Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Mededeling inzake de Internationale uitslagen

Mededeling inzake de Internationale uitslagen

Woensdag 13 september was het dagelijks bestuur ZLU uitgenodigd voor een bespreking op het KBDB gebouw te Halle. Alle inrichters en de deelnemende organisaties uit Frankrijk – Duitsland en Nederland waren aanwezig. Naast de heren Eddy Hoedemakers, Piet Franssen en Hub Wetzelaer was ook de NPO voorzitter Maurice v.d. Kruk door de ZLU ingelicht inzake deze bespreking. Hij was dan ook namens de NPO aanwezig, waarvoor onze dank.

In de veronderstelling dat het over het maken van de internationale vluchtuitslagen zou gaan, zijn wij als DB rond 8.15 uur vertrokken richting Halle. De agendapunten die ter tafel kwamen waren summier, evaluatie seizoen 2017, voorstellen 2018, varia (rondvraag).

 Tijdens de rondvraag werd er door de afvaardiging van Noord Frankrijk als eerste het woord gevoerd inzake de stand van zaken uitslagen internationale vluchten 2017. Daarna was het de beurt aan de ZLU. Mondjesmaat werd ons duidelijk gemaakt dat er door een onderschatting van de vele aangedragen data niet mogelijk was om  de uitslag conform eerdere afspraken klaar te krijgen.  Samenvoegen van de aangeleverde bestanden was niet mogelijk aangezien ieder land (iedere organisatie) op zijn manier conform  ‘s lands reglementaire eisen handelt en aanlevert. Dus ‘effe iets in een potje rammelen, en klaar is Kees’, om het maar simpel uit te drukken, was niet mogelijk.  Na enig oveleg over en weer heeft bestuur ZLU de mogelijkheid aangedragen om  via een link naar de ZLU-site de voorlopige uitslagen te laten inzien door de ZLU deelnemers. Reeds nu wordt aangegeven dat deze niet voor 100 % op orde zijn, maar door de liefhebber de mogelijkheid te geven om te reclameren bij de bevoegde instantie, kan er op korte termijn een definitieve  uitslag bekend zijn. Voor verdere ontwikkelingen volgt u de ZLU website.

Hub Wetzelaer, secretaris

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.