Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Nieuws van het bestuur > Nieuws van het Bestuur - 23 okotober 2017

Nieuws van het Bestuur - 23 okotober 2017

Op 23 oktober is het Bestuur bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Op deze avond worden de amendementen van de afdelingen besproken. Vervolgens komen de notulen van de voorgaande vergadering aan bod. Het invullen van de secties is een onderwerp van gesprek, er wordt een keuzewijzer gemaakt om mensen helpen met kiezen. Er wordt gekeken hoe het zo geautomatiseerd kan worden, dat het voor de liefhebbers zonder veel moeite in te vullen is. Liefhebbers kunnen door inloggen op het eigen account eenmalig de keuze aanpassen.

De voorbereidingen voor de Nationale Dagen verlopen voorspoedig, het is de bedoeling dat op het congres via de mobiele telefoon gestemd kan worden. Dit moet technisch nog geregeld worden. Er zijn ceremoniemeesters voor de beurs en voor het congres en de platformen/secties. Helaas komen er geen sierduiven op de beurs, het was voor de organisatie niet mogelijk op onze beurs te komen in verband met de vele andere evenementen die zij in december al hebben.

De FCI heeft een bericht rondgestuurd dat Australische duiven niet mogen deelnemen aan FCI activiteiten omdat er een virus (rotavirus) heerst. Dit is aan alle landen meegedeeld. Hier zal aandacht aan worden door de WOWD en in de nieuwsbrief Op de Hoogte.

Er passeren diverse uitnodigingen de revue, van afdelingen en buitenlandse bonden. Helaas lukt het niet altijd om erbij te zijn, omdat veel evenementen in dezelfde weekenden plaatsvinden.

Secretaris Harrie Meijners heeft de afgelopen maanden de Centrale Hokken bezocht en beoordeeld. Hier is een rapportage van gemaakt, met enkele voorstellen. Besloten wordt hier in de Mededelingenmap of in het voorwoord van de Ledenraad meer over te vertellen. Wel is duidelijk dat er behoefte is aan meer Centrale Hokken.

Ook is hij bezig geweest met een klachtenprocedure. Bekeken wordt of bij binnenkomst van het klachtenformulier een afweging gemaakt kan worden of lichte overtredingen wel ontvankelijk zijn en of ze met een administratieve boete of via mediation in een eerder stadium opgelost zouden kunnen worden. Als dit niet kan, wordt het vanzelfsprekend alsnog aan het ISR voorgelegd.

Op de Ledenraad zal een presentatie worden geven over het voorstel Neutralisatietijd 2018. Dit voorstel is tot stand gekomen door de commissie Neutralisatietijd en de ZLU. Het zal ook onderdeel uitmaken van de livestream. Het kan dan in maart 2018 op de agenda komen, met eventuele opmerkingen uit de Ledenraad en jaarlijks geëvalueerd worden. Het is wens van het bestuur dat de sectie Marathon die alle fondspelers in Nederland vertegenwoordigd tot een positief advies komen. Mochten daar nog veranderingen nodig zijn kan dat de komende maanden de aandacht krijgen die nodig is.

Er zijn amendementen en diverse opmerkingen binnengekomen op het vliegprogramma. Dit heeft vooral te maken met de afstanden. Het Bestuur heeft hier nota van gekomen en het vliegprogramma op die punten aangepast. Dit programma zal naar alle afgevaardigden en afdelingen gestuurd worden en wordt ook gepubliceerd in Op de Hoogte en op de site.

Er is een brief van afdeling Zuid-Holland voor de Ledenraad. Het gaat over de gang van zaken bij de statutenwijziging. Deze brief zal bij de stukken gevoegd worden.

Met nog wat vragen over andere juridische kwesties die helaas nog steeds spelen, wordt de vergadering afgesloten. De eerstvolgende vergadering is de Ledenraad op vier november.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.