Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Activiteiten van de verenigingen > Geslaagde generale repetitie WCS

Geslaagde generale repetitie WCS

Op woensdag 1 juni jl. vond de generale repetitie plaats van het WCS ( Wedvlucht Controle Systeem) van de ZLU. Dit systeem maakt het voor de liefhebbers eenvoudiger om gebruik te maken van hun Elektronisch Constateer Systeem en biedt vele voordelen voor de controle op de aanwezigheid van alle ingekorfde duiven in de verzamelloodsen.

ZLU WCS

Op de ZLU-vluchten is het dan ook niet meer nodig om de elektronisch ingekorfde duiven in de verzamelloodsen te voorzien van een extra gummiring en een vleugelmerk. Vanwege de Belgische reglementen moet er, in ieder geval dit jaar, door alle deelnemers voor alle duiven bij aankomst binnen 15 minuten minimaal één gummiring geconstateerd worden in een NPO goedgekeurde klok. Hopelijk lukt het na dit jaar de Belgische inrichters de overtuigen dat het controlesysteem waterdicht is en kan het verplicht constateren van een gummiring uit de internationale reglementen gehaald worden.

Voor de deelnemers die geen gebruik kunnen of willen maken van het elektronisch constateren blijft alles bij het oude.

Terug naar de generale repetitie

Onder leiding van Frans Huynen, Piet Fransen werden door de verantwoordelijke mensen van de verzamelloods in Rucphen Wim Donks, Louis van de Kieboom en Rob en Christ van der Linden de apparatuur van A tot Z getest. Ook Arie Heezen was namens TIPES, de leverancier van de benodigde apparatuur, aanwezig. Er werden 'duiven ingekorfd', het WCS werd er op losgelaten, er werden duiven geconstateerd. Alle benodigde bestanden werden aangemaakt en verstuurd, zowel een controlebestand als een UDP-bestand. Al deze handelingen verliepen vlekkeloos. Een geslaagde generale repetitie en alle seinen op groen om op de eerste ZLU vlucht vanuit PAU 17 juni 2016 volledig van start te gaan met het nieuwe Wedvlucht controle systeem.

Een belangrijke eerste stap om verlichting te brengen in de werkzaamheden voor de liefhebbers en voor de vele vrijwilligers in de ZLU inkorflokalen zonder concessies te doen aan de concoursveiligheid.

Bestuur ZLU

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.