Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Neutralisatietijd regelingen

Neutralisatietijd regelingen

Naar aanleiding van de marathonvluchten van afgelopen weekend zijn er vragen gerezen over welke methode, voor duiven die in de neutralisatietijd worden geconstateerd, bij welke lossing moet worden toegepast.

In 2014 is er op de Ledenraad NPO een voorstel voor een betere rangschikking aangenomen voor duiven die in de neutralisatietijd worden geconstateerd bij middaglossingen. Deze regeling staat bekend als de NF 14 methode.  Er is destijds ook expliciet aangenomen dat deze regeling alleen geldt bij middaglossingen, zoals ook staat in artikel 29 lid 2a en 2b van het wedvluchtreglement.  

Bij gebruik van bovengenoemde methode op zogenaamde ochtendlossingen is gebleken dat de NF 14 methode niet werkt. De commissie die de NF 14 methode heeft ontwikkeld is vanaf dat moment bezig geweest om ook een regeling te vinden voor duiven die in de neutralisatietijd geklokt worden op ochtendlossingen. Tot op heden is er nog geen betere oplossing aangenomen voor deze vluchten. De regeling voor ochtendlossingen vindt u in artikel 29 lid 1a van het wedvluchtreglement.

Op verzoek van een aantal afdelingen zijn op de ledenraad van 15 januari 2015 de lossingstijden voor een middaglossing aangescherpt. Uitsluitend als de duiven tussen 12.00 uur en 15.00 gelost worden mag de vlucht worden bestempeld als een middaglossing en mag de NF 14 methode gebruikt worden. In alle andere gevallen mag de NF 14 methode niet gebruikt worden, en moeten we automatisch terugvallen op de oude neutralisatietijd regeling.

Bestuur NPO is er zich van bewust dat dit niet voor iedereen tot een gevoelsmatig juiste uitslag leidt. Er is echter nog geen goede oplossing gevonden.

Bestuur NPO hoopt dat de commissie neutralisatietijd, mede in overleg met de ZLU, op redelijke termijn met een passende oplossing kan komen zodat we de problemen die afgelopen weekend zijn ontstaan voor seizoen 2018 kunnen oplossen.

Bestuur NPO

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.