Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Nationale Kampioenschappen anders in 2015

Nationale Kampioenschappen anders in 2015

Dit jaar veranderen de Nationale Kampioenschappen. Hokkampioenschappen kennen we bijvoorbeeld niet meer. Hiervoor in de plaats komen er aangewezen en onaangewezen kampioenschappen.

In een overzicht is te zien hoeveel vluchten voor welke categorie tellen. De data waarop de vluchten moeten worden gehouden staan vast en staan ook genoemd in het overzicht. Voor de duidelijkheid: vluchten in een categorie gehouden op een andere datum tellen niet mee.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.