Persoonlijke hulpmiddelen

Colombophile Rudolphe

Deze tekst las ik deze zomer in een plaatselijke Franse krant met een link naar de website van Rodolphe: “Weet u iets van duiven, postduiven? Vindt u het interessant en/of leuk om mijn passie met u te delen? Bel mij (06) 1234567 of spreek een bericht in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug”. Thuisgekomen raadpleegde ik de website van colombophile Rodolphe (Colombophile is in Frankrijk de benaming voor een duivenhouder). Hij nodigde iedereen uit om op een zaterdag een keer te komen wachten en te kijken ( met koffie/drankje met lekkers) naar de aankomsten van duiven vanuit een losplaats in Zuid-Frankrijk. Uiteraard was ik zeer benieuwd naar de opkomst.

Zaterdag 18 juni was een stralende zomerdag en de tuin zat vol met geïnteresseerden. De gasten vermaakten zich kostelijk en Rodolphe beantwoordde tal van vragen: Hoe vindt de duif zijn hok terug? Wat is zijn gemiddelde snelheid? Hoe oud kan een duif worden? Kan hij ook in het donker vliegen? Tot plots een duif zich hoog in de lucht liet zien en richting het hok dook! Een ieder voelde de spanning die de aankomst van een duif met zich meebrengt.

Foto’s van dit evenement geven een duidelijk beeld van een gezellig samenzijn en dat het houden van postduiven naast het wedstrijdgebeuren ook een zeer sociale betekenis voor de omgeving kan zijn.

Dat dit initiatief van Rodolphe navolging verdient, staat voor mij vast. Wij allen kunnen de duivensport wel degelijk beïnvloeden door openheid te geven, de omgeving erbij te betrekken.

Het zou zomaar kunnen, dat het regelmatig houden van een 'Open dag' door leden van een postduivenvereniging, een aanzet kan geven voor nieuwe aanwas. Het motto in de duivensport luidt: 'Het begint aan de basis'.

Bespreek dit in uw vereniging, maak een lijst van hen die ‘als ambassadeur’ de sport kunnen uitdragen en de ruimte/tuin bezitten. Plan een dag, vraag belangstellenden hun telefoonnummer om een bericht te kunnen sturen betreffende verwachte aankomsten, enz.

Wij kennen de landelijk bekende Open Dagen zoals Open Huis dagen (Funda), Open Tuin dagen en wellicht op termijn, 'Open Duiven dagen'.

Noot:

Op de FCI-vergadering (3 oktober 2017) van de commissie Youth & Communication heb ik de Actie van Rodolphe uiteengezet.  De reactie was zeer positief om dit nog veel breder uit te gaan werken. U wordt  ‘op de hoogte’ gehouden!

Willem

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.