerac weer in ere te herstellen.

Bestuur NPO heeft dit overgenomen en is daarna gaan communiceren dat we in 2017 drie Nationale marathonvluchten vliegen. En ook de werkorganisatie heeft dit verder zo uitgewerkt.

Op de laatste Ledenraad van 15 mei kwam de vraag om vanuit de NPO ook de twee andere marathonvluchten, die per sector vanaf een ander station vervlogen kunnen worden sectoraal te vervliegen.

Bestuur NPO heeft aangegeven te willen bekijken of dit mogelijk zou zijn. Voor een vlucht bleek al tijdens de vergadering dat dit niet mogelijk zou zijn omdat in één sector een afdeling een morgenlossing had en de andere afdelingen in deze sector een middaglossing hadden.

In een eerder stadium was ook aan de afdelingen kenbaar gemaakt dat op de andere dan de Nationale vluchten de afdelingsuitslag zal tellen voor de Nationale kampioenschappen.

De marathonvluchten tussen de Nationale Marathon vluchten worden dus in onderling overleg tussen de afdelingen vervlogen.

Voor 2018 zal Bestuur NPO dit opnieuw overleggen met de afdelingen zodat zowel de Nationale als wel de sectorale vluchten afgestemd worden en in de coördinatie meegenomen kunnen worden.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.