Persoonlijke hulpmiddelen

Home > Nieuws > Nieuws van het bestuur > Nieuws van het Bestuur - 11 september 2017

Nieuws van het Bestuur - 11 september 2017

Op 11 september is het Bestuur weer bijeen in Veenendaal, vooraf spreekt men met enkele jonge duivenspecialisten over het jonge duivenspel. Voor de secties en platformen hebben zich inmiddels enkele kandidaten aangemeld.

Ingekomen post ter informatie

De ingekomen post gaat over de bevoegdheden van het Bestuur NPO in geval van fraude en een brief ter kennisgeving van de ZLU uit het overleg in Uden.

Notulen diverse vergaderingen

De notulen worden goedgekeurd.

Naar aanleiding van de notulen wordt besloten voor 2018 dezelfde procedure voor het bestellen van ringen te volgen als voor 2017. Zodra alle prijzen bekend zijn, wordt dit gepubliceerd.

Er zijn even geen bestuursverslagen gepubliceerd in Op de Hoogte, het Bestuur wil echter communiceren en transparant zijn. Als het niet dezelfde week lukt, kan het een week later ook nog.

Voortgang Nationale Dagen

De voorbereidingen lopen goed. Er komt weer een jeugddag, deze is op de eerste verdieping, er is ruimte voor het congres en er is een tentoonstelling. Er is weer een bonnenverkoop en op zaterdagavond is de prijsuitreiking in het Autotron. Men wil hier een gezellige avond van maken voor de winnaars en het publiek.

Planning Ledenraad

De planning wordt doorgenomen. Er zijn twee voorstellen binnengekomen, van Afdeling Oost-Brabant en Oost-Nederland die van een preadvies moeten worden voorzien. Verder is men bezig met een reglement voor het administratief verzuim dat door de NPO zelf afgehandeld wordt in plaats van het ISR.

Voortgang ontwikkelingen Bureau

De NPO wil samenwerken met andere bonden en een verhuizing naar een pand in een sportomgeving is daarbij een wens van het Bestuur. Hierover zal worden vergaderd met de FBCC, die om aanvullende cijfers heeft gevraagd. Ondertussen lopen er gesprekken met andere bonden op welke gebieden men kan zou kunnen samenwerken in het kader van kwaliteitsverbetering en kostenbesparing.

De vergadering wordt gesloten om 22:30 uur, de volgende vergadering is op 25 september.

Realisatie door Four Digits op basis van Plone.