Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Activiteiten van de verenigingen > Leerlingen Clussiuscollege Alkmaar bezoeken Gerard Dekker

Leerlingen Clussiuscollege Alkmaar bezoeken Gerard Dekker

Dinsdag 21 juni gingen Mariska Mantel, Angelo Licht en Danique Heisterkamp, leerlingen van het Clussiuscollege in Alkmaar, op visite bij Gerard Dekker. Door Jurgen Menkhorst van de NPO bij elkaar gebracht. Het verzoek was om het een en ander te vertellen over met name het kweken van duiven. Drie jonge mensen die het diploma Dierverzorging gaan halen. Angelo heeft het plan verder te leren en voor het beroep van dierenarts te kiezen. De keuze van de dames staat nog niet helemaal vast. Mariska en Danique zijn gek van paarden.

Mariska, Angelo en Danique

Om 13.00 uur stond Angelo voor de deur en kreeg ik een telefoontje van de dames dat het nog een Zaans kwartiertje kon duren want de bus had vertraging. Maar om ca. 13.15 uur zaten ook zij op het terras achter aan het water, aan een glaasje sinas en de mannen aan de koffie.’

Kweekplan

Na wat gezellige verkenningen over elkaars ideeën en interesses kwam de vragenlijst tevoorschijn die ze opgesteld hadden.  Voor een opdracht op school moesten ze een kweekplan opstellen voor duiven voor een kinderboerderij in Alkmaar.
Na het bespreken van de vragenlijst ben ik eerst even met ze langs de hokken gelopen om ze een indruk te geven wat er moet gebeuren alvorens je gaat kweken. Wat heb je ervoor nodig en wat is het doel van dat kweken.

Het was ze natuurlijk niet kwalijk te nemen dat ze niets, maar dan ook niets, wisten van duiven. Het enige wat ze konden vertellen was dat er op de kinderboerderij een paar dikke duiven liepen (Kingduiven) en een paar duiven met een wit kopje een opstaand kraagje. Ze dachten roodbruin.  Genoeg verwijzingen dus naar een koppeltje Kapucijners.

Best ingewikkeld

Ben legde uit dat als je een fokplan wilt opstellen, je moet weten wat je doel is. In het geval van de postduivensport is dat de goede kwaliteiten van de duif vermeerderen/veredelen om beter presterende sportduiven te krijgen. Dit ging eigenlijk al veel te ver. Dus maar weer terug naar de Kapucijners, waar het verhaal eigenlijk hetzelfde is maar dan niet gebaseerd op snelheid, maar wel op eenheid, uitstraling compacte kleur en aftekening van het verenpak. Zo werd ze langzaam duidelijk dat er meer bij komt kijken dat een mannetjesduif en vrouwtjesduif met een broedschotel bijeen te zetten.
Er moet een beschermde plaats voor die broedschotel zijn, duiven moeten goed voorbereid worden voor de kweekperiode en om tot het doel te komen om het ‘beste predicaat’ op bijvoorbeeld een show, moeten de duiven geselecteerd worden en de duiven met de meest ideale bouw en tekening aan elkaar gekoppeld worden.

Daar hoort natuurlijk een nog wat uitgebreider verhaaltje bij maar dat zou iets te ver voeren.

Andere vragen

De vragen die gesteld werden waren echt leuk en ze gingen zelf ook richting postduiven. ‘Dat was uiteraard een kolfje naar mijn hand, want zet me op een stoel met een bak koffie en ik ga wel’. ‘Als duivenliefhebbers hebben wij namelijk het vermogen uren aaneen te kunnen verhalen over onze hobby. Tot vervelens toe en dat wilde ik juist voorkomen.’

De drie wisten zelf ook het een en ander te vertellen, namelijk dat duiven hun behoefte doen op de schone was, dat wij onze duiven pesten door de mannetjes en vrouwtjes gescheiden te houden. Natuurlijk was het makkelijk te vertellen dat het vrijwel nooit voorkomt dat een duif zijn uitwerpselen dropt in de vlucht boven het huis. Voor wat betreft het weduwschap heb ik zagen ze in dat de rust die het de doffers en duivinnen brengt door ze energie te laten besparen door lekker op één vleugeltje in de zon te liggen in plaats van zich rot te sjouwen aan het voerwerk van bedelende jongen. Ook kwamen er spontaan vragen over de opleiding van de jonge postduiven en een deel van het verhaal hebben ze met open mond beluisterd.

De tijd die we tot onze beschikking hadden was beperkt tot een paar uur, daarin hebben ze ook nog een paar foto’s van de duiven, de hokken en de broedhokken gemaakt.
Bij het afscheid nemen, waren ze het er alledrie over eens dat het een fascinerende hobby/sport is en dat ze tot nu toe er niets van afwisten, niet eens van het bestaan. Maar ze hebben met een rugzak vol gegevens afscheid genomen.

‘Hopelijk, maar dat zal in dit geval niet gelden voor de drie die mij bezochten, toch ergens iemand die het plan van deze jongelingen aanhoort of leest of toegepast ziet enige belangstelling krijgen en staat er misschien ergens iemand op die de duivensport interessant genoeg vindt om toch eens bij een liefhebber in de buurt te gaan informeren, dan mag die de eer hebben mijn begonnen werk af te maken.’

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.